Taip untuk mencari

Tag:

implan kontraseptif

bidan memberi kaunseling
Pekerja kesihatan masyarakat | Pekerja kesihatan masyarakat Agnes Apid (L) bersama Betty Akello (R) dan Caroline Akunu (pusat). Agnes menyediakan maklumat kaunseling dan perancangan keluarga kepada wanita | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Imej Pemerkasaan
Implanon NXT kontraseptif implan
garis masa implan kontraseptif