खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

Africa

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
नेपालकी एक महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीले सुई लगाउन मिल्ने गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध गराएकी छन्
नर्सहरू. क्रेडिट: U.S. राज्य विभाग
वयस्क साक्षरता विद्यार्थीहरू | USAID ले वयस्क पुरुष र महिलाहरूलाई शिक्षित गर्न मद्दत गर्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गरेको छ | क्रेडिट: जे. Neves/USAID
Family Planning Knowledge East Africa