Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Isang Multisectoral na Diskarte sa Pagtugon sa mga Hadlang ng Kababaihan sa Pagpaplano ng Pamilya: Paano Ito Ginawa ng APC Project sa Uganda


Tinutuklas ng artikulong ito kung paano ipinatupad ng proyekto ng Advancing Partners & Communities (APC) ng USAID, na pinangunahan ng FHI 360 sa Uganda (Hulyo 2014 hanggang Hulyo 2019), ang isang multisectoral na diskarte sa pagpaplano ng pamilya. Nalaman ng APC na ang pagtulong sa mga pinuno ng distrito na pahalagahan ang ebidensya ay lumilikha ng pagmamay-ari ng mga problema at pangako sa mga solusyon, at ang mga multisectoral partnership ay parehong posible at makapangyarihan.

Bakit mahalaga ang pakikipagtulungan sa mga stakeholder na hindi pangkalusugan?

Ang mga pagsisikap na palawakin ang pagmamay-ari ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya (FP) sa ibang mga sektor at upang ibahagi ang mga mapagkukunan at serbisyo ay naging mahirap. Ang World Health Organization (WHO) ay nagsasaad na ang mga hadlang sa multisectoral at intersectoral na aksyon ay kinabibilangan ng kawalan ng political will o commitment, kakulangan ng resources at koordinasyon, at nakabaon na siled thinking. Gayunpaman, iginiit din ng WHO na ang isang sistematikong multisectoral na diskarte sa FP ay makakatulong sa pagtugon sa mga magkasalungat na interes sa mga sektor, kawalan ng timbang sa kapangyarihan, at kompetisyon para sa mga mapagkukunan. Sa antas ng komunidad, ang pagbibigay ng mga lider sa pulitika, relihiyon, at kultura ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng FP, at pagbuo ng kapasidad ng mga teknikal na lider na mag-coordinate at bumuo ng mga multisectoral approach, ay makakatulong sa pagtaas ng paggamit ng mga magagamit na serbisyo. Sa Uganda, sa loob ng maraming taon, tinugunan ng gobyerno ang FP bilang isang mataas na priyoridad at itinalaga ang sarili na tugunan ang ambisyosong pambansang layunin ng 50% modernong paggamit ng contraceptive sa 2020. Gayunpaman, ang kabuuang fertility rate (TFR) sa Uganda, ay nananatiling mataas sa 5.4 na bata bawat babae—kabilang sa pinakamataas sa mundo (DHS Program STATcompiler). Ang rate na ito ay hinihimok ng iba't ibang salik, kabilang ang mataas na porsyento ng hindi sinasadya at teenage na pagbubuntis, na may average na mahigit 25% sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang modernong contraceptive prevalence rate (mCPR) ay lumago nang malaki (hanggang sa 35%, mula 18.2% noong 2001), ngunit sa kasalukuyang mga rate ng paglago sa mCPR, hindi maabot ng bansa ang mga layunin nito sa FP2020. Samakatuwid, maraming trabaho ang nananatiling gawin.

Kinilala ng Pamahalaan ng Uganda na ang pagtaas ng paggamit ng mga serbisyo ng FP ay nangangailangan ng pagtugon sa isang hanay ng mga pinagbabatayan na mga determinant, na marami sa mga ito ay nasa labas ng sektor ng kalusugan. Ang gobyerno, kasama ang mga stakeholder ng FP, ay nagpasiya na ang isang estratehikong priyoridad sa 2015–2020 Uganda Family Planning Costed Implementation Plan (CIP) ay ang “mainstream na pagpapatupad ng patakaran sa pagpaplano ng pamilya, mga interbensyon, at paghahatid ng mga serbisyo sa mga multisectoral na domain upang mapadali ang isang holistic kontribusyon sa pagbabagong panlipunan at ekonomiya” (CIP Strategic Priority Number 4). Ang multisectoral na katangian ng CIP at ang mga tungkulin ng iba't ibang institusyon ay malinaw na tinukoy, kung saan ang Opisina ng Punong Ministro ay nag-uugnay sa pagpapatupad ng CIP sa tulong ng National Population Council. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa lahat ng programa ng FP na epektibong makisali sa iba pang mga sektor at stakeholder na maaaring makaimpluwensya sa kalidad ng at sa pangangailangan para sa mga serbisyo.

Ang multisectoral na diskarte ay mahusay ding nakaayon sa bagong estratehikong direksyon ng USAID, ang Paglalakbay sa Self-Reliance, na nagbibigay-diin sa mga cross-sectoral approach, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor.

Paano nakipag-ugnayan ang APC sa mga non-health stakeholders?

Ang proyekto ng APC sa Uganda ay nagtrabaho sa limang high-fertility (hot spot) na mga distrito (Figure 1) upang tugunan ang teenage pregnancy at mga hadlang sa pagkuha ng FP. Nagsimula ang proyekto sa pamamagitan ng paggalugad sa mga panlipunang kaugalian upang matukoy ang mga salik na nagtutulak ng mataas na pagkamayabong, teenage pregnancy, at mababang paggamit ng contraceptive. Dahil sa multidimensional na katangian ng mga salik na natukoy―kabilang ang mga salik sa ekonomiya, relihiyon, at kultura; kalidad at pag-access sa mga serbisyo ng FP; at mga isyu sa kasarian—ang proyekto ay naglapat ng multisectoral na diskarte sa antas ng distrito upang bumuo ng pagmamay-ari sa mga sektor. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa National Population Council, nagsagawa ang APC ng landscape analysis gamit ang FHI 360's SCALE+ pamamaraan (Larawan 2) upang matukoy ang mga stakeholder na susuporta sa mga interbensyon ng FP.

Figure 1. High-fertility hot spot sa Uganda

Ang mga pangunahing pinuno ng distrito ay sinanay sa Mga Mapagkukunan para sa Awareness of Population Impacts on Development (RAPID) model, na orihinal na binuo ng Avenir Health na may suporta mula sa proyekto ng Patakaran sa Pangkalusugan ng USAID. Ang pagsasanay na ito ay nakatulong sa mga distrito na maunawaan ang mga kahihinatnan ng mataas na pagkamayabong sa iba't ibang sektor—tulad ng edukasyon, kalusugan, at produksyon—upang mapataas ang kamalayan tungkol sa negatibong epekto ng mataas na pagkamayabong sa pangkalahatang pag-unlad ng bansa. Pagkatapos ay nabuo ang mga multisectoral working group ng distrito, at natukoy nila ang mga paraan upang matugunan ang mga puwang sa bawat isa sa mga temang lugar ng FP CIP. Halimbawa, sa Agago, ipinagtanggol ng tagaplano ng distrito ang paglalaan ng linya ng badyet para sa FP sa taunang badyet sa kalusugan ng distrito. Sa isang pagpupulong, ipinahiwatig niya na hindi niya aaprubahan ang isang badyet nang walang linya ng FP, dahil kumbinsido siya tungkol sa kontribusyon na gagawin ng FP sa pag-unlad ng distrito. Sinabi niya na siya ay "nabago ng APC at ng programming nito."

Ang APC ay nag-rally ng mga pangunahing influencer sa komunidad at non-health stakeholder—gaya ng mga lokal na lider sa pulitika, lider ng relihiyon, at grupo ng mga magsasaka—upang mangako sa pagtulong na bawasan ang mga hadlang sa pagkuha ng FP at bawasan ang teenage pregnancy/early marriage sa pamamagitan ng “Family Planning Charters,” ang kanilang termino para sa mga kongkretong aksyon. Halimbawa, ginamit ng ilang lokal na tagapangulo ng nayon ang kanilang mga nakagawiang pagpupulong para anyayahan ang isang midwife mula sa kalapit na pasilidad upang pag-usapan at ipakita ang mga pamamaraan at serbisyo ng FP sa mga dadalo.

Figure 2. Proseso ng APC ng multisectoral engagement

Ano ang natutunan natin?

Maaaring suportahan ng mga non-health stakeholder ang access ng kanilang mga komunidad sa impormasyon at mga serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya at mag-ambag sa mga resulta ng programa.

Sinusubaybayan ng APC ang mga referral sa mga serbisyo ng FP na ginawa ng mga non-health stakeholder sa antas ng komunidad, tulad ng mga pulitiko at lider ng relihiyon na tumulong sa pagbuo ng FP Charters. Sa pagitan ng Enero at Mayo 2019, 1,169 na nakumpletong referral sa mga serbisyo ng FP ang ginawa sa pamamagitan ng mga stakeholder tulad nito (Figure 3).

Figure 3. Nakumpleto ang mga referral na ginawa sa mga serbisyo ng FP ng mga miyembro ng multisectoral working group

Ang pagtulong sa mga pinuno ng distrito na pahalagahan ang ebidensya na lumilikha ng pagmamay-ari ng problema at pangako sa mga solusyon.

Nang ang mga miyembro ng multisectoral FP working group ay gumamit ng RAPID model para iugnay ang FP sa mga hamon sa pag-unlad sa iba pang priyoridad na sektor, tulad ng edukasyon at produksyon ng pananim, binawasan nito ang kanilang mga negatibong bias sa paggamit ng FP ng mga kababaihan at ginawa silang mga kampeon ng FP. Kasunod nito, lahat ng limang distrito ay bumuo ng mga collaborative na Charter ng FP na may mga praktikal na pangako, tulad ng paglalaan ng badyet at mga mapagkukunan para sa FP sa plano ng trabaho ng distrito at paggamit ng airtime sa radyo na ibinibigay sa mga pinunong pulitikal upang pakilusin ang mga tao na gumamit ng mga serbisyo ng FP.

Isang district multisectoral FP working group na natututo tungkol sa RAPID model. Larawan: Dennis Kibwola, FHI 360

Posible at makapangyarihan ang pakikipagsosyo sa mga non-health stakeholder group.

Ang mga multisectoral na pagsisikap ay bago pa rin sa Uganda, at ang mga unang positibong kinalabasan ng APC ay mahalaga para sa pagkumbinsi sa mga lokal na pamahalaan ng potensyal para sa mga multisectoral na pagsisikap upang mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mga komunidad. Ang multisectoral approach ng FHI 360 ay nagbigay ng forum para sa mga kinatawan ng komunidad at nagbigay ng kapangyarihan sa kanila na itulak ang pamunuan ng distrito upang tumulong sa paglutas ng mga isyu sa komunidad. Ang pamamaraang ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga saloobin tungkol sa FP sa maraming pinuno ng kultura at relihiyon. Sa distrito ng Butaleja, halimbawa, nang dumalo ang Pentecostal Bishop sa unang pulong ng working group ng FP, sinabi niya sa mga miyembro na hindi siya maaaring maging bahagi ng isang pangkat na “lumalaban sa mga utos ng Diyos.” Sa susunod na pagpupulong, gayunpaman, pagkatapos makilahok sa RAPID exercise, bumalik siya na may iba't ibang kaisipan at nag-ambag ng mga estratehiya tungkol sa kung paano mai-promote ang FP sa mga lider ng relihiyon-nagsasabing siya ay kumbinsido na ang FP ay kapaki-pakinabang sa kanyang kongregasyon.

Ang mga pakinabang mula sa multisectoral partnerships ay maaaring mapanatili.

Ang lahat ng natukoy na distrito ay nangangahulugan upang suportahan ang quarterly multisectoral FP working group meetings sa kabila ng buhay ng proyekto. Sa isang distrito, ang pagpopondo para sa mga pagpupulong ay pinapanatili sa pamamagitan ng isang organisasyong nakabatay sa komunidad na kabilang sa grupo. Sa isa pa, isinama ng district health office ang mga pagpupulong sa badyet nito. Ang natitirang tatlong distrito ay nagpaplanong magpulong bago o pagkatapos ng regular na nakaiskedyul na mga pulong ng lokal na konseho at/o mga pulong sa pagpaplano ng distrito.

Ang limang distrito kung saan nagtrabaho ang proyekto ng APC ay maaaring magamit bilang mga lugar ng pag-aaral para sa iba pang mga kasosyo sa pagpapatupad sa Uganda at higit pa na maaaring interesadong palakihin ang multisectoral engagement approach na ito.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga contact at link sa ibaba:

Subscribe to Trending News!
Frederick Mubiru

Teknikal na Opisyal II, FHI 360

Si Frederick Mubiru, MSC ay isang Technical Officer II sa Research Utilization Department ng FHI 360 at nagtatrabaho bilang Family Planning Advisor para sa Knowledge SUCCESS project. Sa kanyang tungkulin, nagbibigay siya ng teknikal at siyentipikong pamumuno sa pagdidisenyo ng mga diskarte sa Pamamahala ng Kaalaman at mga priyoridad para sa mga madla ng FP/RH ng proyekto, pagbuo ng mga produkto ng nilalaman at pagsuporta sa mga madiskarteng pakikipagsosyo para sa proyekto. Kasama sa background ni Frederick bilang Project Director at Manager ang pangangasiwa sa mga operasyon ng malakihang Family Planning at Gender na mga proyekto sa parehong FHI 360 at Institute for Reproductive Health sa Georgetown University, na nagbibigay ng teknikal na suporta sa Ministry of Health sa FP at Advocacy for Task Sharing na mga patakaran, at iba pa. Dati niyang pinag-ugnay ang mga departamento ng pananaliksik, pagsubaybay, at pagsusuri sa MSH at MSI sa Uganda. Siya ay mayroong Master of Science sa Population and Reproductive Health Studies mula sa Makerere University, Kampala.

16K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap