Mag-type para maghanap

Tag:

Uganda

manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Mga miyembro ng Muvubuka Agunjuse youth club. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Larawan ng [pangalan] nasa trabaho. Larawan sa kagandahang-loob ng Living Goods
timeline Mga miyembro ng organisasyon ng Living Goods
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: World Bank / Ousmane Traore
Ang batang Emanzi ay binuo sa matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang mga programa sa paggabay, Anyaka Makwiri (para sa mga kabataang babae at kabataang babae) at Basa (para sa mga lalaking may kasama).
Ang mga maliliit na komersyal na tindahan ng gamot ay kadalasang ang unang linya ng pangangalagang pangkalusugan sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita, lalo na sa mga rural na lugar. Larawan: FHI 360.