Mag-type para maghanap

Tag:

pagpipigil sa pagbubuntis

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
First Class-Pharmacist at mga pharmaceutical technologist na nagsasanay sa pagpaplano ng pamilya gamit ang bagong naaprubahang kurikulum
Isang pribadong OB-GYN ang nagpapayo sa isang kabataang mag-asawa sa mga pagpipiliang kontraseptibo na magagamit nila.
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Babaeng may contraceptive na pamamaraan | 20 Mahahalagang Mapagkukunan: Panimula ng Contraceptive Product
Mga mag-aaral na may sapat na gulang na literacy | Sinuportahan ng USAID ang mga programang pang-edukasyon upang tumulong sa pagtuturo ng mga nasa hustong gulang na lalaki at babae | Credit: J. Neves/USAID