खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

मलावी

प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी आदान प्रदान मोबाइल फोन को चित्रण
परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य डेटा देखाउने पाई चार्टमा छलफल गर्दै चार व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा दृष्टान्त
touch_app "म बलियो महसुस गर्छु र मसँग मेरा सबै बच्चाहरूको हेरचाह गर्ने समय छ,"भियोला भन्छन्, छ सन्तानकी आमा जसले पहिलो पटक परिवार नियोजन सेवाहरू पहुँच गरे 2016. छवि क्रेडिट: शीना अरियापाल / अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (DFID), Flickr Creative Commons बाट
युवा अधिवक्ताहरूको समूहले प्रगति साझा गर्न मलावीको मध्य क्षेत्रमा आफ्ना गुरुसँग भेट्छन्, चुनौतीहरू, र उत्तम अभ्यासहरू. फोटो क्रेडिट: माइकल केटोनी, योजना अन्तर्राष्ट्रिय मलावी.
समय रेखा