Mag-type para maghanap

Tag:

service delivery

Tatlong babae ang nakatayo malapit sa isang mesa na may mga donasyong medikal na supply mula sa Parkers Mobile Clinic
Mga gamit pangmedikal. Credit: US Marines
Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Si Lydia Kuria ay isang nurse at facility in-charge sa Amref Kibera Health Center.
Marygrace Obonyo na nagpapakita sa isang ina kung paano magsagawa ng back exercises sa panahon ng pagbubuntis.
Photo by Ashwini Chaudhary on Unsplash