Mag-type para maghanap

Tag:

contraceptive implants

midwife na nagbibigay ng pagpapayo
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Implanon NXT contraceptive implant
timeline contraceptive implants