Mag-type para maghanap

Tag:

20 Mahahalagang Mapagkukunan

midwife na nagbibigay ng pagpapayo
Isang ina, kanyang anak, at isang healthcare worker
Isang kamay na may hawak na male condom
Mga Nahalal na Kinatawan ng Babae (Mga EWR) magtipon sa labas ng Middle School Harka sa distrito ng Sitamarhi upang talakayin ang mga isyu sa komunidad. Credit ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Babaeng may contraceptive na pamamaraan | 20 Mahahalagang Mapagkukunan: Panimula ng Contraceptive Product