Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Kabataang Emanzi: Pagtuturo sa mga Lalaki at Kabataang Lalaki upang Bumuo ng Malusog, Pantay-pantay na Relasyon sa Kasarian


Nagbabahagi kami ng mga piraso na nagbibigay-priyoridad sa mga boses ng kabataan at nagtatampok sa mga programang sumusuporta sa kanila at sa kanilang mga boluntaryong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan sa reproduktibo. Sana ay masiyahan ka sa seryeng ito at matuto mula sa mga tagapagtaguyod at kalahok na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan.

"Natuto akong gumamit ng condom."
"Gusto kong malaman kung paano mag-ulat ng karahasan."
"Nalaman ko kung paano kumakalat ang HIV."
"Ang pag-unawa sa mga pagkakaiba ng mga lalaki at babae ay makakatulong sa akin kapag nagpakasal ako dahil ayaw kong magkaroon ng puwang sa aming pag-unawa sa isa't isa."
"Nalaman ko na ang ilan sa aking mga damdamin, tulad ng pagsuway sa aking mga magulang, ay normal para sa aking edad."

Ang mga komentong ito mula sa mga adolescent boys and young men (ABYM) sa Uganda na nakibahagi sa field test ng isang bagong mentoring program ay nagbibigay-diin sa mga isyung ginawa ng programa upang tugunan.

Sa ilalim ng proyektong Youth Power Action na pinondohan ng US Agency for International Development (USAID), ang FHI 360 ay bumuo at nagpatupad ng isang multicomponent mentoring program para sa ABYM (edad 15–24) na tinatawag na Young Emanzi. Ang programa ay nagtataguyod ng mga positibong pamantayan ng kasarian, pantay na kasarian at malusog na relasyon, at produktibidad sa ekonomiya habang tinutugunan din ang mga boluntaryong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan sa reproduktibo ng ABYM. Emanzi ay nangangahulugang “lalaking huwaran” sa Rukiga, isa sa mga lokal na wika ng Uganda.

Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).

Itinatag ng Young Emanzi ang matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang programa sa mentoring, ang Anyaka Makwiri (para sa mga dalagitang babae at kabataang babae) at Emanzi (para sa mga lalaking may kapareha).

Pangako ng programa

Ang ABYM ay nahaharap sa mga natatanging hamon sa kalusugan at pag-unlad na nakakaapekto sa kanilang kakayahang gumawa ng isang matagumpay, malusog na paglipat tungo sa pagtanda. Ang pagtataguyod ng positibong pag-unlad ng kabataan at pagbabago ng mga pamantayan ng kasarian ay maaaring makatulong sa mga kabataang lalaki na tugunan ang kanilang sariling mga pangangailangan sa kalusugan at gayundin upang suportahan ang mga kabataang babae na makamit ang kanila. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga batang lalaki na may positibong mga huwaran ng lalaki ay mas malamang kaysa sa mga wala sila na magtanong ng mga nakakapinsalang stereotype ng kasarian at hindi pagkakapantay-pantay (Plourde et al., 2020).

Itinatag ng Young Emanzi ang matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang programa sa mentoring, ang YouthPower Action mentoring programming para sa mga kabataang babae at kabataang babae (AGYW), na tinatawag na Anyaka Makwiri, at ang proyekto ng Advancing Partners and Communities Emanzi program para sa mga lalaking may kasama. Ang parehong mga programa ay ipinatupad at nasuri. Ipinakitang epektibo si Emanzi sa pagbabago ng mga pamantayan ng kasarian (sinusukat ng mga marka ng sukat ng Gender-Equitable Men [GEM]) at pagtaas ng paggamit ng contraceptive at produktibidad sa ekonomiya. Nagpakita si Anyaka Makwiri ng makabuluhang pagpapabuti sa kaalaman sa HIV at pag-uugali sa pagtitipid.

