Mag-type para maghanap

Tag:

disenyo/HCD na nakasentro sa tao

timeline Ilustrasyon ng mga tao mula sa buong mundo na nagpapalitan ng kaalaman
Umaapaw ang tasa ng fountain. Credit ng larawan: Flickr user na “Spookygonk”, https://www.flickr.com/photos/spookygonk/245315375 / Flickr Creative Commons
Sinaliksik ng PHARE kung paano magagamit ng mga programa ang mga umiiral at umuusbong na teknolohiya para maabot ang mga kabataan ng impormasyon sa FP/RH. Larawan: PSI.
Lalaki at Babae Naghahanap ng Impormasyon sa Laptop Computer