தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

தொலைதூர கி.மீ

ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவர்களுக்குப் பின்னால் தங்கள் நிழல்களுடன்
பை விளக்கப்படத்துடன் கூடிய ஜூம் அழைப்பின் கிராஃபிக்
பங்கேற்பாளர்கள் ஜான் லெட், வலேரி கிஸ்டியான் செமோ, பேட்ரிக் செகாவா, மற்றும் Luis Ortiz-Echevarria ஆகியோர் பட்டறை தொடரின் போது தங்கள் கதைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
வீடியோ கேமரா
வீடியோ கேமரா