Mag-type para maghanap

Tag:

Malawi

Ilustrasyon ng mga mobile phone na nagpapalitan ng impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo
Isang ilustrasyon na kumakatawan sa apat na tao na tinatalakay ang isang pie chart na nagpapakita ng family planning at reproductive health data
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Isang grupo ng mga youth advocate ang nakikipagpulong sa kanilang mentor sa Central Region ng Malawi upang ibahagi ang progreso, mga hamon, at pinakamahusay na kasanayan. pagkikilala sa kumuha ng larawan: Michael Kaitoni, Plano ang International Malawi.
timeline