Mag-type para maghanap

Tag:

pagbabahagi ng kaalaman

Babae sa isang adult literacy class na pinondohan ng Paraspara Trust. Larawan: John Isaac/ World Bank
Lalaking may hose ng tubig. Credit: Mahal Ako ni Herve
ToolkitGraphics_v2_YouthPolicy | Ang EAST Framework para sa Better Knowledge Management sa FP/RH
Ilustrasyon | KnowlMangIllust_v2-07
Niger_Maradi_Zinder | Scott Dobberstein/ USAID/Sahel
Pagbuo ng Kapayapaan sa Buong Hangganan sa Silangang Africa | Tine Frank / USAID East Africa Regional | Ang mga miyembro ng mga forum ng kababaihan ay tinatangkilik ang kanilang bagong tuklas na boses at papel sa pagtatayo ng kapayapaan sa cross border
Ang mga Kabataang Bangladeshi ay Lumahok sa isang Towninterview | Credit: Departamento ng Estado/Pampublikong Domain
Pag-aaral ng mga Masked Health Care Workers | USAID sa Africa | Credit: JSI
Larawan ng pabalat mula sa Pagsusuri ng Kasarian (kredito ng larawan © 2012 Meagan Harrison, kagandahang-loob ng Photoshare)