தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

ஆரம்ப திருமணம்

பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு பெண்