Mag-type para maghanap

Tag:

interactive

Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal