Mag-type para maghanap

Tag:

mga pamantayang panlipunan

Ang mga kabataan na nakikibahagi sa harap ng mga panlipunang kaugalian na sumasalungat sa kanilang Sexual and Reproductive Health sa panahon ng 2nd regional youth workshop sa Abidjan.
nakataas ang mga kamay
Mga Ina ng South Sudan
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa
Isang grupo ng kababaihan sa Burundi.
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.