खोज्न टाइप गर्नुहोस्

ट्याग:

युवा

एक अफ्रिकी महिला र तीन विचार बुलबुले. There's an IUD in one, अर्कोमा स्वास्थ्य क्लिनिक, र तेस्रोमा कुराकानी
एक अफ्रिकी महिला र तीन विचार बुलबुले. There's an IUD in one, अर्कोमा स्वास्थ्य क्लिनिक, र तेस्रोमा कुराकानी
अबिदजानमा दोस्रो क्षेत्रीय युवा कार्यशालामा आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा सामाजिक मानदण्डहरूको अनुहारमा संलग्न युवाहरू.
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
दक्षिणपूर्वी हाइटीको Savanette मा अभिभावकहरूलाई पाठ्यक्रम परिचय दिँदै. छवि क्रेडिट: हेरचाह 2 समुदाय
कुराकानीहरू जडान गर्दै