தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

measuring contraceptive use

West Africa Village Women | USAID and the Global Shea Alliance partner to connect West Africa village women to the global marketplace | புகைப்படம்: Douglas Gritzmacher/USAID
Indian women and children. புகைப்படம்: Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images
மைக் Mbale இல் வீட்டிற்குச் சென்றபோது ஒரு சமூக சுகாதாரப் பணியாளர், உகாண்டா சமூகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு குடும்பக் கட்டுப்பாடு சேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.