Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagpapabuti ng Kusang-loob na Paggamit ng Makabagong Pagpaplano ng Pamilya sa Pamamagitan ng Pagbabago ng Norms sa Mga Batang Mag-asawa


Sa Kinshasa, Democratic Republic of Congo, mahigit isang-kapat ng kababaihan ang mayroon hindi natutugunan ang pangangailangan para sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya, na nakakaapekto sa kanilang mga pagkakataong pang-edukasyon at pang-ekonomiya—at kanilang kalusugan. Ang proyektong Masculinité, Famille, et Foi ay naghangad na baguhin ang mga pamantayan sa lipunan upang suportahan ang paggamit ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa mga kabataang mag-asawa sa lungsod.

Ang mga pamantayang panlipunan ay hindi nakasulat na "mga tuntunin" na namamahala sa pag-uugali na ibinabahagi ng mga miyembro ng isang grupo o lipunan. Ang mga ito ang impormal, at madalas na hindi binibigkas, na mga panuntunan kung saan nabubuhay ang karamihan sa mga tao. Hindi tulad ng mga saloobin o paniniwala, na indibidwal, ang mga pamantayan sa lipunan ay sumasalamin ibinahaging paniniwala tungkol sa isang pag-uugali.

Mahalaga ang mga pamantayan sa lipunan. Hindi lamang nila itinataguyod ang mga pag-uugali, ngunit pinalalakas din nila ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga ito ay partikular sa isang setting at konteksto at kadalasang ipinapatupad ng mga taong nakikinabang sa kanila sa ilang paraan.

Ang mga pag-aaral ay nagpakita ng pangako para sa paglilipat ng mga pamantayan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tao sa panahon mga transisyonal na sandali sa kanilang buhay, tulad noong maagang pagdadalaga, kapag bagong kasal, o kapag sila ay naging mga magulang. Sa pamamagitan ng pinondohan ng USAID Proyekto ng mga sipi, ang proyektong Masculinité, Famille, et Foi sa Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC) ay nakipagtulungan sa mga komunidad ng pananampalataya upang bigyang-daan ang isang panlipunang kapaligiran para sa boluntaryong paggamit ng pagpaplano ng pamilya ng mga kabataang mag-asawa sa mga mahahalagang puntong ito ng pagbabago sa kanilang buhay. Masculinité, Famille, et Foi ay isang gender-transformative program na hinango mula sa pilot program "Pagbabago ng mga Pagkalalaki,” pinangunahan ng Tearfund at Georgetown University's Institute for Reproductive Health (IRH) at ipinatupad ng Église de Christ au Congo.

Pagbabago ng Norms sa Voluntary Family Planning kasama ang Young Couples

Sa simula ng proyektong ito, noong 2016, hinangad naming tukuyin ang mga taong itinuturing ng mga kabataang mag-asawa na pinaka-maimpluwensyang para sa kanila sa mga tuntunin ng kalusugan ng reproduktibo at karahasan sa intimate partner. Ginawa ito ng aming mga mananaliksik sa pamamagitan ng pagsasagawa ng formative assessment gamit ang Tool sa Paggalugad ng Social Norms. Tinukoy ng pagtatasa na ito ang mga lider ng pananampalataya at mga miyembro ng mga komunidad ng pananampalataya bilang napaka-impluwensya sa paghubog ng mga kaugalian at pag-uugali sa lipunan ng mga kabataang mag-asawa. Ang pag-alam sa mga pangunahing grupong ito ay nakatulong sa amin na magdisenyo ng Masculinité, Famille, et Foi's programming para baguhin ang mga pamantayan sa lipunan.

Tungkol sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya—ang ating pagtutuon dito—isang pangunahing pamantayang panlipunan na natukoy sa formative assessment ay ang pakiramdam ng mga mag-asawa na hindi tinatanggap ng kanilang mga komunidad ang paggamit ng mga kababaihan ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya maliban kung mayroon na silang maraming anak. Ang ibang mga pamantayan ay nag-aalala kung paano ginawa ang mga desisyon na may kaugnayan sa paggamit ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya; nalaman namin na ang mga lalaki, na itinuturing na mga pinuno ng mga sambahayan, ang may pangwakas na desisyon. Ang mga panlipunang kaugalian na ito ay mahalagang mga driver ng pag-uugali, at nagkaroon sila ng malakas na epekto sa buhay ng kababaihan.

Ang Masculinité, Famille, et Foi ay nakipagtulungan sa mga batang mag-asawang edad 18–35 upang kilalanin, lumikha, at tanggapin ang mga bago, mas egalitarian na mga pamantayan ng kasarian. Ang aming pag-asa ay madaragdagan nito ang ibinahaging pagdedesisyon hinggil sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa loob ng mga kabataang mag-asawang ito, pataasin ang kanilang boluntaryong paggamit ng mga modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya, at bawasan ang karahasan sa intimate partner (hindi inilarawan dito).

Ang Proseso ng Pagbabago

Tinitingnan ng aming programa ang nais na pagbabago sa mga pamantayan sa lipunan mula sa maraming anggulo sa loob ng konteksto ng mga komunidad ng pananampalataya. Mula Enero 2017 hanggang Disyembre 2018, ang mga bagong kasal at unang beses na mga magulang sa Kinshasa ay lumahok sa 18-buwang programa. Bilang bahagi ng mga aktibidad ng programa, ang mga kabataang mag-asawa ay nakikibahagi sa mga pagsasanay, mga diyalogo sa komunidad, mga usapang pangkalusugan, at mga aktibidad sa pagsasabog tulad ng mga pagdiriwang sa komunidad at pagbabahagi ng mga kuwento ng pagbabago. Nasa agenda ang mga talakayan upang matulungan ang mga kalahok na pag-isipan ang kahalagahan ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya, gayundin ang papel ng mga lalaki sa mga aktibidad sa sambahayan at kalusugan na nilalayon upang makinabang ang pamilya. Pre-trained, well-respected "mga kampeon sa kasarian” at ang mga lider ng pananampalataya mula sa loob ng mga kongregasyon ay nagturo sa mga mag-asawa sa buong panahon ng programa. Ginawa rin ang mga link sa mga lokal na sentro ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga usapang pangkalusugan na pinangunahan ng mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad at pamamahagi ng mga referral card. Ang isa pang siyam na kongregasyon ay pinili bilang isang pangkat ng paghahambing at nakatanggap lamang ng mga referral sa serbisyong pangkalusugan, nang walang mga aktibidad na nagbabago ng mga pamantayan.

Health care center nurses in Bumbu commune in Kinshasa, DRC. Photo: Didier Malonga
Mga nurse ng health care center sa Bumbu commune sa Kinshasa, DRC. Larawan: Didier Malonga

Ang Mga Epekto ng Programa sa Kusang-loob na Pag-uugali sa Pagpaplano ng Pamilya at Mga Pamantayan

Upang malaman kung ang programa ay nakamit ang ninanais na mga epekto, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng dalawang hanay ng mga survey sa mga kalahok sa programa. Bago magsimula ang programa, ang mga bagong kasal at unang beses na mga magulang sa parehong kalahok at hindi kalahok na mga kongregasyon ay tumugon sa isang survey (ang "baseline" na survey). Pagkatapos ng interbensyon, sumagot sila ng pangalawang survey (ang "endline" na survey, ang mga resulta nito ay maaaring matagpuan dito). Ang mga survey ay nagbigay ng unang-kamay na data sa sitwasyon ng mga panlipunang pamantayan para sa pagpaplano ng pamilya, at partikular para sa mga batang mag-asawa, sa kontekstong ito.

Tumaas ang Paggamit ng Modernong Voluntary Family Planning

Ang mga resulta ng programa ay nagpakita ng mas makabuluhang mga pagpapabuti sa boluntaryong paggamit ng pagpaplano ng pamilya sa mga kabataang mag-asawa sa grupo na lumahok sa programa, kumpara sa mga hindi lumahok (Larawan 1).

Increased Voluntary Use of Modern Contraception
Mga Resulta ng Endline sa Boluntaryong Paggamit ng Makabagong Pamamaraan sa Pagpaplano ng Pamilya ng mga Unang-Beses na Magulang at Bagong Kasal na Mag-asawa

Sa katunayan, higit sa kalahati ng lahat ng babaeng kalahok na hindi buntis sa ikalawang survey (53%) ang nagsabing gumagamit sila ng modernong paraan ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa loob ng kanilang relasyon, mula sa 40% bago magsimula ang programa. Ang mga pagbabagong ito sa pag-uugali ay sinusuportahan ng mga pagbabago sa mga saloobin at kumpiyansa ng mga kabataang mag-asawa sa kanilang kakayahang gumamit ng modernong boluntaryong pagpaplano ng pamilya.

Dagdag pa, ang parehong mga kabataang mag-asawa at ang mga pangunahing grupo sa kanilang paligid na nakakaimpluwensya sa mga pamantayan sa lipunan ay nakita ang modernong boluntaryong paggamit ng pagpaplano ng pamilya bilang mas tipikal at angkop para sa mga batang mag-asawa pagkatapos ng programa kumpara sa bago ang programa. Halimbawa, sa mga unang beses na magulang sa pangkat ng interbensyon, naramdaman ng 91% na aprubahan sila ng kanilang kapareha sa paggamit ng modernong paraan ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya, kumpara sa 80% ng mga nasa pangkat ng paghahambing. Bilang karagdagan, sa huling survey, mas maraming kalahok ang nagtuturing na ang kanilang kapareha o isang health worker ay mahalagang mga influencer, at mas kaunting binanggit ang iba pang miyembro ng pamilyang nuklear bilang mga influencer. Ito ay susi, dahil nangangahulugan ito na ang programang ito na nakabatay sa mag-asawa na may malakas na koneksyon sa pangangalagang pangkalusugan ay may potensyal na maglipat ng mga mapagkukunan ng panlipunang suporta para sa mga pag-uugaling nauugnay sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya.

Sa pamamagitan ng gabay na pagsusuri nito sa mga panlipunang kaugalian, paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran, at mga link sa pangangalagang pangkalusugan, ipinakita ng Masculinité, Famille, et Foi na ang mga programang nakabatay sa pananampalataya ay may pangako para sa paglilipat ng mga pamantayan sa lipunan upang mapabuti ang boluntaryong paggamit sa pagpaplano ng pamilya, kasama ng iba pang sumusuporta. mga pagbabago sa pag-uugali. Ang programa—ang una sa uri nito na direktang makipagtulungan sa mga pinuno ng pananampalataya at sa loob ng mga komunidad ng pananampalataya upang harapin at tugunan ang mga pamantayan sa lipunan—ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga maimpluwensyang pinuno at komunidad na ito sa buhay at pag-uugali ng mga indibidwal.

Gaya ng inilarawan ng isang lider ng relihiyon, “Ang Bibliya ay hindi laban sa [boluntaryong] pagpaplano ng pamilya, dahil kapag sinabi ng Bibliya, 'Magpakarami kayo, magpalaanakin, at punuin ninyo ang lupa,' ang mga tao ay dapat na may mahusay na pinag-aralan at mahusay na sinanay, kung hindi, maaari silang lumikha ng mga problema. . Ang bawat mag-asawa ay dapat munang masuri ang kanilang mga kakayahan upang sa wakas ay matukoy ang bilang ng mga anak na dapat nilang taglayin upang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Samakatuwid, itinuturo din ng Bibliya ang [boluntaryong] pagpaplano ng pamilya.”

Ang programang ito ay nagtataas ng ilang mga tanong na nakakapukaw ng pag-iisip tungkol sa kung paano nagbabago ang mga pamantayan sa lipunan, ang relasyon sa pagitan ng pagbabago ng pag-uugali at pagbabago ng mga pamantayan, at ang papel ng mga taong may impluwensya sa mga kalahok sa programa sa mga pagbabagong ito. Kasalukuyang isinasagawa ang karagdagang pagsusuri upang mas maunawaan ang mga natitirang tanong na ito. Manatiling nakatutok!

 

Para sa higit pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan at kabataang mag-asawa sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya, tingnan ang artikulong ito: “Paano natin pinapagana ang makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya?

Courtney McLarnon-Silk

Senior Program Officer, Institute for Reproductive Health, Georgetown University

Si Courtney McLarnon, senior program officer sa Gender & Health strand ng Georgetown University ng Center of Child and Human Development, ay nagdadala ng halos 10 taong karanasan sa pananaliksik at pagsasanay sa mga internasyonal na programa sa pagpapaunlad, pananaliksik, networking, at pagbabahagi ng kapasidad, na may pagtuon sa kasarian , kalusugan, at karahasan. Isang katutubong Canadian at bilingual sa English at French, interesado siya sa programming na may kaugnayan sa pagbabago ng kasarian, mga pamantayan sa lipunan, at pagbabago sa lipunan at pag-uugali. Kasama sa kanyang karanasan sa bansa ang India, Nepal, Tanzania, Democratic Republic of Congo, at Zimbabwe.

Natasha Mack

Manunulat ng Agham, Paggamit ng Pananaliksik, FHI 360

Si Natasha Mack ay isang manunulat sa agham sa dibisyon ng Paggamit ng Pananaliksik sa FHI 360. Pagkatapos magtrabaho bilang isang qualitative researcher sa internasyonal na pampublikong kalusugan sa loob ng higit sa 16 na taon, nagsusulat siya ngayon tungkol sa mga paksang ginamit niya sa pagsasaliksik: boluntaryong pagpaplano ng pamilya, HIV, kasarian , pangunahing populasyon, nutrisyon, kalusugang sekswal at reproductive, at kabataan. Si Mack ay may hawak na doctorate sa linguistic at cultural anthropology mula sa University of Arizona.

10.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap