Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Inilunsad ang Serye ng "Pagkonekta ng Mga Pag-uusap."

Pagtatakda ng Yugto para sa Pag-unawa at Pamumuhunan sa Kalusugan ng Reproduktibo ng Kabataan at Kabataan


Noong Hulyo 15, inilunsad ng Knowledge SUCCESS at FP2020 ang aming bagong webinar series, “Connecting Conversations”—isang serye ng mga talakayan sa adolescent at youth reproductive health. Napalampas ang unang webinar? Ang aming recap ay nasa ibaba, at gayundin ang mga link upang panoorin para sa iyong sarili at magparehistro para sa mga sesyon sa hinaharap.

Alam mo ba, bagama't ang ating utak ay umaabot sa kanilang pang-adultong timbang kapag tayo ay mga bata pa, hindi pa sila ganap na nabuo hanggang sa ating kalagitnaan ng 20s? Naaapektuhan nito ang pag-unlad ng cognitive ng isang tao, emosyonal na regulasyon, mga ugnayan ng kasamahan, at pag-uugali sa kalusugan—kabilang ang boluntaryong paggamit ng contraceptive at kalusugan ng reproduktibo.

Isa lamang ito sa maraming insight na ibinahagi ni Propesor Susan Sawyer, itinatampok na tagapagsalita sa unang sesyon ng FP2020 at Knowledge SUCCESS online series “Pag-uugnay ng mga Pag-uusap.” Siya ang Tagapangulo ng Adolescent Health sa The University of Melbourne, Direktor ng Center for Adolescent Health sa Royal Children's Hospital, at Presidente ng International Association for Adolescent Health (IAAH). Nakatuon sa pagbabagong kahalagahan ng pagdadalaga, nagsalita si Propesor Sawyer noong Hulyo 15 tungkol sa mga kaakit-akit na paksa tulad ng panlipunang determinant ng kalusugan para sa mga kabataan, pamumuhunan sa triple dividend, at kung bakit mahalaga ang mga kahulugan ng adolescence at kabataan para sa patakaran.

Professor Susan Sawyer discussing social determinants of health for adolescents during our first “Connecting Conversations” session on July 15.
Tinatalakay ni Propesor Susan Sawyer ang mga panlipunang determinasyon ng kalusugan para sa mga kabataan sa aming unang sesyon ng "Pag-uugnay sa Mga Pag-uusap" noong Hulyo 15.

Mga Social Determinant ng Kalusugan

Tinalakay ni Propesor Sawyer ang kahalagahan ng pag-unawa sa dinamikong kalikasan ng mga panlipunang kapaligiran ng mga kabataan. Ang pagbibinata ay isang panahon kung saan malakas ang impluwensya ng mga kasamahan at media, at ang mga pamantayan at pagbabago sa lipunan—mula sa edukasyon hanggang sa trabaho, at sa paligid ng mga pamilya—ay nag-aalok ng natatanging hanay ng mga pangyayari na dapat isaalang-alang habang nagpaplano tayo ng mga programa para sa kabataan.

Ang "Triple Dividend"

Sa pagpapaliwanag ng "triple dividend," inilarawan ni Propesor Sawyer ang napakalaking tatlong beses na benepisyo ng pamumuhunan sa mga kabataan. Una, ang mga pamumuhunang ito ay direktang nagreresulta sa isang mas malusog na pangkat ng mga kabataan. Pangalawa, habang tumatanda ang mga kabataang ito, magkakaroon tayo ng mas malusog na populasyon ng nasa hustong gulang. Sa wakas, may mga intergenerational na benepisyo ng pamumuhunan sa mga kabataan: Ang mga kabataang babae na naantala ang panganganak sa kanilang 20s ay kadalasang may mas mataas na antas ng edukasyon, mas malaking ahensya sa loob ng mga relasyon, at mas malusog na pamilya.

Professor Susan Sawyer explaining the concept of the “triple dividend” during our first “Connecting Conversations” session on July 15
Ipinapaliwanag ni Propesor Susan Sawyer ang konsepto ng "triple dividend" sa aming unang sesyon ng "Connecting Conversations" noong Hulyo 15.

Pagtukoy sa "Pagbibinata"

Nagbigay din si Propesor Sawyer ng kaso para sa pagpapalawig ng kahulugan ng adolescence mula sa edad na 10-19 taon (ang kasalukuyang kahulugan na nagmula noong kalagitnaan ng 1960s), hanggang 10-24 na taon upang maging mas pare-pareho sa kontemporaryong kaalaman sa pag-unlad ng utak at tiyempo ng mga pagbabago sa tungkuling panlipunan. Ang mga patakaran at programa para sa maliliit na bata ay nakatuon sa pangangalaga at proteksyon, na kailangan din ng mga kabataan. Ngunit habang tumatanda ang mga kabataan, nakikinabang din sila sa mga diskarte na naghahanap ng kanilang pakikipag-ugnayan at pagbibigay-kapangyarihan sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanila. Kung paano natin binibigyang-kahulugan at binibigyang-konsepto ang pagbibinata ay mahalaga, dahil naiimpluwensyahan nito ang saklaw at kalikasan ng mga batas, patakaran, at programa na parehong protektahan at bigyan ng kapangyarihan mga kabataan. Ang konseptong ito ay mas detalyado sa papel na co-authored ni Sawyer Ang Lancet,"Ang Edad ng Pagbibinata.”

Buod ng mga Tanong at Sagot

Pagkatapos ng kanyang presentasyon, nakipag-usap si Propesor Sawyer sa moderator na si Cate Lane (Direktor ng Adolescent and Youth Portfolio sa FP2020) upang sagutin ang mga tanong mula sa mga kalahok sa hanay ng mga paksa, kabilang ang: partnership, Positive Youth Development, pagbabago ng mga antas ng pamumuhunan para sa mga kabataan, ang kahalagahan ng adbokasiya, pakikilahok ng kabataan sa mga programa, at balanse sa pagitan ng pagprotekta at pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan.

Nang tanungin tungkol sa paglalapat ng mga natuklasan sa mga programa, ipinayo ni Propesor Sawyer: "Mag-isip ng multi-sektoral. Higit pa sa kalusugan." Ito ay kung paano tayo magsisimulang mamuhunan hindi lamang sa mga problema sa kalusugan, kundi pati na rin upang maiwasan ang mga panganib sa kalusugan na nauugnay sa mga panlipunang determinant ng kalusugan—edukasyon, pamilya, pagbabago sa mga tungkulin ng kasarian at mga pamantayan sa lipunan, at pagsuporta sa positibong pag-unlad ng kabataan.

Katulad nito, madalas nating isipin ang tungkol sa programming ng kabataan (o anumang programming) sa mga vertical na silo. Madalas nating tinutugunan ang mga problema sa kalusugan sa pamamagitan ng sistema ng kalusugan. gayunpaman, mga programang “positive youth development” (PYD). gupitin ang mga patayong silo na ito. Ang mga programa ng PYD ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ligtas na espasyo para sa mga kabataan na magkaroon ng mga kasanayan sa buhay at upang itaguyod ang malusog na pag-uugali—halimbawa, ang mga homework club ay hindi lamang sumusuporta sa mga mithiin sa edukasyon ng mga batang babae, ngunit bumuo ng mga proteksiyong panlipunang relasyon at lumikha ng mga link sa mas malawak na pagkakataon at pangangalaga sa kalusugan. Nagbibigay-daan din sa amin ang PYD na tingnan ang mga ugat na sanhi ng hindi magandang resulta sa kalusugan—pag-aasawa ng bata, para sa isa—at mga salik ng suporta na maaaring mabawasan ang mga panganib na ito. Ang isa pang halimbawa ay edukasyon: Kabilang sa mga pinakamahusay na pamumuhunan na gagawin para sa kalusugan ng kabataan ay ang kalidad ng edukasyon.

Adbokasiya ay kinakailangan upang madagdagan ang pamumuhunan sa kalusugan ng kabataan. Sa ilalim ng 2% ng tulong sa kalusugan ng pag-unlad na napupunta sa kalusugan ng kabataan, sa kabila ng mga kabataan na bumubuo ng malaking bahagi ng populasyon sa mga bansang ito, walang sapat na pandaigdigang pamumuno o pagpopondo para sa kalusugan ng kabataan. Bansa ayon sa bansa, kailangan nating bumuo ng propesyonal na kapasidad sa paligid ng kalusugan ng kabataan, kabilang ang pampublikong kalusugan, mga klinikal na serbisyo, at pananaliksik. Ang pagbuo ng kapasidad at pagsuporta sa mga indibidwal na pinuno—kabilang ang mga lider ng kabataan—ay mahalaga para sa pagsusulong ng agenda na ito. Mahalaga rin ang adbokasiya upang isaisip ang mga pangangailangan ng mga kabataan habang nagdidisenyo at nagpapatupad tayo ng mga programa. Karamihan sa mga eksperto ay nakatuon sa mga mas bata o matatanda, kadalasang nakakalimutan ang mga kabataan.

Nakakaakit ng mga kabataan ay mahalaga din. Kapag binigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan na magsalita tungkol sa kanilang sariling mga pangangailangan sa kalusugan, makakaisip sila ng mga solusyon na maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga gumagawa ng patakaran at mga developer ng programa. Sa loob ng mga pagsisikap na ito, mahalagang maging inklusibo at sadyang isama ang mga boses ng mga kabataan na mas mahirap pakinggan—halimbawa, mga kabataang may kapansanan, mahirap, at marginalized. Ang pakikipagtulungan sa isang hanay ng mga kasosyo ay susi sa pagtiyak na maraming iba't ibang mga kabataang opinyon ang maaaring isama sa disenyo ng programa.

Isang kalahok ang nagtanong, "Paano natin mapoprotektahan ang mga kabataan, habang iginagalang pa rin ang pagkakaiba-iba ng mga kabataan?" Tumugon si Sawyer na ang isang bagay na dapat isaalang-alang ay ang kahalagahan ng mga batas. Kailangan nating baguhin ang mga batas para pababain ang legal na edad ng pagsali sa mga medyo ligtas na pag-uugali upang ang mga kabataan ay higit na makalahok sa lipunan (halimbawa, pagboto) habang iniisip kung paano sila mapoprotektahan ng mga batas sa ibang paraan (halimbawa, pagtaas ng legal na edad para sa pag-inom ng alak). Binuod niya ito sa pagsasabing, “Nag-iisip kung paano balansehin ang proteksyon at suporta sa pakikipag-ugnayan at empowerment—ay naging pagbabago sa paraan ng pagsisimula kong mag-isip tungkol sa pagbuo ng mga legal na balangkas at patakaran para sa mga kabataan.”

Mga Karagdagang Tanong at Sagot mula kay Propesor Susan Sawyer

Dahil hindi namin nasagot ang lahat ng tanong sa loob ng isang oras, mabait na sumang-ayon si Propesor Sawyer na magbigay ng mga nakasulat na tugon sa mga karagdagang tanong sa ibaba.

Paano naman ang paggamit ng digital na kalusugan para sa PYD?

Ang mga programang positive youth development (PYD) ay tumutulong sa mga kabataan at kabataan na bumuo ng mga kasanayan sa buhay at panlipunang mga ari-arian, pagyamanin ang ahensya, at bumuo ng malusog na relasyon sa mga pamilya at mga kapantay. Maraming iba't ibang mga platform ang maaaring gamitin upang bumuo ng mga kakayahan na ito, kabilang ang mga digital na platform. Maaaring hindi matagumpay na magawa ng mga digital platform ang mga kakayahan na ito, maliban na lang kung may intensyonal na pagtutok sa paggawa nito, at ang susi sa paggamit ng mga digital na platform ay ang pagsali sa mga kabataan sa disenyo ng mga naturang pagsisikap. Habang patuloy na lumalaki at lumalawak ang digital na teknolohiya sa buong mundo, kakailanganin ng mga kabataan na matutunan kung paano ligtas at matagumpay na mag-navigate sa online na komunikasyon bilang bahagi ng pagbuo ng malusog na relasyon. Kaya oo, ang mga digital na platform ay dapat isaalang-alang sa pagbuo ng mga programa ng PYD—at hindi lamang sa panahon ng COVID! Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang buod ng sumusunod na artikulo ni Catalano et al sa Journal of Adolescent Health: “Mga Positibong Programa sa Pagpapaunlad ng Kabataan sa Mga Bansa na Mababa at Gitnang Kita: Isang Konseptwal na Balangkas at Sistematikong Pagsusuri ng Kahusayan.” 

Sa panahon ng COVID 19, ang mga kabataan sa lungsod ay gumagamit ng social media para sa impormasyon tungkol sa kalusugan ng reproduktibo at pagpipigil sa pagbubuntis. Paano naman ang mga kabataan sa kanayunan na hindi madaling ma-access ang social media?

Walang isang sukat na angkop sa lahat ng diskarte, sa anumang bansa. At wala ring iisang tamang paraan upang masangkapan ang mga kabataan ng kaalaman, kakayahan at mapagkukunan na kailangan nila maging tungkol sa mga relasyon o kontraseptibo. Malamang na mayroong maraming iba't ibang grupo ng mga kabataan na walang access sa impormasyon at madaling maapektuhan ng hindi magandang resulta ng reproductive health, bukod pa sa mga kabataan sa kanayunan. Kabilang dito ang mga kabataang nabubuhay na may mga kapansanan at mga kabataan na ang mga sitwasyon sa pamumuhay ay hindi ligtas, o mga napakabata na kabataan na mas malamang na gumamit ng social media. Ang mga paaralan ay kadalasang mahalagang pinagmumulan ng suporta para sa mga kabataan, sa kanayunan man o urban na lugar, ngunit hindi mapapalitan ng social media ang mga proteksiyon na aspeto ng mga paaralan, at sa ilang pagkakataon ay maaaring pinagmumulan ng maling impormasyon! Dahil lamang sa maaaring pisikal na sarado ang mga paaralan ay hindi nangangahulugan na maaari nating ipagpalagay na ang social media ay magbibigay sa mga mag-aaral ng impormasyon na kanilang ninanais o kailangan—sa aking karanasan, maraming mga mag-aaral ang nahihirapang mag-navigate sa napakalaki, at kung minsan ay nagkakasalungat, na impormasyon na available online. Sa pagsasara ng paaralan at mga limitasyon sa kanilang kadaliang kumilos, maaaring bumaling ang mga kabataan sa social media para sa impormasyon, ngunit maraming kabataan ang nag-uulat na gusto nilang makakuha ng ganitong uri ng impormasyon at suporta mula sa kanilang mga pamilya, lalo na sa kanilang mga magulang. Ang mga programa ay maaaring makatulong sa mga magulang na maging mas komportable na makipag-usap sa kanilang mga anak tungkol sa mga panganib sa kalusugan at malusog na pag-uugali at maaaring makipag-ugnayan sa mga komunidad upang matiyak ang ligtas at suportadong kapaligiran para sa mga kabataan. Ang paghahanap ng mga paraan ng pag-highlight ng maaasahang mga social media site ay isang mahalagang papel para sa mga pamilya, paaralan at komunidad.

Hindi nakuha ang Unang Sesyon? Panoorin ang Recording!

Na-miss mo ba ang unang sesyon? Maaari mong panoorin ang pag-record sa webinar (magagamit sa pareho Ingles at Pranses) at mahuli bago ang ikalawang sesyon sa Hulyo 29, "Isang Pangkasaysayang Pangkalahatang-ideya ng Kalusugan ng Reproduktibo ng Kabataan at Kabataan."

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye ng mga talakayan tungkol sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan—na hino-host ng FP2020 at Knowledge SUCCESS. Sa susunod na taon, magiging co-host namin ang mga session na ito tuwing dalawang linggo o higit pa sa iba't ibang paksa. Baka iniisip mo, "Isa pa webinar?” Huwag mag-alala—hindi ito tradisyonal na serye ng webinar! Gumagamit kami ng mas istilong pakikipag-usap, na naghihikayat ng bukas na pag-uusap at nagbibigay ng maraming oras para sa mga tanong. Ginagarantiya namin na babalik ka para sa higit pa!

Ang serye ay hahatiin sa limang modyul. Ang aming unang module, na nagsimula noong Hulyo 15 at tatakbo hanggang Setyembre 9, ay tututuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang mga nagtatanghal—kabilang ang mga eksperto mula sa mga organisasyon tulad ng World Health Organization, Johns Hopkins University, at Georgetown University—ay mag-aalok ng isang balangkas para sa pag-unawa sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan, at pagpapatupad ng mas malakas na mga programa kasama at para sa mga kabataan. Ang mga susunod na modyul ay makakatugon sa mga tema ng pagpapabuti ng kaalaman at kasanayan ng mga kabataan, pagbibigay ng mga serbisyo, paglikha ng mga sumusuportang kapaligiran, at pagtugon sa pagkakaiba-iba ng mga kabataan.

Magrehistro para sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Ang post sa blog na ito ay naging posible sa pamamagitan ng suporta ng American People sa pamamagitan ng United States Agency for International Development (USAID) sa ilalim ng Knowledge SUCCESS (Strengthening Use, Capacity, Collaboration, Exchange, Synthesis, and Sharing) Project. Ang Knowledge SUCCESS ay sinusuportahan ng USAID's Bureau for Global Health, Office of Population and Reproductive Health at pinamumunuan ng Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon (CCP) sa pakikipagtulungan sa Amref Health Africa, The Busara Center for Behavioral Economics (Busara), at FHI 360. Ang mga nilalaman ng website na ito ay ang tanging responsibilidad ng CCP. Ang impormasyong ibinigay sa website na ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng USAID, ng United States Government, o ng Johns Hopkins University. Basahin ang aming buong Mga Patakaran sa Seguridad, Privacy, at Copyright.

Sarah V. Harlan

Partnerships Team Lead, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Sarah V. Harlan, MPH, ay naging kampeon ng pandaigdigang reproductive health at pagpaplano ng pamilya sa loob ng higit sa dalawang dekada. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng mga pakikipagsosyo para sa proyekto ng Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Kabilang sa kanyang partikular na mga teknikal na interes ang Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) at pagpapataas ng access sa mas matagal na kumikilos na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Pinamunuan niya ang Inside the FP Story podcast at naging co-founder ng Family Planning Voices storytelling initiative (2015-2020). Isa rin siyang co-author ng ilang how-to guides, kabilang ang Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Use Knowledge Management in Global Health.