Mag-type para maghanap

Tag:

malayong KM

Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Isang graphic ng isang Zoom call na may pie chart
Ang mga kalahok Jan Led, Valerie Gystiane Tsemo, Patrick Segawa, at Luis Ortiz-Echevarria ay nagbahagi ng kanilang mga kuwento sa serye ng workshop.
videocam
videocam