தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

வாசெக்டமி

Participants at World Vasectomy Day 2016 talk in a courtyard
touch_app A happy couple. Photo courtesy: Pervez Hussain, City Mgr, Ghaziabad