Mag-type para maghanap

Tag:

mga kabataan

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang infographic ng mga taong nananatiling kumokonekta sa internet
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Ang mga kabataan na nakikibahagi sa harap ng mga panlipunang kaugalian na sumasalungat sa kanilang Sexual and Reproductive Health sa panahon ng 2nd regional youth workshop sa Abidjan.
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Mga miyembro ng Muvubuka Agunjuse youth club. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment