Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Paglalapat ng Mga Aralin mula kay Zika sa COVID


Ang isa sa mga pangunahing bahagi upang mahusay na tumugon sa mga pandaigdigang paglaganap ay ang pag-aaral at pag-angkop mula sa mga nakaraang karanasan. Ang pagninilay-nilay sa mga araling ito at kung paano ito maiangkop upang umangkop sa ating mga pangangailangan sa panahon ng pandemya ng COVID ay maaaring makatipid ng oras at makakatulong na matiyak ang isang epektibong pagtugon. Dito, ibinabahagi namin ang mga aral na natutunan at epektibong mga kasanayan mula sa tugon ng USAID Zika noong 2016-19 na muling nauugnay, anuman ang emergency sa kalusugan.

Ano ang matututuhan natin mula sa mga nakaraang emerhensiya sa kalusugan ng publiko? Bilang isang proyekto sa pamamahala ng kaalaman, ito ay isang tanong na itinanong namin nang maraming beses, at isa na nagdudulot ng matitinding opinyon at magkakaibang mga tugon. Ang isa sa mga pangunahing bahagi sa mahusay na pagtugon sa mga pandaigdigang paglaganap ay ang pag-aaral at pag-angkop mula sa mga nakaraang karanasan, habang sabay na isinasaalang-alang ang mga natatanging salik ng kasalukuyang pandemya ng COVID-19. Ang pagninilay-nilay sa mga araling ito at kung paano ito maiangkop upang umangkop sa mga kasalukuyang pangangailangan ay makakatulong sa mga nagpapatupad na makatipid ng kritikal na oras at magpatupad ng mahusay at epektibong pagtugon.

Ito ang dahilan kung bakit nag-compile kami ng mga pangkalahatang aral na natutunan at epektibong kasanayan mula sa tugon ng USAID Zika na maaaring ilapat sa COVID-19 ngayon. Mula 2016 hanggang 2019, mahigit 20 kasosyo ng USAID ang nagtrabaho sa 21 bansa upang suportahan at palakasin ang mga sistema para sa mga pagsisikap sa pagtugon sa Zika upang mabawasan ang mga negatibong resulta ng pagbubuntis.

Ang mga inisyatiba na ito ay nakabuo ng mahahalagang aral na natutunan at nagpakita ng mga epektibong kasanayan na maaaring magsilbi upang ipaalam at palakasin ang mga tugon sa hinaharap sa mga emerhensiya sa pampublikong kalusugan —kabilang ang mga walang kaugnayan sa Zika.

Upang maidokumento ang mahahalagang insight na ito, sinuri ng proyektong Knowledge for Health ang mahigit 90 dokumento mula sa mga kasosyo sa pagpapatupad upang matukoy ang mga pangkalahatang epektibong kasanayan at mga aral na natutunan. Ang mga insight ay sinuri ng mga partner ng USAID at Zika sa isang tatlong araw na in-person Share Fair—na nagsama-sama ng 75 kalahok na kumakatawan sa 18 partner na organisasyon at proyekto mula sa 14 na bansa. Sa kaganapan, nagkasundo ang mga kalahok sa disenyo, pagpapatupad, at paggamit ng mga epektibong kasanayan at aral na natutunan mula sa tugon ng Zika ng USAID upang ipaalam ang disenyo at pagpapatupad ng mga pang-emergency na tugon sa hinaharap, gaya ng COVID-19. Ang mga resultang insight na kasama sa Pag-aaral mula sa Zika: Isang synthesis ng mga aral na natutunan para sa hinaharap na mga emergency sa pampublikong kalusugan nag-aalok ng isang bagay para sa halos bawat proyekto at sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga paksa.

Ang pagsasama ng kung ano ang natutunan na namin mula sa pagtugon sa Zika ay makakatulong na matiyak na magagamit namin ang aming sama-samang kaalaman at mga karanasan upang palakasin ang kasalukuyan at hinaharap na pagtugon sa COVID-19. Para sa higit pang mga mapagkukunan na nauugnay sa COVID-19 at pagpaplano ng pamilya, tingnan ang higit pa sa aming Kaugnay na Nilalaman.

Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.