Mag-type para maghanap

Data Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagsubaybay sa Mga Epekto ng COVID-19 sa Pagpaplano ng Pamilya: Ano ang Dapat Nating Sukatin?


Ang mabilis na paglaki ng pandemya ng COVID-19 ay nagpataas ng pandaigdigang kamalayan sa mga kakulangan sa ating mga pampublikong sistema ng kalusugan sa mga bansang may mataas, nasa gitna, at may mababang kita. Habang ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay umaabot sa kapasidad sa pagharap sa pandemya, marami sa atin ang nag-aalala na Ang paghahatid ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan—kabilang ang pagpaplano ng pamilya—ay lubhang nakompromiso. Mas maaga sa buwang ito, iniulat ng Marie Stopes International na hanggang sa 9.5 milyong babae at babae Maaaring hindi makakuha ng mahahalagang serbisyo sa pagpaplano ng pamilya ngayong taon dahil sa COVID-19, dahil sa mga isyu sa supply at demand, na nagreresulta sa libu-libong pagkamatay ng ina. Sa panig ng supply, may mga alalahanin na maaaring makaapekto sa pag-access sa contraceptive ang pinababang pagmamanupaktura at paghahatid, at ang hindi sapat na pagkakaroon ng pangangalagang pangkalusugan dahil sa mga pasanin ng COVID-19 sa mga sistema ng kalusugan ay maaaring makahadlang sa pag-access sa mas epektibong mga contraceptive tulad ng IUD at tubal ligation. Gayunpaman, sa panig ng supply, maaari nating masubaybayan ang pagkakaroon ng mga tagapayo ng pamilya at mga kontraseptibo upang matugunan ang mga pangangailangan. Ngunit ano ang panig ng demand? Paano natin masusubaybayan ang mga pagbabago sa mga pangangailangan at kagustuhan ng pagpaplano ng pamilya ng kababaihan sa liwanag ng panlipunan at pang-ekonomiyang pagkabigla na kanilang kinakaharap dahil sa pandemya?

Four women and a child meet together during the CHARM2 trial in Maharashtra, India. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.
Apat na babae at isang bata ang nagkita-kita sa panahon ng pagsubok sa CHARM2 sa Maharashtra, India. Larawan: G. Gopinath Shinde; CHARM2 Project sa Maharashtra, India.

Bakit Sukatin ang Demand para sa Pagpaplano ng Pamilya sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19?

Una, dapat nating linawin kung bakit kailangan natin ng patuloy na pagsukat upang mas maunawaan ang pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya. Malinaw, ang isyu ay mahalaga, dahil mayroong malawak na pananaliksik, kabilang ang aming sarili pag-aaral na inilabas ngayong buwan, pagdodokumento ng mga negatibong kahihinatnan sa kalusugan ng hindi sinasadyang pagbubuntis, kabilang ang panganib para sa maternal at neonatal death. Ang pag-aaral na ito sa mga babaeng nanganak noong nakaraang taon sa Uttar Pradesh, India ay natagpuan na ang mga may hindi sinasadyang pagbubuntis ay dalawang beses na mas malamang na makaranas ng pre-eclampsia sa pagbubuntis at post-partum at halos 50% na mas malamang na makaranas ng post-partum. pagdurugo, na nauugnay sa mga nag-uulat ng isang nakaplanong pagbubuntis. Bagama't malawak na kinikilala ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya, hindi namin nauunawaan kung paano palalala ng pandemya ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa pangangailangan at kung paano maaaring makaapekto ang mga takot sa kalusugan at ekonomiya sa pagnanais na magbuntis at mga kagustuhan sa contraceptive. Bukod pa rito, hindi lamang nakakaapekto ang mga konteksto ng mga lockdown sa kakayahan ng kababaihan na kumuha at gumamit ng contraception dahil sa mga isyu sa supply na nabanggit sa itaas, ngunit ang impluwensya at kontrol ng pamilya sa mga ito ay maaari ding maging mas malaki sa oras na ito.

Sa buong mundo, nakikita natin ang isang pagdami ng mga ulat ng karahasan sa tahanan mula nang itatag ang pambansang pag-lock. Habang tumataas ang mga stress sa lipunan, kalusugan, at pananalapi bilang resulta ng pandemya at pag-lock, maaari nating asahan ang parehong dalas at kalubhaan ng mga pang-aabusong ito. Ang karahasan sa tahanan ay naging nauugnay sa higit na kontrol sa reproduktibo at pamimilit ng mga kababaihan at humahadlang sa pag-access at paggamit ng mga contraceptive. Ang mahalaga, dumarami rin ang ebidensya na ang mga babaeng nakakaranas ng karahasan o reproductive coercion mas malamang na gumamit ng mga reversible contraceptive na kontrolado ng kababaihan (hal., mga IUD), na may ilang natuklasan mula sa mga patuloy na pagsusuri na nagsasaad na ito ay kadalasang nangyayari bilang palihim na paggamit. Kaya, ang pag-access sa mga pamamaraan tulad ng mga IUD, na nangangailangan ng kaunting patuloy na pakikipag-ugnayan sa isang provider (bukod sa pagtugon sa mga potensyal na hindi gustong epekto), ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang at mas gusto ng mga kababaihan sa panahon ng pandemya.

A field investigator in the midst of data collection as part of the CHARM2 trial. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.
Isang field investigator sa gitna ng pangongolekta ng data bilang bahagi ng pagsubok sa CHARM2. Larawan: G. Gopinath Shinde; CHARM2 Project sa Maharashtra, India.

Habang isinasaalang-alang namin kung paano pinakamahusay na subaybayan at subaybayan ang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya ng kababaihan, ang mga pagsasaalang-alang sa karahasan, awtonomiya sa reproduktibo, at kontrol ng babae sa mga paraan ng contraceptive ay magiging mahalaga, na nagbibigay-diin sa pangangailangang tumuon sa ahensya ng kababaihan sa aming pagsukat. Ang aming konseptwalisasyon ng ahensya ng kababaihan sa kalusugan ay nakatuon sa ang Maari-Kumilos-Laban mga konstruksyon ng ahensya, simula sa isang diin sa kababaihan pagpili at mga layunin para sa pagpaplano ng pamilya. Sa panahong ito ng pandemya, kung saan ang mga tao ay nakakaramdam ng hindi gaanong kontrol sa kanilang buhay, ang pagsukat sa ahensya ng pagpaplano ng pamilya ay mas mahalagang isama sa aming mga pagsisikap na subaybayan ang pangangailangan. Samakatuwid, ang pagsukat ng pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya sa mga kababaihan ay dapat kasama ang:

  • Anong mga paraan ng pagpaplano ng pamilya ang kanilang ginagawa gustong gamitin, at pakiramdam na sila maaaring gamitin sa sitwasyon nila ngayon? [Pagpipilian at Pwede]
  • Ano mga aksyon kinuha ba nila upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya (hal., paggamit ng patago)? [Kumilos]
  • Sino kung meron nakaharang o nakaimpluwensya sa kanilang pag-access sa o paggamit ng mga contraceptive, at paano ito pagtagumpayan ang mga hadlang na ito? [Lumaban]
A married couple attending their third CHARM2 session, discussing issues of gender equity including marital communication and gender based violence, and family planning uptake with a trained provider. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.
Isang mag-asawang dumadalo sa kanilang pangatlong sesyon ng CHARM2, tinatalakay ang mga isyu ng pagkakapantay-pantay ng kasarian kabilang ang komunikasyon sa mag-asawa at karahasan na batay sa kasarian, at pagkuha ng pagpaplano ng pamilya sa isang sinanay na provider. Larawan: G. Gopinath Shinde; CHARM2 Project sa Maharashtra, India.

Anong Mga Pangangakong Dami na Panukala ang Maaaring Masuri ang Ahensya ng Kababaihan sa Pagpaplano ng Pamilya?

Upang masuri ang mga tanong na ito sa dami, ang lumalaking pangkat ng mga panukalang batay sa ebidensya ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at kalusugan ay nagsasalita sa isang malawak na hanay ng mga pangangailangan, mga konstruksyon, at mga kontekstong pangkultura. ng GEH EMERGE platform ay isang open-access, one-stop shop kung saan ang mga mananaliksik at tagapagpatupad ng survey ay makakahanap at makakakuha ng higit sa 300+ na mga hakbang sa kasarian sa mga lugar ng kalusugan, pulitika, ekonomiya, at iba pang larangang panlipunan, kabilang ang pagpaplano ng pamilya at dynamics ng sambahayan/pamilya. Sa mga darating na buwan, plano naming maglunsad ng isang espesyal na webpage na nakatuon sa mga hakbang sa kasarian sa pagpaplano ng pamilya. Sa pansamantala, pumili kami ng ilang hakbang ng ahensya sa pagpaplano ng pamilya mula sa aming website na nagpapakita ng malakas na agham sa pagsukat at kadalian ng paggamit:

Kasama sa site ng EMERGE ang mga karagdagang detalye sa konteksto at agham ng mga hakbang, pati na rin ang kanilang mga pagsipi.

Bagama't marami ang pagsulong sa agham at pagpapatunay ng mga pangakong hakbang, patuloy tayong nahaharap sa maraming gaps, na nangangailangan ng karagdagang pananaliksik upang mapabuti ang ating mga hakbang. Halimbawa, madalas kaming nagtatanong tungkol sa mga contraceptive na ginagamit, ngunit hindi tungkol sa contraception na ginustong o hindi ginustong at mga dahilan para dito (Pagpipilian at Pwede). Tinatasa namin ang komunikasyon sa pagpaplano ng pamilya at paggawa ng desisyon ngunit hindi ang negosasyon, kung saan ang mga kababaihan ay naglalakbay sa kompromiso upang makamit ang kanilang mga layunin sa pagpaplano ng pamilya (Kumilos at Lumaban). Tinatasa namin ang mga hadlang sa paggamit ng pagpaplano ng pamilya, kabilang ang pamimilit sa reproduktibo, ngunit hindi ang mga paraan na matitiyak ng kababaihan na matutugunan nila ang kanilang mga pangangailangan sa kabila ng mga hadlang na ito, tulad ng sa pamamagitan ng palihim na paggamit (Lumaban). Tiyak, lampas sa mga isyung ito, kailangan nating tiyakin na ang mga hakbang na mayroon tayo ay maaaring iakma at masuri para magamit sa mas magkakaibang konteksto. Sa layuning iyon, higit pang pananaliksik ang kailangan sa larangan ng agham ng pagsukat. Para sa mga interesado sa linyang ito ng pagtatanong, mangyaring suriin ang aming gabay sa pagbuo ng pagsukat.

A mother, who had recently completed a CHARM2 session, and her child. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.
Isang ina, na nakatapos kamakailan ng isang CHARM2 session, at ang kanyang anak. Larawan: G. Gopinath Shinde; CHARM2 Project sa Maharashtra, India.

Saan tayo pupunta galing dito?

Bagama't nagsusulong at nag-aalok kami ng patnubay upang makakuha ng mga hakbang sa larangan upang matiyak na nauunawaan namin ang mga pagbabago sa pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya at hindi natutugunan na pangangailangan habang patuloy na lumalago ang pandemya ng COVID-19, ito ay may pag-unawa na ang karamihan sa mga survey sa larangan ay huminto sa oras na ito . Kapag nakabalik na tayo sa larangan at lumitaw ang mga pagkakataon sa pagtatasa upang matukoy ang mga pangangailangang pangkalusugan sa kabila ng COVID-19, malamang na matutuklasan natin na ang mga pangangailangan at ahensya sa kalusugan ng reproduktibo ng kababaihan ay lubos na naapektuhan ng pandemyang ito. Ngayon na ang oras upang ihanda ang aming mga survey, kabilang ang mga mabilis at malalim, dahil pareho silang kakailanganin. Malamang na mauna ang mabilis na pagtatasa, na may mga maagang pagsusuri sa kalusugan upang makuha ang mga pangangailangang pangkalusugan, lalo na sa aming pinakamababang mapagkukunan at pinaka-marginalized na mga grupo. Malamang na sumunod ang mga mas malalim na pagtatasa, dahil hindi lang namin tinatasa ang mga kagyat na pangangailangan kundi nakakatulong na maunawaan ang pinsala at pagkalugi sa kalusugan na nangyayari bilang resulta ng pandemya. Dapat tayong maging pasulong na pag-iisip sa ating diskarte, at isama ang mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano ng pamilya na may lens ng ahensya ng kababaihan habang sumusulong tayo.

1. Tingnan din ang: Silverman JG, Boyce SC, Dehingia N, Rao N, Chandurkar D, Nanda P, Hay K, Atmavilas Y, Saggurti N, Raj A. Reproductive coercion sa Uttar Pradesh, India: Prevalence at mga kaugnayan sa karahasan ng partner at reproductive health. SSM Popul Health. 2019 Dis; 9:100484. PMID: 31998826.

Subscribe to Trending News!
Anita Raj

Si Anita Raj, PhD ay isang Tata Chancellor Professor ng Lipunan at Kalusugan at ang Direktor ng Center on Gender Equity and Health (GEH) sa University of California San Diego. Ang kanyang pananaliksik, kabilang ang parehong epidemiologic at mga pag-aaral ng interbensyon, ay nakatuon sa kalusugang sekswal at reproductive, kalusugan ng ina at bata, at data at pagsukat ng kasarian. Siya rin ay Principal Investigator sa EMERGE study na binanggit sa blog na ito. Naglingkod siya bilang tagapayo sa UNICEF, WHO, at ng Bill and Melinda Gates Foundation. Nag-ambag siya kamakailan sa serye ng Lancet sa Gender Equality and Health bilang isang may-akda at miyembro ng steering committee; pinamunuan niya ang mga pagsusuri ng mga hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga sistema ng kalusugan at ang papel ng mga pamantayan ng kasarian sa kalusugan.

Jay Silverman

Si Jay Silverman, PhD ay isang Propesor ng Medisina at Global Public Health, at Direktor ng Pananaliksik para sa Center on Gender Equity and Health sa University of California, San Diego. Sa nakalipas na 20 taon, pinamunuan niya ang maraming programa sa pananaliksik sa kalikasan at epekto ng karahasan na nakabatay sa kasarian at iba pang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa kalusugan, kabilang ang pagbuo at pagsubok ng mga interbensyon na nakabatay sa serbisyo sa komunidad at kalusugan upang mabawasan ang GBV at mapabuti ang kalusugan ng reproduktibo at awtonomiya. . Nag-publish siya ng higit sa 200 peer-reviewed na pag-aaral sa mga paksang ito, at co-authored ang award-winning na practitioner guidebook, The Batterer as Parent (Sage, 2002; 2009).

Rebecka Lundgren

Si Rebecka Lundgren, MPH, PhD ay isang propesor sa Center on Gender Equity and Health (GEH) sa University of California San Diego, namumuno sa pandaigdigang sekretariat ng Social Norms Learning Collaborative at sumusuporta sa mga rehiyonal na komunidad nito sa Nigeria at East Africa. Ang kanyang trabaho ay naglalayong isulong ang teorya, pagsukat at kasanayan ng mga pamantayang panlipunan, na may pagtuon sa pagbuo ng praktikal na patnubay para sa pagpapatupad at pag-scale ng mga interbensyon sa pagbabago ng pamantayan upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at maiwasan ang karahasan na nakabatay sa kasarian.

Nandita Bhan

Si Nandita Bhan, MSc, MA, PhD ay isang Research Scientist–India sa Center on Gender Equity and Health sa UC San Diego, na nakabase sa Delhi. Isa siyang social epidemiologist na may mga degree mula sa Harvard University, University College London, at Delhi University. Nagtatrabaho siya sa pagbuo ng mahigpit na agham sa pagsukat sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-kapangyarihan para sa pananaliksik, pagbuo ng kapasidad, at pagsubaybay at pagsusuri ng programang nakabatay sa larangan. Kasama rin sa kanyang pananaliksik ang papel na ginagampanan ng kasarian, kontekstong panlipunan, at urbanisasyon bilang mga determinant ng ahensya at pagkakapantay-pantay sa mga kabataan, at sa pag-unawa sa mga nagbibigay-daan at hadlang sa programa ng kabataan sa India.

Meredith Pierce

Si Meredith Pierce, MPH ay isang Research Project Manager na sumusuporta sa mga portfolio ng pananaliksik nina Dr. Anita Raj at Dr. Rebecka Lundgren sa University of California San Diego's Center of Gender Equity and Health (GEH). Kabilang sa mga pinakahuling lugar ng trabaho ni Meredith ang pagtuon sa pagpaplano ng pamilya, kabataan, paggamit ng pananaliksik, at HIV/AIDS. Bago ang GEH, nagtrabaho si Meredith sa Population Reference Bureau sa International Programs at sa USAID sa Office of HIV/AIDS at sa Office of Population and Reproductive Health. Si Meredith ay mayroong Master of Public Health mula sa George Washington University.