Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Contraception sa Panahon ng COVID-19


Paano naaapektuhan ng pandaigdigang pandemya ng COVID-19 ang pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo? A Pandaigdigang Kalusugan: Agham at Practice binabalangkas ng artikulo kung paano makakasunod ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga alituntunin sa physical distancing sa kanilang mga bansa habang inaangkop ang mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Nakipag-usap kami sa mga may-akda na sina Kavita Nanda, Markus Steiner, at Elena Lebetkin, mula sa Knowledge SUCCESS partner FHI 360, upang maunawaan kung paano maiangkop ang pagbibigay ng pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo. Ang panayam na ito ay na-edit para sa kalinawan.

T: Ano ang pinakamahalagang mensahe ng takeaway mula sa iyong artikulo?

Kavita Nanda: Ito ay isang kakila-kilabot na pandemya. Ang mga serbisyo ay maaabala, at ang mga bagay ay magbabago. Nais naming bigyang-diin na ang pagpaplano ng pamilya, at, sa pangkalahatan, ang mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo, ay nananatiling mahalaga para magpatuloy ang mga programa. Nais naming mag-alok ng mga mungkahi kung paano iyon gagawin sa panahong ito.

Elena Lebetkin: Nararamdaman namin na posible na mapanatili ang mga de-kalidad na serbisyo sa panahong ito, ngunit kailangang gumamit ng ibang diskarte upang patuloy na maibigay ang mga serbisyong iyon.

KN: Alam namin na hindi ito magiging madali lalo na sa mga commodity shortage at lockdown, ngunit naisip namin na mahalagang makuha ang mensahe na hindi ito dapat balewalain.

Markus Steiner: Nais naming magbigay ng roadmap ngunit kinikilala na ang pagsunod sa roadmap ay magiging isang hamon dahil sa lahat ng mga hadlang sa mapagkukunan.

KN: Gayundin, gusto naming ipakita na may katibayan na ang aming iminumungkahi ay ligtas at patuloy na nagpapanatili ng mataas na pagiging epektibo ng pamamaraan.

T: Nakakita ba ang mga provider ng mga pagkagambala sa pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo?

KN: Bilang miyembro ng American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Long-Acting Reversible Contraceptive (LARC) Working Group, tumulong akong bumuo ng bahagi ng contraception upang maging bahagi ng mga FAQ sa [ACOG] dokumento. Maraming tao sa komiteng ito ang nagtatrabaho din sa mga ospital at klinika at nahaharap sa mga pagkagambala dahil nakansela ang mga hindi mahalagang serbisyo. Inaasahan nilang makuha ang patnubay na ito [mula sa ACOG] upang matulungan silang magsama ng mga roadmap at detalyadong mga klinikal na alituntunin upang mapanatili ang pangangalaga sa mga kababaihan.

Napag-usapan namin nina Elena, Markus, at kung paano ito magiging mas malaking potensyal na problema sa mga bansang pinaka-pinag-aalala namin kung saan mayroon nang mga isyu sa pagtiyak na nakukuha ng mga kababaihan ang mga contraceptive na kailangan nila, kaya inangkop namin ang mga FAQ na iyon para sa ang setting na low- and middle-country (LMIC). Ngunit, ito ay isang roadmap. Ito ay mga mungkahi lamang. Ang bawat lokasyon, bansa, gumagawa ng patakaran, at provider ay kailangang iakma ang mga ito para sa kanilang partikular na konteksto. At hindi ito magiging madali dahil sa mga lockdown at potensyal na kakulangan ng mga kailanganin.

Larawan: Isang maternity clinic sa Nairobi, Kenya, kung saan tumatanggap din ang mga ina ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo. Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

T: Ano ang ilan sa mga pinakamalaking hamon na nararanasan ng mga setting ng LMIC sa pagbibigay ng pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo?

KN: Ang pangunahing hamon ay social distancing. Ang World Health Organization (WHO) ay may mga tier ng mga bansa at kung paano sila dapat magpatuloy depende sa kung nasaan sila sa epidemya, ngunit lahat sila ay may social distancing bilang bahagi ng mga ito. May mga lockdown o ilang bersyon ng lockdown sa karamihan ng mga bansa, kaya hindi lumalabas ang mga community health worker at sarado ang mga klinika. Ano ang maaaring gawin ng mga provider upang matulungan ang mga kababaihan na nangangailangan ng contraception sa panahong ito? Nalaman namin sa ilan sa aming mga pag-aaral na ang mga cell phone ay nasa lahat ng dako. Kaya, iminumungkahi namin na gumamit sila ng telehealth para magkaloob ng pagpapayo at pag-refill para sa mga kababaihan na gumagamit na ng mga short-acting contraceptive ngunit pati na rin sa pag-screen ng mga bagong kliyente. Hindi mo kailangang makita nang personal ang isang tao upang makita kung karapat-dapat sila para sa mga short-acting na pamamaraan o kahit na long-acting na mga pamamaraan ngunit kailangan mong dalhin [ang mga kliyente] para ipasok [ang pamamaraan]. Maraming screening ang maaaring gawin sa telepono; hindi mo kailangan ng pelvic exam para sa karamihan ng mga pamamaraan.

Upang matugunan ang kakulangan sa kalakal, maraming kababaihan na may mga implant ang lumalapit sa kanilang mga takdang petsa para sa pagtanggal ng implant. Ipinapakita ng data na ang matagal na paggamit ng mga implant ay epektibo at ligtas. Gayunpaman, mayroong ilang hindi pagkakasundo sa literatura tungkol sa pagiging epektibo, kaya ang pinalawig na paggamit ay hindi pa inirerekomenda ng WHO. Ngunit, lalo na sa harap ng mga nabawasan na mga kalakal at hindi magagamit ng mga harapang pagbisita, sa tingin namin na ang pagpapayo sa mga kababaihan na ang kanilang mga implant ay mabuti nang mas matagal kaysa sa may label na tagal ay isang mahalagang aspeto ng pagpapababa sa isyu ng kalakal, pag-save ng mga kalakal para sa bago. user, at pagbibigay ng pangangalaga habang walang mga pagbisita nang harapan.

EL: Hindi lamang mga implant, kundi pati na rin ang mga IUD.

MS: Ito ay sobrang mahalaga at isang napakadaling bagay na naaaksyunan. Ang pagpapalabas ng mensahe tungkol sa paggamit ng mga IUD at implant sa labas ng label para sa mas mahabang tagal ay isang simpleng mensahe ng pagpapayo.

KN: Ang isa pang hamon ay ang [paglilingkod] sa mga babaeng postpartum. Marami ang nagsikap na dagdagan ang paggamit ng mga pamamaraang pangmatagalan pagkatapos ng panganganak, na naging mahirap. Lalo na ngayon, dahil hindi natin alam kung makakabalik pa ba ang mga babae kapag umalis na sila pagkatapos nilang manganak, mas mahalaga na makuha ng mga babae ang napili nilang contraceptive. Kahit na gumagamit sila ng lactational amenorrhea, maaari pa rin silang bigyan ng reseta [para sa short-acting method] na karaniwan nilang makukuha sa ibang pagkakataon at bibigyan lang sila ng mga tagubilin kung kailan magsisimula.

MS: O tumatanggap ng postpartum LARC ngayon kung saan ang mga alituntunin ng patakaran ay hindi nagbago.

KN: Gayundin, ginagawa nitong mas mahalaga ang self-administration ng mga injectable. Maaaring turuan ang mga babae kung paano mag-self-inject pagkatapos nilang maihatid at mabigyan ng kanilang mga gamit.

Larawan: Isang nars sa Kigali, Rwanda, ang nagbibigay ng payo sa kalusugan sa isang babae sa telepono. Pinasasalamatan: Yagazie Emezi/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Q: Ano ang mga hamon sa pagpapataas ng telehealth?

MS: Sa United States, sinubukan naming palakasin ang telehealth sa loob ng maraming taon sa isang napaka-resourced na kapaligiran at may mga paghihirap, kaya hindi isang madaling bagay na pataasin kung saan mas kakaunti ang mga mapagkukunan.

KN: Totoo iyon na ilang taon na nilang sinisikap na i-rampa ito, ngunit nangyayari ito ngayon, bigla-bigla, ito ay gumagana sa US. Sa palagay namin [ang pagpapatupad ng telehealth sa mga LMIC ay magiging] mas mahirap kaysa sa simpleng mensahe ng pagpapahaba ng tagal ng mga implant, ngunit sa palagay ko hindi ito isang bagay na hindi makakamit, kakailanganin lamang ng higit pang trabaho.

EL: Minsan ang pagse-set up ng mga system para sa telehealth ay maaaring maging isang maliit na hamon lalo na sa mga bansa kung saan limitado ang pagmamay-ari ng smart phone. Sa mga setting na ito, kailangang umasa ang mga telehealth system sa SMS-based sa halip na mga app-based na komunikasyon, na maaaring maging mahirap at magastos upang i-set up at pamahalaan.

T: Anong mga pagsasaalang-alang ang dapat gawin ng ibang mga stakeholder (hal., mga gumagawa ng patakaran, mga kasosyo sa pagpapatupad, mga tagapamahala ng programa) sa pag-angkop ng kanilang mga programa sa pagpaplano ng pamilya?

KN: Ang pinalawig na paggamit [ng LARC] ay maaaring talakayin sa isang indibidwal na antas ng provider, ngunit magiging mas mabuti kung ito ay nagmula sa gumagawa ng patakaran, na hahantong sa mas malawak na pagpapatupad. Maaaring gawin ang Telehealth sa anumang antas, ngunit upang maging mas matagumpay, dapat itong nasa mas malawak na antas, upang ang mga sistema ay nasa lugar at ang mga pagbisita sa telehealth ay maaaring isagawa habang pinapanatili ang privacy at pagiging kumpidensyal, atbp.

MS: At kailangang ayusin ang reimbursement.

KN: Gayundin, hindi lahat ng telehealth ay kailangang maging magarbong video conferencing. Ang SMS ay maaaring medyo mahirap pabalik-balik, ngunit ang isang tawag sa telepono ay maaaring gamitin upang suriin ang mga kababaihan para sa mga kontraindiksyon o makipag-usap sa mga kababaihan na nagkakaroon ng mga side effect mula sa mga pamamaraan. Hindi nila kailangan ng pagsusulit palagi. Minsan ginagawa nila, at sa mga kasong iyon, kakailanganin ng mga babae na pumasok, ngunit ang ilang mga side effect ay maaaring ligtas na pamahalaan sa pamamagitan ng telepono.

Q: Kung ang mambabasa ay kailangang pumili lamang ng isang rekomendasyon upang ipatupad, alin ang gagawin mong priyoridad?

KN: Sa tingin ko lahat sila ay mahalaga [laughs]. Ang isang madaling simulan ay ang pinalawig na paggamit ng LARC. Naisip namin na ito ay mahalaga sa mahabang panahon. Lalo na ngayon, medyo madali itong gawin at maaaring ipatupad sa antas ng patakaran at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagpapababa ng pangangailangan para sa mga bagong kalakal at pagsunod sa social distancing.

MS: Sumasang-ayon ako. Ito ay naaaksyunan at nakakatipid ng mga mapagkukunan. Napakaraming magandang dahilan para dito. Ito ay nakabatay sa ebidensya na ang mga implant ay gumagana nang mas matagal kaysa sa mga ito ay may label. Pareho para sa mga IUD.

EL: Sa pangkalahatan, ang pagpapataas sa paraan ng paggamit namin ng telehealth sa mga sitwasyong ito ay napakahalaga. Kailangan nating malaman kung paano ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyo at ipagpatuloy ang pagpapayo sa mga kababaihan nang hindi kinakailangang magkita-kita nang harapan, upang hindi natin madagdagan ang panganib ng pagkalat ng sakit. Ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyo, at kailangang mayroong plataporma para dito.

KN: Ang Telehealth para sa pagpipigil sa pagbubuntis ay wala sa vacuum. Ang iba pang nakagawiang serbisyo ay kailangan ding gumamit ng telehealth. Habang iyon ay pinalawak o inilunsad, ang mga serbisyong pangkalusugan sa sekswal at reproductive ay dapat maging bahagi nito.

Q: Mayroon bang ibang mga rekomendasyon na agad na naaaksyunan?

KN: Ang self-injection ay agad na naaaksyunan. Ang Sayana Press ay magagamit sa maraming lugar at ginagamit ito ng ilang kababaihan, ngunit tiyak na mapalawak iyon upang matiyak na ang mga babaeng gumagamit ng mga injectable ay hindi mahuhulog.

EL: Gayundin, multi-month scripting, bilang pinapayagan ng mga kalakal, siyempre. Bilang halimbawa, lahat ng mga bansa ay may iba't ibang mga alituntunin tungkol sa kung gaano karaming mga pakete ng tableta ang matatanggap mo nang sabay-sabay, ngunit maraming katibayan na mainam na bigyan ang kababaihan ng isang buong taon na supply sa isang pagkakataon. Kaya, gaya ng pinahihintulutan ng mga kalakal, mahalagang bigyan ang kababaihan ng sapat na mga kalakal para hindi na sila kailangang bumalik sa isang pasilidad, parmasya, o saan man sila makatanggap ng mga serbisyo.

KN: Ang isa pang bagay na madaling maaksyunan, lalo na sa malamang na mga kakulangan sa kalakal, ay ang paggamit ng telehealth upang turuan ang kababaihan sa kamalayan sa pagkamayabong.

Subscribe to Trending News!
Sonia Abraham

Scientific Editor, Global Health: Science and Practice Journal

Si Sonia Abraham ay ang siyentipikong editor para sa Global Health: Science and Practice Journal at nagsusulat at nag-e-edit nang higit sa 25 taon. Siya ay mayroong Bachelor's in Biological Sciences mula sa University of Maryland at Master's in Writing mula sa Johns Hopkins.

18.1K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap