खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

विश्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज

ए आमा, उनको बच्चा, र एक स्वास्थ्यकर्मी
फोटो क्रेडिट: जोनाथन टोर्गोवनिक / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू