Mag-type para maghanap

Tag:

Pag-uugnay sa mga Dots

Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal