Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Pagpapabilis ng Pangangalaga sa Sarili sa Panahon ng COVID-19


Ang artikulong ito, na co-authored ng mga partner sa PSI at Jhpiego,  tinutuklas ang mahalagang isyu ng pangangalaga sa sarili sa konteksto ng pandemyang COVID-19.

Ano ang konteksto?

Ang pangangailangan para sa pangunahing pagbabago sa ating mga sistema ng kalusugan ay hindi kailanman naging mas maliwanag. Nakaharap na ang mundo a kakulangan ng 13 milyong manggagawang pangkalusugan. Ngayon, sa konteksto ng COVID-19, ang aming mga dependency sa isang stretched health workforce ay dinadala sa unahan, humihingi ng malikhain, apurahan, at mahihirap na solusyon.

Hinihiling sa mga tao na umiwas sa mga COVID-19 hotspot gaya ng mga ospital at klinika, gumamit ng telemedicine o mga hotline kung saan umiiral ang mga ito, mag-diagnose sa sarili gamit ang mga alituntunin ng sintomas, at mag-self-medicate. Ang preventative at curative na pag-aalaga ay magkasama, parehong mahalaga, parehong hinamon na ihatid nang magkasabay. Sa buong mundo, milyun-milyon ang nagboluntaryo halos magdamag upang suportahan ang pagpapatuloy ng mga serbisyong pangkalusugan, kasama ang mga clinician na lumalabas mula sa pagreretiro, at ang iba ay nagpapahiram ng kanilang di-klinikal na kadalubhasaan at paggawa. Sa antas ng indibidwal, komunidad, at sistema ng kalusugan, nasasaksihan natin ang isang magdamag na pagbabago sa kung paano ginagamit at inaayos ng mga tao ang pangangalagang pangkalusugan.
[ss_click_to_tweet tweet=”Para sa COVID-19, ang pangangalaga sa sarili ay nangangailangan ng maingat na ginawang hanay ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga manggagawang pangkalusugan at mga indibidwal upang bigyang-daan ang mga tao na magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang pangangalagang pangkalusugan.” nilalaman=”Para sa COVID-19, ang pangangalaga sa sarili ay nangangailangan ng maingat na ginawang hanay ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga manggagawang pangkalusugan at mga indibidwal upang bigyang-daan ang mga tao na magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang pangangalagang pangkalusugan.” style="default"]
Habang ang COVID-19 ay lumipat mula sa pagsiklab patungo sa epidemya at ngayon ay pandemya, at sa malaking posibilidad na sa susunod na 18 buwan ay makikita natin ang mga episodic outbreak ng COVID-19, isang agarang pangangailangan—at potensyal na pangmatagalang pagbabago ng sistema ng kalusugan—ay matututunan kung anong mga serbisyo at ang impormasyon ay maaaring maibigay na may mas kaunting pag-asa sa mga manggagawang pangkalusugan.

Ang mga hakbang na ito ay kapwa para protektahan ang mga heroic frontline health worker, ngunit para din matiyak na ang pinakamabisang pangangalagang pangkalusugan ay maibibigay sa laki. Sa kontekstong ito, hindi lamang nangyayari ang pangangalaga sa sarili, ngunit mabilis itong naging kritikal na sagot sa tugon ng sistema ng kalusugan sa COVID-19.

Ano ang pangangalaga sa sarili?

Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Tinutukoy ng World Health Organization (WHO) ang pangangalaga sa sarili bilang "ang kakayahan ng mga indibidwal, pamilya at komunidad na itaguyod ang kalusugan, maiwasan ang sakit, mapanatili ang kalusugan, at makayanan ang sakit at kapansanan nang mayroon man o walang suporta ng isang healthcare provider,” at idagdag sa mga susunod na publikasyon na "Ang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili ay kabilang sa mga pinakapangako at kapana-panabik na mga bagong diskarte upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan, kapwa mula sa pananaw ng mga sistema ng kalusugan at para sa mga taong gumagamit ng mga interbensyon na ito."

Figure 1. Pangangalaga sa sarili sa konteksto ng mga interbensyon na nauugnay sa mga sistema ng kalusugan.

Source: WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health

Bago ang COVID-19, tumataas na ang kaugnayan ng pangangalaga sa sarili para sa mga sistema ng kalusugan. Hindi ito ang pangangalaga sa sarili na nakatuon sa pangkalahatang pisikal at mental na kagalingan, bagama't isinasama ng pangangalaga sa sarili ang mga mas malawak at mahahalagang pagsasaalang-alang. Ito ay pangangalaga sa sarili sa anyo ng mga gamot, diagnostic, device, at digital na kalusugan, na—ipinares sa lumalaking pangangailangan ng mga indibidwal para sa pakikilahok sa kanilang pangangalagang pangkalusugan—ay humantong sa mas malawak na pagsasaayos ng mga posibilidad sa pangangalagang pangkalusugan na pinangungunahan ng sarili kaysa dati. Ang impormasyon, mga produkto, at mga serbisyo na dati nang nangangailangan ng buong partisipasyon ng mga manggagawang pangkalusugan ay nakakita ng mga indibidwal na may higit na responsibilidad para sa kanilang pangangalagang pangkalusugan. Ang mga halimbawa nito ay marami sa saklaw ng pamamahala sa sarili, pagsusuri sa sarili, at kamalayan sa sarili (tingnan ang Larawan 1).

Bago ang pagsiklab ng COVID-19, ang mga sistemang pangkalusugan mula sa Uganda at Nigeria ay gumagawa ng mga plano upang kunin ang 2019 WHO Consolidated Guideline para sa Self-Care Interventions in Health for Sexual and Reproductive Health and Rights at iba pang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili upang sukatin. Kinikilala ng partikular na patnubay ng WHO na maraming mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa loob ng espasyo ng SRHR ang maaaring isulong upang mapahusay ang pangangalaga sa sarili, at nagrerekomenda ng mga hakbang tulad ng HIV self-testing, HPV self-sampling, at self-administered injectable contraception lahat ay magagamit sa sukat. .

Larawan: Isang babae ang may hawak na self-sample device para sa HPV. Pinasasalamatan: Jhpiego/Kate Holt

Bakit mahalaga ang pangangalaga sa sarili sa konteksto ng COVID-19?

Sa loob ng tugon sa COVID-19, ang pangangalaga sa sarili ay kung paano natin tinutulungan ang isa't isa, at kung ano ang pumipigil sa ating mga sistema ng kalusugan mula sa ganap na pagbagsak. Lumilitaw ito sa aming mga pagsisikap na mag-self-screen sa pamamagitan ng AI-powered mga website kung saan namin tinitingnan kung gaano kadalas ang aming mga sintomas na may kaugnayan sa COVID-19, o sa mga iyon WHO WhatsApp alerts ginagamit sa pag-aaral sa sarili. Ito ay ang pangako ng home self-testing (nakakatawang malapit), at ang lahat ng ginagawa natin para pangalagaan ang ating sarili at ang ating sambahayan kapag may nagkasakit.

Ang biglaan at mabilis na pag-asa na ito sa pangangalaga sa sarili ay hindi kung paano natin naisip ito—nang hindi sinasadya at naalis sa krisis sa halip na maalalahanin ang disenyo ng sistema ng kalusugan. May mga tao na ngayon na namamahala sa kanilang kalusugan sa mga paraan na hindi nila dapat, hindi, inaasahan na gawin nang mag-isa. Sa kaguluhang ito, mayroong mga panganib at patibong, tulad ng pagbili at paggamit ng chloroquine at hydroxychloroquine ng pangkalahatang publiko at mga manggagamot pagkatapos imungkahi ng mga kamakailang ulat na maaari nilang gamutin ang COVID-19, ngunit walang sapat na ebidensya o pagmuni-muni sa mga kahihinatnan. Ang mga pananggalang (proteksyon sa pananalapi, ligtas at de-kalidad na pangangalaga, sapat na suporta mula sa isang manggagawang pangkalusugan kung kinakailangan) ay hindi pa ganap na naitatag.

Ngunit ang mga krisis ay hindi naghihintay para sa amin upang maitama ito, hangga't inilalantad nila kung paano namin nagawa ang mga bagay sa ibang paraan, mas mahusay. Iniiwan tayo nito sa isang transisyonal na sandali, kung saan ang mabilis na pagbabagong nagaganap ay hindi maaaring balewalain. Sa loob ng lens ng outbreak response mismo, ang pag-aalaga sa sarili ay gumaganap ng isang mahalagang function. Mananatiling mahalaga din ang pangangalaga sa sarili para sa maraming pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan na nagpapatuloy anuman ang COVID-19. At ito ay gaganap ng isang kritikal na papel sa mga sistema ng kalusugan na umiiral kapag ang pandemya ay humupa.

Larawan: Isang HIV self-test. Pinasasalamatan: Jhpiego/Karen Kasmauski

Ano ang hitsura ng pagsulong sa pangangalaga sa sarili?

Ang pangangalaga sa sarili ay maaaring mangahulugan ng mas mahusay, mas naa-access, participatory, abot-kaya, de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan. Sa kaso ng emergency contraceptive pill o acetaminophen kapag available sa counter, ang naturang pangangalaga sa sarili ay mangangailangan ng kaunti o walang pakikipag-ugnayan sa isang health worker. Gayunpaman, kadalasan, para sa COVID-19 at maraming interbensyon sa kalusugan, ang pangangalaga sa sarili ay nangangailangan ng maingat na ginawang hanay ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga manggagawang pangkalusugan at mga indibidwal upang bigyang-daan ang mga tao na magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang pangangalagang pangkalusugan.

Tulad ng itinatampok din ng mga alituntunin ng WHO, ang pangangalaga sa sarili ay hindi isang binary phenomenon ng healthcare worker kumpara sa pangangalagang pangkalusugan na pinamumunuan ng tao, sa halip ito ay mas dynamic. Halimbawa, ang pagsusuri sa sarili sa HIV ay maaaring gawin nang mag-isa ngunit nangangailangan ng referral sa sistema ng kalusugan para sa pagpapatunay ng resulta at paggamot, kung kinakailangan. Ang self-sampling ng HPV DNA ay nagbibigay-daan sa isang babae ng kontrol at pagkapribado na mangolekta ng kanyang sariling mga specimen para sa screening para sa cervical cancer, ngunit susuriin ng sistema ng kalusugan ang mga resulta at tutulungan ang mga kliyente na bigyang-kahulugan at aksyonan ang mga ito, kabilang ang paggamot kapag naaangkop. Ang self-injected na DMPA-SC at oral PrEP para sa pag-iwas sa HIV ay maaaring mangailangan ng paunang pakikipag-ugnayan sa isang parmasyutiko, clinician, o layko na manggagawa sa kalusugan, ngunit higit na ginagamit ito nang awtonomiya pagkatapos noon—na may suportang ibinibigay sa pagitan ng pagpapayo sa pamamagitan ng anumang masamang epekto at pag-angkop ng mga regimen o lumipat ng mga pamamaraan kung kinakailangan. Ang katangian ng mga pakikipag-ugnayang ito ay mag-iiba ayon sa interbensyon, ayon sa populasyon, at sa buong buhay ng mga tao.

Larawan: Ang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ng DMPA-SC, na maaaring i-inject sa sarili. Pinasasalamatan: PSI

Ano ang magagawa natin?

Sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 at higit pa, isasaalang-alang ng isang sistemang pangkalusugan na nag-optimize ng pangangalaga sa sarili ang sumusunod:

  • Ito ay idinisenyo sa paligid pagpapatuloy ng pangangalaga, kabilang ang pangangalaga sa sarili, na kinikilala na ang mga koneksyon sa sistema ng kalusugan ay madalas na mananatili at kailangang maging angkop para sa layunin: sapat na matatag upang matiyak na ang mga kliyente ay makakatanggap ng de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan, ngunit sapat na kakayahang umangkop upang matiyak na ang mga kliyente ay hindi mapipigilan sa pag-access sa mas mahusay na pangangalagang pangkalusugan na maibibigay ng pangangalaga sa sarili. Maaaring kasama sa pagpapatuloy ang paggamit ng mga digital na solusyon sa kalusugan, gaya ng mga ginagamit ngayon para suportahan ang mga user sa bahay habang pinoprotektahan ang mga healthcare worker mula sa COVID-19.
  • Bilang karagdagan sa isang pagpapatuloy ng diskarte sa pangangalaga, ang naturang pangangalaga sa sarili ay mananatiling isang sistematikong diskarte sa kaligtasan at kalidad ng pangangalaga harap ng isip, na may mga proseso upang matiyak ang teknikal na kakayahan ng mga manggagawang pangkalusugan at mga tao sa paghahatid ng pangangalaga sa sarili, ng kaligtasan at kasiyahan ng kliyente, kalidad ng impormasyon at interpersonal na pagpapalitan. Ang natatanging papel ng mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaang impormasyon ay kritikal din, upang matugunan ang mga alingawngaw, mito, maiwasan ang mga mapanganib na kasanayan, at magsulong ng mabubuting kasanayan.
  • Makikilala nito ang papel ng mga aktor sa sistema ng kalusugan pagtataguyod at pagsusulong ng kamalayan sa sarili—kasama ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga indibidwal na wala sa parallel na landas patungo sa kalusugan, ngunit sa pakikipagtulungan sa isa't isa. Nangangailangan ito sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na magkaroon ng aktibong papel na nagtataguyod ng kaalaman sa kalusugan, kamalayan sa sarili, at pagsulong ng pangangalaga sa sarili kung naaangkop. Kapag tayo ay nakondisyon na tingnan ang ating sarili bilang mga tatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, kakailanganin ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan upang tulungan kaming ilipat ang paradigma na iyon.
  • Ang pangangalaga sa sarili ay dapat ding panatilihing nangunguna sa isip ang pangkalahatang saklaw ng kalusugan, nang sa gayon access, kalidad, at katarungan ay hindi labis na nakompromiso sa gitna ng mabilis na pagbabagong kinakaharap ng mga sistema ng kalusugan sa pandemyang ito. Sa partikular, ang pagpopondo sa pangangalaga sa sarili ay mangangailangan ng malawak na disiplina gaya ng inilalapat sa pagpopondo ng mga kasalukuyang sistema ng kalusugan, dahil mismo ang pangangalaga sa sarili ay isang solusyon sa sistema ng kalusugan.

Ang pangangalaga sa sarili, na nagbibigay-daan sa sariling kakayahan ng mga tao na gawin kung ano ang dating umasa sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ay magiging isang bahagi ng hinaharap ng pangangalagang pangkalusugan anuman ang COVID-19. Ngunit upang mag-navigate sa COVID-19 at magkaroon ng mga sistemang pangkalusugan at mga kapasidad sa kalusugan ng publiko na mas malakas—hindi higit na pira-piraso—ay lalong mahalaga na hanapin ang balanse sa pagitan ng pangangalaga sa sarili at kung ano ang umaasa sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga sistema ng kalusugan upang maihatid. Hangga't maaari, ang pagdodokumento at pagninilay-nilay sa mabilis na pagbabagong ito ay magiging mahalaga din sa pagkatuto mula rito. At kung mayroong isang sinag ng pag-asa sa mapanghamong panahon, ito ay na sa pamamagitan ng pangangailangan, ang kalidad ng pangangalaga sa sarili ay maaaring maging mas maayos, may mapagkukunan, at mailalapat. Ang mga tao, magkasama, ay kayang gawin ito.

