Mag-type para maghanap

Tag:

Kanlurang Africa

touch_app salamat sa aking hero team
Isang babaeng African at tatlong thought bubbles. There's an IUD in one, isang klinika sa kalusugan sa isa pa, at isang pag-uusap sa pangatlo
Tatlong babae ang nakatayo malapit sa isang mesa na may mga donasyong medikal na supply mula sa Parkers Mobile Clinic
Ilan sa mga kalahok sa 10th Ouagadougou Annual Partnership Meeting. Kuha ang larawan noong ika-10 RAPO.
Panggrupong larawan ng civil society workshop
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
West Africa Village Women | Ang USAID at ang Global Shea Alliance ay kasosyo upang ikonekta ang mga kababaihan sa nayon ng West Africa sa pandaigdigang pamilihan | Larawan: Douglas Gritzmacher/USAID
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.