தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

அந்த ஒரு விஷயம்

Plant sprouts through wooden planks