Mag-type para maghanap

Tag:

Pagsasama-sama ng FP-HIV

Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, at ang tansong IUD. pagkikilala sa kumuha ng larawan: Leanne Gray
Si Lydia Kuria ay isang nurse at facility in-charge sa Amref Kibera Health Center.
Ang isang community health volunteer ay nag-aalok ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pagbisita sa bahay. Larawan: Edna Mosiara, PUNO ANG KALUSUGAN.
timeline