தேட தட்டச்சு செய்யவும்

Enquête demographique et sanitaire du Kenya de 2022

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

செர் சாம்பியன் டு திட்டமிடல் குடும்பம்,


Nouvelles Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) disponibles pour le Kenya ! Prenez quelques instants pour கன்சல்டர் le rapport sur les signalurs clés et voyez CE que vous pouvez apprendre cette semaine.


க்ளிக்வெஸ் ஐசிஐ voir tous les numéros précédents de தட் ஒன் திங்.


வௌஸ் அவெஸ் யுனே ஐடி "தட் ஒன் திங்" ? என்வாய்ஸ்-நூஸ் உங்கள் பரிந்துரைகள்.

நோட்ரே சாய்க்ஸ் செட்டே செமெய்ன்

Enquête demographique et sanitaire du Kenya de 2022

Les EDS sont des enquêtes sur les ménages representatifs au niveau நேஷனல் qui fournissent டெஸ் données ஊற்ற un large éventtail d'indicateurs de suivi et d'évaluation d'Impact dans les domaines de la ஊட்டச்சத்து, deet la de la ஊட்டச்சத்து. Elles mesurent également la connaissance மற்றும் l'utilisation de la contraception, les préférences en matière de fertilité ainsi que la வன்முறை sexiste. Consultez le rapport sur les signalurs clés.