Tungkol sa mga may-akda

Ang gawaing ito ay co-authored ng mga tauhan mula sa PSI at Jhpiego. Ang parehong mga organisasyon ay mabilis na gumagamit ng mga umiiral at bagong mapagkukunan upang tumugon sa pandemya ng COVID-19, pati na rin matiyak na ang kasalukuyang kapasidad ng sistema ng kalusugan ay pinananatili sa mga kritikal na lugar ng kalusugan. Sa pamamagitan ng Self Care Trailblazers Group, bukas-palad na sinusuportahan ng Children's Investment Fund Foundation (UK) at ng William and Flora Hewlett Foundation, parehong nakikinabang ang PSI at Jhpiego mula sa kolektibong karunungan at momentum ng maraming organisasyong nagtatrabaho sa pangangalaga sa sarili sa pandaigdigan at antas ng bansa. , mula sa FHI 360, PATH, White Ribbon Alliance, IPPF, Self Care Academic Research Unit sa Imperial College London, Johns Hopkins University, SH:24, EngenderHealth, Aidsfonds, Voluntary Service Overseas (VSO) at marami pang iba. Ang teknikal na pamumuno at suporta ng World Health Organization ay napakahalaga din sa pagpapalakas ng umuusbong na kilusan sa pangangalaga sa sarili, kasabay ng lumalaking suporta mula sa USAID Office of Population & Reproductive Health, ang Bill & Melinda Gates Foundation at ang UK Department for International Pag-unlad.

Subscribe to Trending News!
Pierre Moon

Direktor ng SIFPO2 Project, Population Services International, PSI

Nagtatrabaho si Pierre Moon sa Population Services International, na nakabase sa Washington, DC, bilang direktor ng proyektong SIFPO2 na pinondohan ng USAID na namamahala sa mga programa sa paghahatid ng serbisyo ng USAID sa humigit-kumulang 20 bansa. Marami sa mga programang ito ang nagtataguyod ng mga interbensyon sa pamamahala sa sarili, mula sa self-injection ng DMPA-SC hanggang sa HIV self-testing. Tumutulong din si Mr. Moon na i-coordinate ang Data at Knowledge Working Group (dating Technical Working Group) sa loob ng Self-Care Trailblazer Group.

Megan Christofield

Technical Advisor, Jhpiego, Jhpiego

Si Megan Christofield ay isang Project Director at Senior Technical Advisor sa Jhpiego, kung saan sinusuportahan niya ang mga koponan upang ipakilala at sukatin ang access sa mga contraceptive sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pinakamahuhusay na kasanayan na nakabatay sa ebidensya, madiskarteng adbokasiya, at pag-iisip ng disenyo. Siya ay isang malikhaing palaisip at kinikilalang pinuno ng pag-iisip, na inilathala sa journal ng Global Health Science & Practice, BMJ Global Health, at STAT. Sinanay si Megan sa kalusugan ng reproduktibo, pag-iisip ng disenyo, at pamumuno at pamamahala mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at sa Johns Hopkins Carey Business School, at may undergraduate degree sa Peace Studies.

Eva Lathrop

PSI

Si Dr. Eva Lathrop ay ang Global Medical Director sa PSI, kung saan pinangangasiwaan niya ang isang portfolio ng paghahatid ng serbisyo na sumasaklaw sa mahigit 30 bansa, na pangunahing nakatuon sa kalusugang sekswal at reproductive. Siya ay may higit sa 20 taong karanasan sa klinikal na pangangalaga, pagtuturo, pananaliksik at pagsasanay sa pandaigdigang kalusugan ng reproduktibo - kabilang ang sa konteksto ng mga kumplikadong emerhensiya. Mula 2016-17, nagsilbi si Dr. Lathrop bilang Lead para sa Contraceptive Access Team bilang bahagi ng Zika Virus Response ng US Centers for Disease Control.

Ricky Lu

Jhpiego

Si Dr. Ricky Lu ay Direktor ng Family Planning at Reproductive Health sa Jhpiego, kung saan sinuportahan niya ang mahigit 30 bansa sa tatlong kontinente sa nakalipas na dalawang dekada. Siya ay may karanasan sa pagpapalawak ng access sa mataas na kalidad na mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, pagsuporta sa pag-iwas sa cervical cancer sa mga setting na mababa ang mapagkukunan, pagsasama ng kalusugan ng suso, at pangangalaga sa ina at bagong panganak. Pinangunahan ni Dr. Lu ang mga pagsusumikap ni Jhpiego na itaguyod at ipatupad ang mga diskarte na nakabatay sa ebidensya sa pagpaplano ng pamilya pagkatapos ng pagbubuntis, nakasentro sa kliyente o pinaganang pangangalaga sa sarili, at mga matalinong teknolohiya upang mapabuti ang pagganap ng provider at pakikipag-ugnayan ng kliyente.