खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

vasectomy

विश्व भ्यासेक्टोमी दिवसमा सहभागीहरू 2016 आँगनमा कुरा गर्नुहोस्
touch_app सुखी जोडी. फोटो सौजन्य: परवेज हुसेन, शहर Mgr, गाजियाबाद