खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

FP-HIV एकीकरण

नर्सहरू. क्रेडिट: U.S. राज्य विभाग
DMPA-IM, 2-रड levonorgestrel प्रत्यारोपण, र तामा IUD. फोटो क्रेडिट: लीन ग्रे
लिडिया कुरिया अमरेफ किबेरा स्वास्थ्य केन्द्रमा नर्स र सुविधा इन्चार्ज हुन्.
एक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकले घर भ्रमणको क्रममा परिवार नियोजन जानकारी प्रदान गर्दछ. फोटो: एडना मोसियारा, स्वास्थ्य पूर्ण.
समय रेखा