खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

co-creation

मानिसहरू-ग्रह जडान चित्रित छवि
सहभागी जन नेतृत्व, भ्यालेरी Gystiane Tsemo, प्याट्रिक सेगावा, र Luis Ortiz-Echevarria ले कार्यशाला श्रृंखलाको क्रममा आफ्ना कथाहरू साझा गरे.