Mag-type para maghanap

Tag:

access

timeline Mga edad ng kabataan 15 sa 19, mula sa mga komunidad na marginalized sa lipunan at ekonomiya, dumalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Larawan ng pabalat mula sa Pagsusuri ng Kasarian (kredito ng larawan © 2012 Meagan Harrison, kagandahang-loob ng Photoshare)
Isang Senegalese family planning professional na nagpapakita ng birth control pills
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: World Bank / Ousmane Traore
Ang mga manggagawang pangkalusugan ay nagtuturo sa isang grupo ng Natural Resource Management tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Larawan: Hen Beach.
Larawan ni Ashwini Chaudhary sa Unsplash
Tonny Muziira, Youth Chairperson para sa Universal Health Care Africa: “Dapat gawing mahahalagang serbisyo ng mga pamahalaan ang impormasyon at serbisyo ng SRH para sa mga kabataan, o kung hindi, maaari tayong magkaroon ng baby boom pagkatapos ng COVID-19."
Isang babae ang nakikilahok sa Nyalungana swamp reclamation activities, bahagi ng Let's Keep Together (Magkasamang Pasulong) programa, part of USAID's Development Food Assistance Program in the Democratic Republic of the Congo. Tinatantya ng mga eksperto ng Guttmacher at UNFPA/Avenir ang isang 12 buwang pagkagambala sa supply chain ng contraceptive na nagreresulta sa 15 milyong hindi sinasadyang pagbubuntis sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita. Larawan: Tanya Martineau, Sining ng Prospect, Pagkain para sa Gutom
Ang mga maliliit na komersyal na tindahan ng gamot ay kadalasang ang unang linya ng pangangalagang pangkalusugan sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita, lalo na sa mga rural na lugar. Larawan: FHI 360.
Ang isang community health volunteer ay nag-aalok ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pagbisita sa bahay. Larawan: Edna Mosiara, PUNO ANG KALUSUGAN.