खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

mentoring

एउटी युवती अरू युवाहरूले घेरेर बसेकी छिन्. उनले आन्तरिक/महिला कन्डमको प्रयोग प्रदर्शन गर्छिन्.
Anyaka Makwiri मेन्टरिङ सत्रमा सहभागीहरू. फोटो: FHI 360.