Mag-type para maghanap

Tag:

Asya

timeline Ilustrasyon ng mga tao mula sa buong mundo na nagpapalitan ng kaalaman
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Babae sa isang adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.
Panggrupong Larawan mula sa Safe Delivery Safe Mother
touch_app
nakataas ang mga kamay
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal