Mag-type para maghanap

Tag:

DMPA

First Class-Pharmacist at mga pharmaceutical technologist na nagsasanay sa pagpaplano ng pamilya gamit ang bagong naaprubahang kurikulum
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
timeline