खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

सामाजिक मान्यताहरू

अबिदजानमा दोस्रो क्षेत्रीय युवा कार्यशालामा आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा सामाजिक मानदण्डहरूको अनुहारमा संलग्न युवाहरू.
हात उठाए
दक्षिण सुडानी आमाहरू
सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू परिवर्तन गर्दै. क्रेडिट: अफ्रिकामा USAID
बुरुन्डीमा महिलाहरूको समूह.
TOSTAN सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत जाँदै महिलाहरू, जहाँ महिला सहभागीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्यको अधिकार र सबै प्रकारका हिंसाबाट मुक्त हुने उनीहरूको अधिकार बारे जान्छन्, स्वच्छता बारे, र कसरी रोग फैलिन्छ र रोकथाम हुन्छ. क्रेडिट: जोनाथन टोर्गोवनिक / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू.
TOSTAN सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत जाँदै महिलाहरू, जहाँ महिला सहभागीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्यको अधिकार र सबै प्रकारका हिंसाबाट मुक्त हुने उनीहरूको अधिकार बारे जान्छन्, स्वच्छता बारे, र कसरी रोग फैलिन्छ र रोकथाम हुन्छ. क्रेडिट: जोनाथन टोर्गोवनिक / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू.