Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pakikipag-ugnayan sa mga Drug Shop: Mahalaga sa Pagtaas ng Access sa Family Planning


Ang mga donor at isang maliit na grupo ng mga kasosyo sa pagpapatupad ay nagsisikap na maunawaan kung paano pinakamahusay na suportahan at isali ang mga tindahan ng gamot bilang ligtas at maaasahang mga tagapagbigay ng pagpaplano ng pamilya. Ang pagpapalawak sa mas malawak na komunidad ng mga propesyonal sa pagpaplano ng pamilya sa pag-unawa sa epekto ng mga operator ng drug shop ay magiging mahalaga para sa pagtiyak ng isang sumusuportang patakaran at programmatic na kapaligiran para sa mga provider na ito.

Matagal nang kinikilala ang maliliit na komersyal na tindahan ng gamot bilang unang linya ng pangangalagang pangkalusugan sa mababang-at middle-income na mga bansa, lalo na sa mga rural na lugar na may kakaunting pribado o pampublikong klinika. Ang mga tindahan ng gamot ay kadalasang nagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan, produkto, at impormasyon, na kung minsan ay lumalampas sa mga paghihigpit ng mga lokal na batas at regulasyon. Ang mga serbisyong ito ay mula sa diyagnosis at paggamot ng mga sakit tulad ng malaria at mga impeksiyon at karamdamang naililipat sa pakikipagtalik tulad ng pulmonya, pagtatae, o impeksyon sa paghinga hanggang sa pangangalagang pang-iwas kabilang ang pagpaplano ng pamilya.

Small commercial drug shops are often the first line of health care in low- and middle-income countries, especially in rural areas. Photo: FHI 360.

Ang mga maliliit na komersyal na tindahan ng gamot ay kadalasang ang unang linya ng pangangalagang pangkalusugan sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita, lalo na sa mga rural na lugar. Larawan: FHI 360.

Bakit Mahalaga ang mga Drug Shop para sa Pagpaplano ng Pamilya?

Ang mga tindahan ng gamot ay nagbibigay ng isang mahalagang pagkakataon na palawakin ang access sa pagpaplano ng pamilya, para sa mga kababaihan at mga grupong mahirap abutin sa pamamagitan ng kaginhawahan, hindi pagkakilala, at pagtitipid sa gastos. Ang mga tindahan ng gamot bilang mga tagapagbigay ng mga pamamaraan, parehong pinapahintulutan at hindi sinanction, ay higit na nawawala sa mga diskarte, patakaran, regulasyon, at pagsubaybay ng mga bansa sa pagpaplano ng pamilya. Karamihan sa mga gumagawa ng desisyon ay mabagal sa pag-angkop ng mga patakaran at programa sa kabila maraming pag-aaral na nagpapakita ng pagiging posible ng pagsasanay sa mga operator ng drug shop na maghatid ng iba't ibang pangmatagalang pamamaraan. Sa halip, sila ay madalas na tinitingnan bilang mga mangangalakal lamang ng limitadong panandaliang pamamaraan, na binabalewala ang kanilang kapasidad para sa pagtaas ng paggamit ng mga serbisyo at pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya sa isang sistematiko at pakikipagtulungang paraan kasama ang pampublikong sektor, mga social marketing group, at mga distributor ng produkto.

Ano ang Alam Natin?

Sinuri ng maraming pag-aaral ang mga pattern ng paggamit ng contraceptive, uso sa merkado, at ang papel ng pribadong sektor sa pagpapabuti ng access. Malinaw ang mga positibong implikasyon para sa kababaihan, provider, at komunidad. Halimbawa sa Uganda, ang paglaki ng pagbibigay ng depot medroxyprogesterone acetate subcutaneous (DMPA-SC) sa pamamagitan ng mga drug shop ay humantong sa pagtaas ng access at uptake. Ang FHI 360, sa pakikipagtulungan ng Uganda Ministry of Public Health and Population at PATH Uganda, ay nagsagawa ng proyektong Catalytic Opportunity Fund noong Agosto 2019 hanggang Enero 2020.1

Although drug shop operators are often considered mere merchants of limited short-term family planning methods, numerous studies have shown the feasibility in training them to deliver long-term methods, thereby increasing family planning uptake. Photo: FHI 360.

Bagama't ang mga operator ng drug shop ay madalas na itinuturing na mga mangangalakal lamang ng limitadong panandaliang pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya, maraming pag-aaral ang nagpakita ng pagiging posible sa pagsasanay sa kanila na maghatid ng mga pangmatagalang pamamaraan, sa gayon ay tumataas ang paggamit ng pagpaplano ng pamilya. Larawan: FHI 360.

Ano ang mga Benepisyo ng Pakikipag-ugnayan sa mga Drug Shop?

  • Babae: Ang pagbabago ng patakaran ay magpapataas ng bilang ng mga channel para sa pag-access at paggamit ng injectable contraception, makakatulong na mabawasan ang hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya, at mag-ambag sa patuloy na paggamit ng contraception sa mga kasalukuyang gumagamit. Sa proyekto ng Uganda, tumaas ang bilang ng mga kababaihang kumukuha ng contraception sa mga drug shop mula 1,708 noong Oktubre hanggang 7,221 sa pagtatapos ng Enero. Ang mga pumipili ng DMPA-SC ay tumaas ng tatlong beses, at ang DMPA-implant, apat na beses.
  • Mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan: Ang mga workload ng mga kawani sa mga pampublikong pasilidad sa kalusugan ay mababawasan habang ang mga tindahan ng gamot ay nagbibigay ng alternatibong labasan para sa mga serbisyo ng FP (mga injectable) habang tumataas ang demand. Sa kabuuan, 323 mga operator ng drug shop ang sinanay sa panahon ng proyekto ng Uganda na umabot sa karagdagang 74 na sub-county sa 20 distrito. Kaya, ang mga manggagawang pangkalusugan ay maaaring magkaroon ng mas maraming oras upang magbigay ng mga de-kalidad na serbisyo ng FP tulad ng epektibong pagpapayo at sapat na impormasyon sa mga kliyente. Magagamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa mga pampublikong pasilidad sa kanayunan ang oras na iniimpok nila upang tumuon sa iba pang pangangailangan sa kalusugan ng ina tulad ng panganganak.
  • Mga komunidad: Ang mga pinagmumulan ng contraceptive ay tataas sa komunidad kaya pagpapabuti ng katarungan sa pag-access sa mga pamamaraan ng FP. Ang mga kliyenteng hindi komportable sa mahabang pila sa mga pampublikong pasilidad ng kalusugan ay madaling ma-access ang mga serbisyo ng FP mula sa mga tindahan ng gamot. Dahil ang mga tindahan ay karaniwang bukas sa katapusan ng linggo at para sa mga pinalawig na oras hindi tulad ng karamihan sa mga pasilidad ng kalusugan ng gobyerno at pribadong hindi para sa kita ay higit na nagpapataas ng accessibility.
  • Mga bansa: Dadagdagan ng mga drug shop ang bilang ng mga kababaihan na naghahanap ng mga serbisyo ng FP dahil sa mga alternatibong accessibility kaya binabawasan ang hindi natutugunan na pangangailangan at pagpapabuti ng modernong contraceptive prevalence rate (mCPR) ng bansa. Dahil sa tagumpay ng proyekto sa Uganda, inaprubahan ng MPHP ang isang patakaran noong Marso 4, 2020, upang payagan ang self-injection ng DMPA-SC sa pribadong sektor. Ang sistema ng impormasyon sa pamamahala ng kalusugan ay binago upang isama ang isang seksyon para sa pagkuha ng data ng mga tindahan ng gamot na nagpapakita ng pangako ng pamahalaan na palakihin ang probisyon ng DSO ng FP, kabilang ang DMPA-SC para sa self-injection.
Engaging drug shops will increase family planning method choice and access, help reduce unmet need, and contribute to the continuous use of contraception among current users. Photo: FHI 360.

Ang pakikipag-ugnayan sa mga drug shop ay magpapataas ng pagpili at pag-access ng paraan ng pagpaplano ng pamilya, makakatulong na mabawasan ang hindi natutugunan na pangangailangan, at makatutulong sa patuloy na paggamit ng contraception sa mga kasalukuyang gumagamit. Larawan: FHI 360.

Ang Magagawa Natin

Parami nang parami ang mga drug shop na ipapalista upang tumulong na matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya, partikular na ang mga injectable na contraceptive, sa kanayunan at mahirap maabot na mga lugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagkakaroon ng mataas na kalidad at maaasahang mga serbisyo. Ang isang mas mahusay na pag-unawa sa kasalukuyang mga kasanayan, pagkakataon, hamon, at mga puwang sa probisyon ng pagpaplano ng pamilya sa mga drug shop ay kakailanganin ng higit pang mga propesyonal sa larangang ito habang sama-sama nating tinatalakay ang mga mekanismo upang mabisa at estratehikong isama ang mga provider na ito sa ating pandaigdigan, pambansa at lokal na pag-uusap sa pagpapataas ng access sa pagpaplano ng pamilya at mga serbisyong pangkalusugan nang mas malawak.

 

1. FHI 360. “Paggamit ng catalytic opportunity fund para sa DMPA-SC scale-up sa Uganda: Agosto 2019 hanggang Enero 2020” (hindi na-publish na ulat, Marso 26, 2020). Durham (NC).

Tracy Orr

Si Tracy Orr ay isang Senior Technical Officer sa FHI 360, kung saan nakatuon siya sa paglalapat ng pananaliksik sa patakaran at kasanayan. Kabilang sa kanyang mga larangan ng kadalubhasaan ang pagtataguyod ng patakaran, pakikipag-ugnayan sa stakeholder, pagpaplano ng pamilya na nakabase sa komunidad at pribadong sektor, at pagsasama ng kasarian. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa African at American Studies at Psychology pati na rin ang Master sa pampublikong kalusugan, parehong mula sa University of Michigan.