தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

webinar

விளக்கம் | KnowlMangIllust_v2-07
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
"FP2030 கமிட்மென்ட்களுக்கு ஒரு அறிமுகம்" வெபினார் ஸ்லைடுகளிலிருந்து கலைப்படைப்பு. பட வரவு: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment ஆகியவற்றின் உபயம். சில உரிமைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. (CC BY-NC 4.0)
"FP2030 கமிட்மென்ட்களுக்கு ஒரு அறிமுகம்" வெபினார் ஸ்லைடுகளிலிருந்து கலைப்படைப்பு. பட வரவு: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment ஆகியவற்றின் உபயம். சில உரிமைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. (CC BY-NC 4.0)
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
வீடியோ கேமரா
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது
உரையாடல்களை இணைக்கிறது