Kinikilala ng programang Young Emanzi na para ito ay maging tunay na pagbabago ng kasarian, kailangan din ng AGYW na makisali. Kaya, mayroong apat na pinagsamang sesyon sa AGYW na sumasaklaw sa mga paksa sa komunikasyon tungkol sa pera, kasarian at kalusugan, pagdadalaga, at pag-iwas sa pagbubuntis.

Ano ang Young Emanzi Toolkit?

Binubuo ang Young Emanzi mentoring program ng 16 na sesyon, ang bawat isa ay humigit-kumulang 1.5 hanggang 2 oras ang haba, kabilang ang apat na pinagsamang sesyon kasama ang AGYW at ang kanilang mga tagapayo. Ang programa ay nagtapos sa isang community celebration at graduation para sa ABYM at AGYW, na kumikilala sa kanilang pagkumpleto ng programa. Ang bawat sesyon ay binubuo ng pagbabahagi ng impormasyon; mga laro at role-play; at isang hamon na isagawa sa pagitan ng mga session ang mga kasanayang natutunan nila sa mga paksang kinabibilangan ng kasarian, financial literacy, puberty at reproductive health, HIV at boluntaryong medikal na pagtutuli sa lalaki, pag-abuso sa alak, at pag-iwas sa karahasan. Tinutugunan din ng programa ang mga kritikal na soft skills na natukoy na pinakamalamang na magpapataas ng posibilidad ng tagumpay ng kabataan: positibong konsepto sa sarili, pagpipigil sa sarili, at pag-iisip ng mas mataas na kaayusan (Gates et al., 2016).

Ang Young Emanzi Toolkit para sa Pagtuturo sa mga Kabataang Lalaki at Kabataang Lalaki may apat na sangkap:

  1. Dokumento ng patnubay naglalarawan sa pagbuo ng toolkit, mga tungkulin at responsibilidad ng mga kasosyo, mga mapagkukunan para sa mga tagapagturo ng pagsasanay, mga tulong sa trabaho, at higit pa.
  2. Gabay at mapagkukunan ng mga tagapagsanay naglalaman ng mga tagubilin para sa mga tagapagsanay upang ihanda ang mga tagapayo upang ipatupad ang programa.
  3. Handbook ng mga tagapayo na may mga tagubilin para sa pagsasagawa ng 16 na sesyon.
  4. Flipbook ng mga mentor na gagamitin sa mga sesyon ng mentoring, na nagtatampok ng mga larawang pahina para sa mga mentee at mga buod ng session para sa mga mentor.

Ang disenyo ng toolkit ay ipinaalam ng a sistematikong pagsusuri na sumuri sa mga programa sa pagtuturo na sumusukat sa mga kinalabasan ng interes (Plourde et al., 2020). Bilang karagdagan, ang mga workshop sa pakikipag-ugnayan ng kalahok ay ginanap kasama ang mga lalaking nakatapos ng programang Emanzi (mga nagtapos sa Emanzi), AGYW at kanilang mga tagapayo mula sa Anyaka Makwiri, at ABYM. Panghuli, isang pagsubok sa larangan ng mga materyales kasama ang mga nagtapos sa Emanzi at ABYM ay nakatulong sa pag-aayos ng programa.

In addition to family planning and health topics, Young Emanzi also addresses important soft skills that have been identified as contributing to youth success: positive self-concept, self-control, and higher-order thinking. Photo by Esteban Castle on Unsplash.

Bilang karagdagan sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya at mga paksang pangkalusugan, tinutugunan din ng Young Emanzi ang mahahalagang soft skills na natukoy na nag-aambag sa tagumpay ng kabataan: positibong konsepto sa sarili, pagpipigil sa sarili, at mas mataas na antas ng pag-iisip. Larawan ni Esteban Castle sa Unsplash.

Paano magagamit ng aking organisasyon ang Young Emanzi Toolkit?

Ang toolkit ay nilayon na iakma upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan ng ABYM sa loob ng kanilang lokal na kapaligiran at kultural na konteksto. Ang programang Young Emanzi ay maaaring isama sa isang umiiral na programa gamit ang mga prosesong inilarawan sa Young Emanzi Guidance Document. Bukod pa rito, bagama't ang program na ito ay idinisenyo upang magkaroon ng mga nagtapos sa Emanzi bilang mga mentor, kung walang Emanzi program kung saan ipinapatupad ang Young Emanzi, ang mga mentor ay dapat na mga lalaking nakatapos ng isang katulad na gender-transformative na programa.

Habang ang mga komunidad sa buong mundo ay patuloy na nahaharap sa karahasan na nakabatay sa kasarian, marahas na ekstremismo, at hindi magandang resulta sa kalusugan para sa ABYM at mga nasa hustong gulang na lalaki (lahat ay potensyal na pinalala ng pandemya ng coronavirus), ang mga komunidad ay dapat magtulungan upang paunlarin ang kanilang mga kabataan para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang programa ng Young Emanzi ay nagbibigay ng isang holistic na diskarte sa pagpapalakas at pagbuo ng mga kasanayan at mapagkukunan na kailangan ng ABYM para maging mga lider na pantay-pantay sa kasarian sa kanilang mga komunidad.

Ang FHI 360 ay kasalukuyang naghahanap ng pondo upang gumawa ng mga adaptasyon na tumutugon sa mga isyu na nauugnay sa pandemya, kabilang ang pangangailangan para sa higit pang pisikal na pagdistansya, ang pagtaas ng karahasan na nakabatay sa kasarian, pagtaas ng mga alalahanin sa kalusugan ng isip, at ang paglipat sa virtual programming kung naaangkop.

Ang mga kasosyo na interesadong matuto nang higit pa tungkol sa Young Emanzi Toolkit o pagsasama ng aktibidad na ito sa kanilang mga programa ay maaaring makipag-ugnayan kay Leigh Wynne sa Lwynne@fhi360.org.

Mga sanggunian

Plourde K, Thomas R, Nanda G. Pagtuturo ng mga lalaki, pamantayan ng kasarian, at kalusugan ng reproduktibo—potensyal para sa pagbabago. Durham, NC: FHI 360; 2020.

Gates S, Lippman L, Shadowen N, Burke H, Diener O, Malkin M. Mga pangunahing soft skill para sa mga resulta ng cross-sectoral na kabataan. Washington, DC: YouthPower ng USAID: Pagpapatupad, YouthPower Action; 2016.

Leigh Wynne

Technical Advisor, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Leigh Wynne, MPH ay isang Technical Advisor sa Global Health, Population and Nutrition (GHPN) department sa FHI 360. Kabilang sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng reproduktibo at kasarian. Kasama sa kanyang mga gawain ang pag-synthesize ng mga resulta ng pananaliksik at karanasan sa programmatic sa mga materyal na nakakatugon sa mga pandaigdigang pangangailangan at nagtataguyod ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya, pagbuo at pagpapanatili ng mga pakikipagsosyo; pangasiwaan ang mga pulong sa pagpapakalat, pagsasanay at teknikal na konsultasyon; at pagsuporta sa estratehikong adbokasiya, pagpapalaki at mga aktibidad sa institusyonalisasyon.

Reana Thomas

Teknikal na Opisyal, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Reana Thomas, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa pagbuo at disenyo ng proyekto at pamamahala at pagpapakalat ng kaalaman. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Stevie O. Daniels

Editor, Paggamit ng Pananaliksik (Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon, at Nutrisyon), FHI 360

Si Stevie O. Daniels ay isang editor para sa Research Utilization team sa FHI 360 na may karanasan sa pananaliksik at pagsusulat tungkol sa HIV, mga pangunahing populasyon, pagpaplano ng pamilya, agrikultura, at agham ng halaman. Siya ay may hawak na BA sa Ingles at isang BS sa agrikultura at may higit sa 30 taong karanasan bilang isang editor at manunulat pati na rin ang pamamahala sa pagbuo, disenyo, at produksyon ng mga publikasyon.

17.9K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap