தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

ஆசியா

காலவரிசை உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் அறிவைப் பரிமாறிக்கொள்வதற்கான எடுத்துக்காட்டு
பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு பெண்
வயது வந்தோர் எழுத்தறிவு வகுப்பில் பெண்கள். கடன்: ஜான் ஐசக்/உலக வங்கி.
பாதுகாப்பான பிரசவம் பாதுகாப்பான தாயின் குழு புகைப்படம்
touch_app
உயர்த்திய கைகள்
நேபாளத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சுகாதார ஊழியர் ஊசி மூலம் கருத்தடை வழங்குகிறார்