Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Recap ng "Connecting Conversations" Series Session Three

Paano Naiimpluwensyahan at Naaapektuhan ng Mga Pamantayan sa Panlipunan at Mga Kasanayan sa Kultura ang Kalusugan ng Reproduktibo ng Kabataan at Kabataan


Noong Agosto 19, ang Knowledge SUCCESS at FP2020 ay nag-host ng ikatlong session sa aming bagong webinar series, "Connecting Conversations"—isang serye ng mga talakayan tungkol sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan. Na-miss ang webinar na ito? Maaari mong sundan ang mga link sa ibaba para mapanood ang recording at magparehistro para sa mga susunod na session.

Ang ikatlong webinar sa aming "Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” Ang serye ay sumasaklaw sa makapangyarihang papel na ginagampanan ng mga pamantayang panlipunan sa pag-impluwensya sa mga pag-uugali ng kabataan at mga resulta sa kalusugan. Itinatampok ang tatlong eksperto: Dr. Rebecka Lundgren (Center for Gender Equity and Health sa Unibersidad ng California sa San Diego at Direktor ng Passages Project sa Georgetown University), Rahinatu Adamu Hussaini (Acting Director at Gender Advisor, REACH Project, Save the Children International, Nigeria), at Rhea Chawla (Senior Program Manager, YP Foundation, India), ang session na binuo sa mga tema mula sa una at pangalawa mga sesyon sa serye.

Pangkalahatang-ideya ng Social Norms

Manood ngayon: 5:00 – 11:00

Voir Maintenant: 5:55 – 11:00

Sinimulan ni Dr. Rebecka Lundgren ang sesyon sa pamamagitan ng paglalatag ng pundasyon para sa pag-uusap at pagbibigay ng malinaw na pangkalahatang-ideya ng mga pamantayang panlipunan.

Ang mga pamantayang panlipunan ay hindi nakasulat na mga tuntunin tungkol sa "tamang" paraan ng pagkilos. Ang mga ito ay binibigyang-kahulugan kaugnay ng isang “reference group”—ang grupo ng mga tao na ang mga inaasahan ay mahalaga sa isang partikular na indibidwal sa isang partikular na sitwasyon. Ang pamantayan ay isang paniniwala tungkol sa kung ano ang "karaniwang" pag-uugali (kung ano ang ginagawa ng iba) at naaangkop na pag-uugali (kung ano ang inaasahan ng iba na gawin nila).

Ang mga pamantayan sa lipunan ay iba sa mga indibidwal na saloobin—at madalas silang magkasalungat. Halimbawa, maaaring ayaw ng isang babae na magkaroon ng anak hangga't hindi niya natatapos ang kanyang pag-aaral (attitude), ngunit maaaring hindi siya gumamit ng contraception dahil inaasahan ng kanyang mga in-laws na magkakaroon siya kaagad ng anak (norm).

Ang mga pamantayan ay natutunan mula sa pagkabata. Maraming mga pamantayan, lalo na ang mga nauugnay sa kasarian at kalusugan ng reproduktibo, ay itinatag sa panahon ng maagang pagdadalaga. Habang lumalaki ang mga lalaki at babae, mas nagiging solido ang mga pamantayan. Kaya, ang pagbibinata ay isang napakahalagang panahon upang matulungan ang mga kabataan na pag-isipan ang mga pamantayan sa lipunan at hamunin ang mga bagay na maaaring sumalungat sa mga personal na saloobin, paniniwala, o hangarin.

Ang mga pamantayang panlipunan ay may malakas na impluwensya sa kalusugan at pag-unlad. Halimbawa, ang mga pamantayan ng kasarian ay maaaring makaapekto sa pag-access sa mga mapagkukunan, mga intensyon sa reproduktibo, at ang kakayahan ng mga babae at babae na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sariling kalusugan. Maaari itong makaapekto sa isang hanay ng mga resulta ng pag-unlad, kabilang ang malusog na timing at spacing ng mga pagbubuntis.

Dahil sa nakabaon na katangian ng mga pamantayan sa lipunan, paano natin ito ililipat? Maaaring pangkatin ang mga estratehiya sa apat na pangunahing kategorya: mga batas at patakaran, mga talakayan ng grupo, mass media, at personalized na normative feedback. (Ang personalized na normative feedback ay isang social norm-based na diskarte na nagpapakita sa mga indibidwal ng mga paraan na ang kanilang sariling pag-uugali ay hindi tipikal kumpara sa aktwal na mga pamantayan.)

Karaniwang gumagamit ng mga sumusunod na katangian ang mga nakabatay sa komunidad na panlipunang kaugalian (tingnan ang larawan sa ibaba). Bago simulan ang isang programa, mahalagang tasahin ang mga pamantayan sapat na upang matiyak na ang aming mga programa ay tumutugon sa mga pamantayan na aktwal na nakakaimpluwensya sa pag-uugali at mga isyu na aming pinagtutuunan ng pansin. Ang mga programang naglalayong baguhin ang mga pamantayan ay gumagana din sa maraming antas—indibidwal, pamilya, at komunidad—upang tugunan ang katotohanan na ang mga pamantayan ay nakaugat na sa lipunan.

Common Attributes of Community NSI

Manood ngayon: 11:00 – 19:30

Voir Maintenant: 12:00 – 19:30

Ang karamihan ng sesyon ay nakatuon sa isang pag-uusap sa mga eksperto, na pinangasiwaan ni Cate Lane, Direktor ng Mga Kabataan at Kabataan sa FP2020. Tinalakay ng mga panelist ang gawaing ginawa nila upang tumulong sa pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan upang ang mga kabataan ay mas suportado na kumilos sa malusog at positibong paraan, pagkatapos ay tugunan ang mga tanong mula sa mga kalahok sa webinar. Upang simulan ang pag-uusap na ito, parehong ipinakilala ni Rahinatu Adamu Hussaini at Rhea Chawla ang kanilang sarili at ang kanilang trabaho.

Tinalakay ni Ms. Adamu Hussaini ang kanyang trabaho sa REACH Project, kung saan siya ang Acting Director at Gender Advisor. Habang sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng mga pamantayang panlipunan ang pag-uugali, nalaman ng proyekto na maraming isyung kinakaharap ng mga kabataan ang magkakaugnay. Halimbawa, ang bata, maaga, at sapilitang pag-aasawa ay nauugnay sa karahasan sa matalik na kapareha, limitadong kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga nagdadalaga na nobya, at hindi paggamit ng modernong contraception. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga koneksyong ito, ang proyekto ay naging mas mahusay na magkaroon ng mga pag-uusap sa mga kabataan at ipatupad ang mga programa sa pagbabago sa lipunan at pag-uugali.

Nagsalita si Ms. Chawla tungkol sa gawaing ginagawa ng YP Foundation upang tulungan ang mga kabataan sa India na magsalita tungkol sa kanilang sariling mga karanasan, at upang ibahagi ang mga pamantayan na kanilang ginagawa at nararanasan. Kinikilala ang pagkakaugnay ng mga pamantayan batay sa iba't ibang pagkakakilanlan sa lipunan, nagsusumikap ang kanyang organisasyon na bigyan ang mga kabataan ng mga tool upang tumulong na matukoy ang mga pamantayang panlipunan upang mas mahusay nilang hamunin ang mga ito.

Mga Tanong mula sa mga Kalahok

Ano ang papel ng edukasyon sa paghikayat sa mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip at pagtugon sa mga pamantayang panlipunan?

Manood ngayon: 19:30 – 24:36

Voir Maintenant: 19:30 – 24:36

Sinabi ni Dr. Lundgren na ang edukasyon ay nagbibigay sa mga kabataan ng pagkakataong suriin ang mundo sa kanilang paligid, kilalanin at tanungin ang mga pamantayan, at pagkatapos ay pagaanin o tugunan ang mga ito. Binanggit ni Ms. Adamu Hussaini ang kahalagahan ng pagsama sa parehong mga kabataan sa paaralan gayundin sa mga wala sa paaralan. Idinagdag niya na ang mga setting ng paaralan kung minsan ay nagpapatibay ng mga pamantayan na nakakatulong sa ating mga programang pangkalusugan, gayundin ang mga maaaring kontrahin ang mga ito. Tinalakay ni Ms. Chawla ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip sa mga kabataan. Halimbawa, makakatulong ito sa mga kabataan na magplano at maglaan ng kanilang mga pagbubuntis habang pinapabuti rin ang iba pang mga resulta sa kalusugan.

Paano natin maiangkop ang mga diskarte sa magkakaibang grupo ng mga kabataan?

Manood ngayon: 24:36 – 31:47

Voir Maintenant: 24:36 – 31:47

Binigyang-diin ni Ms. Chawla ang pangangailangan para sa flexibility. Ang YP Foundation ay natututo mula sa kanilang mga programa at gumagamit ng umuulit na proseso upang matiyak na ang kanilang nilalaman ay may kaugnayan sa mga komunidad kung saan sila nagtatrabaho. Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga grassroots na organisasyon upang bumuo ng kapasidad at ma-conteksto ang mga aktibidad sa pamantayang panlipunan sa loob ng iba't ibang komunidad. Idinagdag ni Ms. Adamu Hussaini na ang pakikipagtulungan sa mga facilitator sa loob ng komunidad ay napakahalaga, kaya ang mga miyembro ng komunidad ay maaaring makaugnay sa kanila. Sinabi ni Dr. Lundgren na mahalagang maunawaan ang ilang bagay: Ano ang pamantayan (sa iba't ibang konteksto), sino ang nagpapatupad nito, at ano ang ipinapatupad? Dahil sa mga pagbabago sa iba't ibang setting (halimbawa, urban/rural), mahalagang tuklasin ang mga isyung ito sa bawat bagong konteksto at programa.

Paano mo nakipag-ugnayan ang komunidad ng pananampalataya upang tugunan ang mga pamantayang panlipunan?

Manood ngayon: 31:47 – 40:45

Voir Maintenant: 31:47 – 40:45

Sumang-ayon ang grupo na maraming mga pamantayan sa kalusugan ng reproduktibo ay nakaugat sa pananampalataya, at ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga pinuno ng pananampalataya ay hindi maaaring maliitin. Binanggit ni Dr. Lundgren na ang papel ng mga pinuno ng pananampalataya sa pagtukoy at pagbabago ng mga pamantayan ay maaaring mag-iba sa pagitan ng mga urban at rural na lugar, at ang pakikipagtulungan sa mga pinunong ito ay kritikal. Tinalakay ni Ms. Adamu Hussaini ang pagsasanay na ginawa niya kasama ng mga pinunong Kristiyano at Muslim na may kaugnayan sa positibong pagkalalaki. Ginamit ng kanyang pangkat ng programa ang mga pag-uusap na ito na may kaugnayan sa kasarian upang kumonekta sa kanila at magsimula ng mga pag-uusap tungkol sa mga isyung kinakaharap ng kabataan, na hinihikayat silang maging mga ahente ng pagbabago sa kanilang mga kapantay. Ang mga mensaheng ito ay ipinasa sa pamamagitan ng mga sermon at mensahe sa loob ng kanilang mga komunidad.

Nagkomento ang mga Panelista sa Mga Tanong sa Poll

Manood ngayon: 40:45 – 47:15

Voir Maintenant: 40:45 – 47:15

Sa simula ng webinar, naglagay kami ng mga tanong sa poll tungkol sa mga pagkakakilanlan na apektado ng mga social norms, mga tagapagpatupad ng social norms, at ang mga pinakamahusay na paraan upang baguhin ang mapaminsalang mga social norms. Sa panahon ng talakayan, naglaan kami ng ilang oras upang ipakita ang mga sagot sa mga tanong. Napansin ng mga panelist kung gaano kalawak ang mga pamantayan sa lipunan, na nagsasangkot sa maraming pagkakakilanlan (halimbawa, kasarian, klase, kasta, edad), at kung gaano karaming mga pangkat ng lipunan ang parehong maaaring itaguyod o at ilipat ang mga pamantayan sa lipunan. Ang bawat isa ay may tungkulin. Itinuro ni Ms. Chawla na ang pagbuo sa mga pamumuhunan na ginawa sa kabataan ay napakahalaga sa paghamon sa mga pamantayan sa lipunan, ngunit kailangan nating iwasan ang pagtutok lamang sa isang resulta ng programa—dapat nating tandaan na ang proseso ng pagtugon sa mga isyung ito ay talagang makakatulong sa mga kabataan na mapaunlad ang kabataan. kalusugan at kagalingan ng mga tao sa pangkalahatan. Idinagdag ni Dr. Lundgren na ang gawaing ito ay makakatulong din na matugunan ang mga isyu tungkol sa kawalan ng timbang sa kapangyarihan sa iba't ibang konteksto at makatulong na ilipat ang negatibong dinamika ng kuryente.

Mayroon bang mga pag-aaral o ebidensya tungkol sa kung paano naaapektuhan ng mga pamumuhunan sa mga kabataan ang mga tao habang lumalaki sila hanggang sa pagtanda? Naaapektuhan ba ng mga interbensyon na ito ang pag-uugali ng mga kabataan habang sila ay nasa hustong gulang?

Manood ngayon: 47:15 – 53:30

Voir Maintenant: 47:15 – 53:30

Binanggit ni Dr. Lundgren ang Global Early Adolescent Study, na sumusunod sa pangkat ng mga kabataang 10-14 taong gulang at kanilang mga magulang, at pagkatapos ay sinusuri ang epekto sa kalusugan ng reproduktibo pagkatapos ng 5 taon. Ang pananaliksik na ito ay magagamit sa susunod na ilang taon. Binanggit ni Ms. Adamu Hussaini na ang mga pamantayan ay hindi madaling sukatin, ngunit gumagawa ang kanyang proyekto sa isang pagsusuri upang ipakita ang pangmatagalang epekto ng mga interbensyon sa pag-uugali na ito.

Paano inilipat ng mga patakaran at batas ang mga pamantayang panlipunan?

Manood ngayon: 53:30 – 58:04

Voir Maintenant: 53:30 – 58:04

Binigyang-diin ni Ms. Adamu Hussaini ang kahalagahan ng adbokasiya sa mga gumagawa ng patakaran upang matiyak na naipapasa ang ilang mga batas sa proteksyon—halimbawa, ang mga may kaugnayan sa bata, maaga, at sapilitang kasal. Nagsalita si Ms. Chawla tungkol sa mga patakaran sa India na may kaugnayan sa edad ng kasal (na iminumungkahi ng ilan na itaas mula 18 hanggang 21), at kung paano ito nauugnay sa mga pamantayan. Binanggit din niya ang kahalagahan ng makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan sa mismong paggawa ng patakaran. Ang pagsasama-sama ng mga kabataan sa mga gumagawa ng patakaran upang direktang makisali ay kadalasang gumagana nang maayos kapag nagsusulong ng mga batas at patakaran. Binigyang-diin ni Dr. Lundgren ang kahalagahan ng paglipat ng mga patakaran at mga pamantayang panlipunan nang magkasabay—kung magkakaroon ka ng mga batas sa lugar ngunit ang mga pamantayan ay hindi nagbabago, ang batas ay hindi ipapatupad (at kabaliktaran).

Binabago ba ng mga longitudinal approach ang paraan ng pagbabago ng "reference group"?

Manood ngayon: 58:04 – 1:03:03

Voir Maintenant: 58:04 – 1:03:03

Sa konteksto ng mga pamantayang panlipunan, ang "mga grupo ng sanggunian" ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na ang mga inaasahan ay mahalaga sa isang partikular na indibidwal sa isang partikular na sitwasyon. Binanggit ni Dr. Lundgren na nagbabago ang mga grupo ng sanggunian sa paglipas ng panahon, at maaaring magkaroon ng iba't ibang grupo ng sanggunian para sa iba't ibang grupo (halimbawa, mga kaklase sa paaralan, kongregasyon ng simbahan, mga miyembro ng komunidad, pamilya, atbp.). Minsan ang mga inaasahan ay maaaring mag-iba sa maraming reference na grupo. Binigyang-diin ni Ms. Adamu Hussaini na kahit sa maikling panahon, maaaring magbago ang impluwensya ng mga grupo ng sanggunian para sa mga kabataan—halimbawa, ang mga magulang ay maaaring maging hindi gaanong maimpluwensyang mag-asawa sa kasal. Idinagdag ni Dr. Lundgren na ang bawat isa ay may maraming reference na grupo, na palaging nakikipagkumpitensya. Ang mga tao ay nagna-navigate, depende sa konteksto, kung aling pangkat ng sanggunian ang may mas malaking timbang. Maaari itong magpakita ng magagandang pagkakataon para sa mga programa sa pagbabago ng pag-uugali.

Follow Family Planning 2020 and Knowledge SUCCESS
Ang tatlong panelist at ang moderator sa isang nakakaengganyong talakayan tungkol sa mga pamantayan sa lipunan sa aming ikatlong sesyon ng "Pagkonekta ng mga Pag-uusap" noong Agosto 19.

Mga napiling tool at mapagkukunang binanggit sa session:

Na-miss ang Session na ito? Panoorin ang Recording!

Na-miss mo ba ang session na ito? Maaari mong panoorin ang pag-record sa webinar (magagamit sa pareho Ingles at Pranses).

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Ang “Connecting Conversations” ay isang serye ng mga talakayan sa adolescent at youth reproductive health—host ng FP2020 at Knowledge SUCCESS. Sa susunod na taon, magiging co-host namin ang mga session na ito tuwing dalawang linggo o higit pa sa iba't ibang paksa. Maaaring iniisip mo, "isa pang webinar?" Huwag mag-alala—hindi ito tradisyonal na serye ng webinar! Gumagamit kami ng mas istilong pakikipag-usap, na naghihikayat ng bukas na pag-uusap at nagbibigay ng maraming oras para sa mga tanong. Ginagarantiya namin na babalik ka para sa higit pa!

Ang serye ay hahatiin sa limang modyul. Ang aming unang module, na nagsimula noong Hulyo 15 at tatakbo hanggang Setyembre 9, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang mga nagtatanghal—kabilang ang mga eksperto mula sa mga organisasyon tulad ng World Health Organization, Johns Hopkins University, at Georgetown University—ay nag-aalok ng isang balangkas para sa pag-unawa sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan, at pagpapatupad ng mas malalakas na programa kasama at para sa mga kabataan. Ang mga susunod na modyul ay magtatalakay sa mga tema ng pagpapabuti ng kaalaman at kasanayan ng mga kabataan, pagbibigay ng pagpaplano ng pamilya at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo, paglikha ng mga kapaligirang sumusuporta, at pagtugon sa pagkakaiba-iba ng mga kabataan.

Magrehistro para sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"
Sarah V. Harlan

Partnerships Team Lead, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Sarah V. Harlan, MPH, ay naging kampeon ng pandaigdigang reproductive health at pagpaplano ng pamilya sa halos dalawang dekada. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng mga pakikipagsosyo para sa proyekto ng Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Kabilang sa kanyang partikular na mga teknikal na interes ang Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) at pagpapataas ng access sa mas matagal na pagkilos na mga pamamaraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Siya ay isang co-founder ng Family Planning Voices storytelling initiative (2015-2020) at namumuno sa Inside the FP Story podcast. Isa rin siyang co-author ng ilang how-to guide, kabilang ang Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Use Knowledge Management in Global Health.

11.9K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap