Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagtugon sa isang Krisis sa loob ng isang Krisis


Ang Nigeria ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagtugon sa sekswal at karahasan na nakabatay sa kasarian. Ibabalik tayo ng COVID-19—maliban kung gagawa tayo ng aksyon.

(babala sa nilalaman: panggagahasa, karahasan na nakabatay sa kasarian, at sekswal na karahasan laban sa mga bata)

Hindi ko makakalimutan ang isang batang nakaligtas.

Tatlong taong gulang pa lang siya nang halayin at itinapon sa isang construction site. Siya ay natuklasan, naghihirap ngunit buhay, sa isang hindi natapos na gusali.

Sa oras na nabalitaan ko ang tungkol sa kanyang kalagayan, dalawang araw na siyang dinudugo nang walang anumang paggamot. Napakahirap ng kanyang pamilya, hindi sila nakabayad para sa transportasyon sa pasilidad ng kalusugan. Kaya ipinadala ko ang aming koponan kasama ang isang ambulansya upang kunin siya.

Alam kong mahirap basahin ang kwento niya. Ngunit ito ang katotohanang kinakaharap natin sa buong mundo, kung saan isa sa tatlong babae harapin ang sekswal at/o gender-based violence (SGBV) sa kanilang buhay. Sa aking sariling bansa sa Nigeria, kung saan ako nagtatrabaho bilang isang clinician at manager ng sexual assault referral center sa Jigawa State, ang SGBV ay isang seryosong problema.

sexual and/or gender-based violence in Nigeria

Naghihirap din ang ating mga anak at lalaki.

sexual and/or gender-based violence in Nigeria

Sa likod ng mga istatistikang ito, nakikita ko ang mga mukha ng mga nakaligtas na pinaglilingkuran namin sa aming sexual assault referral center (o “SARC”). Nakita ko ang tatlong-taong-gulang na batang babae, na ang mga pinsala ay napakalubha—hindi ka makapaniwala. Kailangan niya ng surgical intervention.

Sa kabutihang palad, mayroon kaming mga kakayahan at mapagkukunan upang matulungan siya.

Pagpapalakas ng ating tugon

Kamakailan ay nakibahagi ang aking koponan sa isang inisyatiba na tinatawag na "Pagpapalakas ng Tugon sa Sekswal at Karahasang Nakabatay sa Kasarian," na pinangunahan ng Pathfinder International's Evidence to Action (E2A) Project, na pinondohan ng USAID. Talagang binago ng karanasan ang paraan ng pagpapatakbo ng aming SARC.

Pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyo

Sa pamamagitan ng proyekto, dumalo kami sa ilang mga workshop at pagsasanay na lubhang nagpabuti sa kalidad ng mga serbisyong iniaalok namin sa mga nakaligtas. Nagbibigay kami ngayon ng mas mahusay na paggamot para sa mga pinsala, pati na rin ang emergency na pagpipigil sa pagbubuntis at post-exposure prophylaxis para sa HIV. Ang aming pagpapayo ay umunlad din; gayundin ang paraan ng pagsasagawa namin ng head-to-toe na eksaminasyon, pagsulat ng mga komprehensibong forensic na ulat para sa pulisya, at pagharap sa korte.

Pagpapakilos ng mga komunidad

Dahil sa stigma, maraming tao ang nagtatago noon ng mga kaso ng SGBV. Nag-aalala sila na hindi panatilihing kumpidensyal ng aming SARC ang kanilang pagkakakilanlan o protektahan ang kapakanan ng mga nakaligtas. Ngunit sa pamamagitan ng proyektong ito, nagsagawa kami ng mga kampanya ng kamalayan. Nagbahagi kami ng mga mensahe sa radyo, sa TV, sa mga mag-aaral sa mga pagbisita sa paaralan, at sa pamamagitan ng mga talakayan ng grupo sa mga maimpluwensyang pinuno ng relihiyon at tradisyonal. Hindi nagtagal, nagsimulang makipag-ugnayan sa amin ang mga miyembro ng komunidad—tawag nang tawag—na nag-aalerto sa amin sa mga kaso ng SGBV.

Bilang tugon, nagpadala kami ng mga bagong Case Team. Magkasama, isang doktor, nars, lab technician, at isang driver ng ambulansya ang pumunta sa komunidad at dinala ang isang survivor (na hindi makakarating sa ospital) sa aming SARC.

Pagsusulong para sa mga mapagkukunan

Natutunan din namin kung paano mag-advocate at makakuha ng mga resulta. Gamit ang mga diskarte na natutunan namin sa pamamagitan ng proyekto, nagsagawa kami ng mga pagbisita sa iba't ibang stakeholder at gumagawa ng patakaran—mula sa komunidad hanggang sa police commissioner hanggang sa State Assembly. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ay ito: nagawa naming pakilusin ang Ministry of Health para lagdaan at aprubahan ang libreng paggamot sa lahat ng nakaligtas.

Ngayon, kapag dumating ang isang nakaligtas sa SARC, ang mga pagsisiyasat sa laboratoryo, mga paggamot—lahat—ay libre.

Gumawa rin kami ng iba pang malalaking pagbabago. Nagbibigay ng mga pagbisita sa bahay sa lahat ng nakaligtas upang matiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Pagpapahusay ng aming paggamit ng data. Pagbabahagi ng mga aralin sa ibang mga estado, upang ang aming natutunan ay maaaring makapagpabago ng mga buhay sa ibang bahagi ng Nigeria. Ang listahan ay nagpapatuloy.

At pagkatapos ay tumama ang COVID-19.

Nagbabanta sa mahirap na pag-unlad

Tulad ng ibang bahagi ng mundo, ang Jigawa State ay apektado ng krisis sa COVID-19. Kung wala ang araw-araw na kita ng mga tao na umaasa, ang matinding kahirapan ay tumataas. Nangangahulugan iyon na ang pagbabayad para sa transportasyon sa isang ospital ay mas mahirap kaysa dati.

Dahil sa lockdown, nakikita ng ating mga SARC ang tunay na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng SGBV—karahasan sa tahanan, panggagahasa sa mga menor de edad, lahat ng ito.

Sa pasilidad, ang mga manggagawang pangkalusugan ay natatakot na magkaroon ng coronavirus. Nakakaapekto ito sa dami ng oras na ginugugol nila sa mga kliyente. Ang ibang mga provider ay kailangang manatili sa bahay, inaalagaan ang kanilang sariling mga anak habang ang mga paaralan ay nananatiling sarado. Na nag-iiwan sa mga forensic examiners na magpayo at mangalaga sa mga nakaligtas sa SGBV. Minsan, kinailangan naming ganap na isara ang aming SARC.

Napilitan kaming ihinto ang lahat ng pagbisita sa bahay, dahil nililimitahan namin ang pakikipag-ugnayan hanggang sa magkaroon ng tamang proteksyon ang mga kawani.

Habang nagsisikap kaming panatilihing ligtas ang aming sarili mula sa COVID-19, paano namin matitiyak na ang pag-unlad na nagawa namin sa pagtugon sa SGBV ay hindi mawawala?

Mayroon akong tatlong ideya:

  1. Maging malikhain at gamitin ang aming pinahusay na mga kasanayan sa pagpapayo. Sa panahon ng krisis, maaaring suportahan ng aming mga propesyonal na sinanay na tagapayo ang mga nakaligtas at kanilang mga pamilya sa telepono—hanggang sa mabisita nila ang SARC. Sa katunayan, nakatanggap kami kamakailan ng mga pondo mula sa European Union, sa pamamagitan ng proyekto ng Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC), para sa isang hotline na nagbibigay-daan sa aming tumugon sa mga tawag mula sa mga kliyente sa buong bansa.
  2. Mag-coordinate sa lahat ng ministries para itaguyod ang sustainability. Bilang resulta ng aming pinalakas na adbokasiya, nakuha namin ang isang nakatuong paglalaan ng badyet sa pamamagitan ng State Ministry of Women Affairs. Ang mga pondong ito ay magiging kritikal sa pagpapatuloy ng mabuting gawain ng ating SARC.
  3. Muling ipagkatiwala ang ating sarili. Ang SGBV ay isang seryosong problema, at lumalala ito sa panahon ng pandemya. Dapat nating tawagan ang mga pamilya na maging mas mapagbantay upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga anak, at itaas ang kamalayan tungkol sa pagtaas ng karahasan sa tahanan. Kailangan namin ang mga mensahe na umalingawngaw sa mga airwaves. Kailangan namin ng mga komunidad upang marinig kami-ngayon higit kailanman.
Strengthening the Response to Sexual and Gender-Based Violence in Nigeria
Dr. Abbas Yau Garba

Center Manager, Sexual Assault Referral Center (SARC), Jigawa State

Si Dr. Yau Garba Abbas ay isang medikal na doktor at mayroon ding Master of Public Health degree mula sa Vrije University Amsterdam, The Netherlands. Siya ay nagtataglay ng 20 taong karanasan bilang isang clinician, public health specialist, at administrador ng ospital. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang Direktor ng Medikal para sa Pangkalahatang Ospital sa Dutse, ang kabisera ng lungsod ng Jigawa State sa Nigeria. Doble rin siya bilang Center Manager para sa Sexual Assault Referral Center (SARC) sa Jigawa State. Ang kanyang trabaho sa Jigawa State SARC ay humantong sa paglalaan ng badyet para sa sentro mula sa pamahalaan ng estado at pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mga nakaligtas sa gender-based na karahasan (GBV). Sa kabila ng mga hamon na kanyang kinakaharap, si Dr. Abbas ay masigasig at nakatuon sa pagsisikap na hadlangan ang salot ng GBV sa kanyang estado at sa mga kapaligiran nito.