Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Natutugunan ng mga Responsive System ang Mga Pangangailangan sa Kalusugan ng Reproduktibo ng Kabataan


Nakumbinsi ni Mary ang kanyang kaibigan na maglakad nang isang oras kasama siya sa pinakamalapit na klinika pagkatapos ng klase isang araw. Nais niyang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano maiwasan ang pagbubuntis. Nang dumating ang mag-asawa, nalaman nilang sarado na ang klinika para sa araw na iyon. Nabigo at bigo, hindi na siya bumalik. Pagkalipas ng anim na buwan, nabuntis si Mary. Matapos maipanganak ang kanyang sanggol sa isang pasilidad, pinahiya siya ng kanyang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil sa pagiging buntis habang walang asawa at nasa paaralan pa. Hindi pinayuhan si Mary sa postpartum family planning dahil naniniwala ang doktor na ang karanasan ng pagbubuntis ay makahahadlang sa kanya mula sa muling pakikipagtalik nang walang proteksyon. Nang siya ay nabuntis wala pang dalawang taon pagkatapos ng kanyang unang anak, nanganak siya sa bahay dahil sa takot na tratuhin nang hindi maganda. 

Ito ang kwento ng napakaraming mga batang babae at kabataang babae na nakakaranas ng mga hamon sa pag-access ng mataas na kalidad at magalang na mga serbisyong pangkalusugan.

Sa loob ng mga dekada, ang pangunahing solusyon upang matugunan ang mahinang kalidad at accessibility ng mga serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan ay ang mga serbisyong pangkalusugan para sa kabataan. Ang mga serbisyong pangkalusugan para sa kabataan ay nakakatugon sa mga pamantayan ng kalidad na ginagawang naa-access, katanggap-tanggap, patas, naaangkop, at epektibo para sa mga kabataan. Sa pagsasagawa, karaniwang ipinapatupad ang mga serbisyong pangkalusugan para sa kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pagsasanay na "magiliw sa kabataan" sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at paglikha ng magkakahiwalay na mga silid o sulok sa mga pasilidad ng kalusugan kung saan naghihintay o tumatanggap ng mga serbisyong pangkalusugan ang mga kabataan. Sa maraming pagkakataon, ang kasalukuyang pagsasanay ay nag-iiwan sa maraming kabataan na nalilito tungkol sa kung saan sila malugod na tinatanggap at sa ilang mga kaso, kung anong mga serbisyo ang magagamit sa kanila.

Dumarami ang pinagkasunduan na ang mga serbisyong pangkalusugan na angkop sa kabataan—gaya ng kasalukuyang ipinapatupad—ay hindi nasusukat o hindi nagpapatuloy. Kapag natapos na ang pagpopondo ng donor, ang mga puwang para sa mga kabataan ay madalas na mabilis na muling ginagamit. Karaniwang bumisita sa isang silid na angkop sa kabataan sa isang pasilidad ng kalusugan upang makitang puno ito ng maalikabok na mga kahon ng mga suplay. Mayroon pa ring milyun-milyong kabataan na walang access sa anumang pangangalagang pangkalusugan, at partikular na pangangalaga sa family planning/reproductive health (FP/RH). Ito ay lumala lamang sa konteksto ng COVID-19.

Sa huli, ang probisyon ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat magbago mula sa mga proyektong pang-adolescent hanggang sa mga programa at sistemang tumutugon sa kabataan. (WHO, Health of the World's Adolescents, 2014)

Kailangan nating mag-evolve mula sa pag-asa lamang sa magkakahiwalay na mga silid at sulok upang maghatid ng mga serbisyo sa mga kabataan. Bilang tugon, ang World Health Organization, isang kamakailang inilabas update sa High Impact Practice Enhancement, at ang mga nagtatrabaho sa larangan ng kalusugang reproduktibo ng kabataan at kabataan ay nagrerekomenda ng isang diskarte sa sistema ng kalusugan na tumutugon sa kabataan.

Ano ang diskarte sa sistema ng kalusugan na tumutugon sa kabataan? 

Ang bawat building block ng sistema ng kalusugan—kabilang ang mga pampubliko at pribadong sektor at komunidad—ay tumutugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga kabataan sa isang sistemang tumutugon sa kabataan. Narito ang ilang mga halimbawa kung paano maaaring tumugon ang iba't ibang mga bloke ng pagbuo ng system:

 • Paghahatid ng serbisyo: Ang mga kabataan ay may access sa isang pinagsamang pakete ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang FP/RH, maternal, newborn, child health and nutrition (MNCHN), gender-based violence (GBV), at routine curative at preventative care. Ang pangangalaga ay ibinibigay sa pamamagitan ng maraming iba't ibang entry point na idinisenyo upang matugunan ang mga kabataan kung nasaan sila sa mga pasilidad, komunidad, paaralan, lugar ng trabaho, parmasya, at higit pa.
 • Health workforce: Ang lahat ng kawani ng pangangalagang pangkalusugan na nakikipag-ugnayan sa mga kabataan, kabilang ang mga provider na nakabatay sa komunidad at pasilidad, ay may kakayahan at walang kinikilingan sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pre-service education, in-service na pagsasanay, pangangasiwa, at mentorship.
 • Impormasyon sa kalusugan: Kinokolekta ang data ayon sa edad at kasarian kasama ng feedback ng kliyente ng kabataan. Ang data na ito ay ginagamit sa lahat ng antas ng sistema ng kalusugan upang ipaalam ang mga patuloy na pagpapabuti sa paghahatid ng serbisyo para sa mga kabataan.
 • Mga produktong medikal: Ang lahat ng mga kalakal ay magagamit nang walang mga paghihigpit ayon sa edad, kasarian o pagkakakilanlan ng kasarian, pagkakapantay-pantay, katayuan sa pag-aasawa, o iba pang mga katangian.
 • Pananalapi: Ang mga kabataan at mga serbisyo para sa mga kabataan ay kasama sa mga scheme ng insurance at iba pang mga hakbangin sa pagpopondo.
 • Pamumuno at pamamahala: Ang mga patakaran, pamantayan, alituntunin, at paglalaan ng badyet ay nagtataguyod ng mga karapatan ng kabataan sa pangangalagang pangkalusugan at ipinapatupad. May mga mekanismo para sa mga kabataan na panagutin ang mga sistema ng kalusugan para matugunan ang kanilang mga pangangailangan.
 • Komunidad: Ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng komunidad ay sadyang umabot sa mga kabataan, tinitiyak na ang pangangalagang pangkalusugan ay nauugnay sa pamantayan ng lipunan at mga diskarte sa pagbabago ng pag-uugali na tumutugon sa kalusugan ng kabataan at hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Isipin kung paano maaaring maging iba ang kuwento ni Mary kung ang klinika ay bukas sa isang maginhawang oras; kung ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga sa kanya sa panahon ng kanyang panganganak ay magalang; o kung ang kanyang pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng ina, at mga pangangailangan sa kalusugan ng bagong panganak ay natugunan sa isang pinagsamang paraan.

Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa iba't ibang elemento ng isang sistema ng kalusugan sa halip na tumuon lamang sa magkakahiwalay na silid o hindi regular na pagsasanay ng tagapagkaloob, mas matutugunan natin ang mga pangangailangan ng mga kabataan sa laki.

© Lucia at Huldo, Pathfinder 2019

Paano tayo uusad nang magkasama? 

Noong Disyembre 2020, ang NextGen AYRH Community of Practice (CoP) at MOMENTUM Bansa at Pandaigdigang Pamumuno Ang proyekto ay nag-host ng isang teknikal na talakayan upang pag-isipan ang mga sistemang pangkalusugan na tumutugon sa kabataan at kung ano ang kakailanganin para isulong ang pagpapatupad ng pamamaraang ito.

Mga Ministri ng kalusugan at mga inisyatiba sa kalusugan na nakatuon sa kabataan maaaring agad na gumawa ng maliliit na hakbang tungo sa isang tumutugon na sistema sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga punto ng paghahatid ng serbisyo upang maabot ang mga kabataan kung nasaan sila, na umakma sa pagsasanay ng provider na may matatag na pangangasiwa at pagtuturo, at pagtiyak na mayroong mga mekanismo para sa mga kabataan upang panagutin ang sistema ng kalusugan.

At saka, natukoy namin ang ilang lugar para sa sama-samang pagkilos:

 1. Forge mas matibay na samahan sa pagitan ng mga aktor na nagtatrabaho sa pagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan, unibersal na saklaw ng kalusugan, MNCHN, pagpapabuti ng kalidad, pananagutan sa lipunan ng kabataan, at kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan upang matiyak na ang mga sistemang tumutugon sa kabataan ay kongkreto at nagpapagana ng pagkilos na higit sa karaniwang mga aktor sa kalusugan ng reproduktibong kabataan at kabataan.
 2. Posisyon pamumuno ng kabataan at pananagutan sa lipunan na pinamumunuan ng kabataan sa sentro ng mga sistemang tumutugon sa kabataan. Nangangailangan ito ng parehong pagkilala na ang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan ay mahalaga pati na rin ang pagsasama ng kabataan sa disenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga estratehiya upang matiyak ang mga sistemang tumutugon sa kabataan. pagpapatupad, at pagsusuri ng mga estratehiya upang matiyak ang mga sistemang tumutugon sa kabataan.
 3. Idokumento at alamin ang tungkol sa mga hamon at mga tagumpay mula sa mga bansang nakagawa ng progreso sa mga sistemang tumutugon sa kabataan, gaya ng Ethiopia. Gamitin ang mga cross-country network tulad ng FP2030, IBP, at ang Ouagadougou Partnership upang mapadali ang pagpapalitan ng kaalaman.
 4. Mapabuti estratehiya at mga tagapagpahiwatig para sa pagsubaybay at pagsusuri ng mga sistemang tumutugon sa kabataan upang mabawasan ang pag-asa sa mga tagapagpahiwatig tulad ng "bilang ng mga site na angkop sa kabataan."

Samahan kami sa pagsusulong ng mahalagang agenda na ito bilang miyembro ng NextGen RH. Ang NextGen RH ay isang bagong CoP, na nakatuon sa pagpapalakas ng sama-samang pagsisikap para isulong ang larangan ng AYRH. Sinusuportahan ng isang advisory committee at pangkalahatang mga miyembro, ang CoP ay nagsisilbing isang plataporma ng pakikipagtulungan, pagbabahagi ng kaalaman, at pagbuo ng kapasidad upang malikhaing bumuo ng mga solusyon sa mga karaniwang hamon at bumuo at suportahan ang pinakamahuhusay na kagawian ng AYRH. Mangyaring samahan kami sa aming IBPXchange page (kinakailangan ng libreng account) para makatanggap ng mga update sa CoP at makipag-ugnayan sa ibang mga miyembro!

Umaasa kaming makita ka sa aming paparating na webinar sa paksang ito, Adolescent FP at Sexual and & Reproductive Health: Health Systems Perspective, sa Marso 16 mula 8:30am-10:00am EDT. Kasabay ng E2A, HIPs, IBP, FP2030, at ang Global Financing Facility, susuriin natin ang mga pananaw sa paglipat sa isang diskarte sa sistema ng kalusugan na tumutugon sa kabataan, tuklasin ang mga pangunahing natuklasan mula sa bagong inilabas na HIP brief tungkol sa mga serbisyong tumutugon sa kabataan, at talakayin ang mga pangunahing natutunan mula sa mga bansang nagpapatupad ng mga diskarte sa ARS.

Mga Pasasalamat: Salamat sa mga miyembro ng NextGen AYRH COP na nagbigay ng input sa bahaging ito: Caitlin Corneliess, PATH; Cate Lane, FP2030; Tricia Petruney, Pathfinder International; at Emily Sullivan, FP2030.

MOMENTUM Global and Country Leadership
NextGen RH
Marta Pirzadeh, MPH

Senior Technical Advisor, Pathfinder International

Si Marta Pirzadeh ay isang Senior Technical Advisor para sa AYSRHR sa loob ng pandaigdigang SRHR team sa Pathfinder. Si Marta ay may higit sa 20 taong karanasan sa teknikal na kadalubhasaan, sa programa ng kabataan at kabataan, makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan, nakabatay sa komunidad na FP/RH, HIV, kalusugan ng ina at sanggol, pagbuo ng kapasidad, pagpapadali at pagsasanay. Siya ay sanay sa disenyo ng programa, pagpapatupad at pagsusuri, na may partikular na pagtuon sa SRH at multisectoral youth programming. Sa Pathfinder, nagbibigay si Marta ng teknikal na suporta sa mga aktibidad na may malakas na bahagi ng kabataan at kabataan, nagbibigay ng pamumuno para sa AYSRHR Strategic Pillar at nag-aambag sa pandaigdigang pamumuno sa pag-iisip sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga technical working group pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na katawan gaya ng WHO, FP2030, USAID at iba pa. Si Marta ay mayroong MPH sa Health Behavior at Health Education mula sa UNC Gillings School of Global Public Health.

Callie Simon

Pinuno ng Koponan ng Adolescent Sexual and Reproductive, Save the Children

Si Ms. Simon ay ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Team Lead at Advisor para sa Save the Children at isang Adolescent and Youth Health Advisor para sa MOMENTUM Country and Global Leadership. Siya ay may 15 taong karanasan sa adolescent and youth sexual and reproductive health (AYSRH), at nagdisenyo at sumuporta sa mga teknikal na diskarte ng mga programa ng AYSRH sa higit sa 15 bansa sa buong Latin America, Africa, at South Asia. Bago sumali sa Save the Children, si Ms. Simon ay isang Peace Corps Volunteer, at nagtrabaho sa Pathfinder International, CARE, at USAID. May hawak siyang MPH mula sa Rollins School of Public Health sa Emory University at isang BA mula sa University of Miami.

Kate Plourde

Technical Advisor, Global Health Population and Research, FHI 360

Si Kate Plourde, MPH, ay isang Technical Advisor sa loob ng Global Health Population and Research Department sa FHI 360. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang pagsulong sa kalusugan at kapakanan ng mga dalagitang babae at kabataang babae; pagtugon sa mga pamantayang panlipunan, kabilang ang mga negatibong pamantayan ng kasarian; at paggamit ng bagong teknolohiya, kabilang ang mga mobile phone at social media, para sa edukasyon at promosyon sa kalusugan. Siya ay isang DrPH na kandidato sa University of Illinois sa Chicago School of Public Health at nakakuha ng Master of Public Health na may Global Health na konsentrasyon mula sa Boston University.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

Anne Kott

Nangunguna sa Koponan, Komunikasyon at Nilalaman, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Anne Kott, MSPH, ang pinuno ng pangkat na responsable para sa mga komunikasyon at nilalaman sa TAGUMPAY ng Kaalaman. Sa kanyang tungkulin, pinangangasiwaan niya ang teknikal, programmatic, at administratibong aspeto ng malakihang pamamahala ng kaalaman (KM) at mga programa sa komunikasyon. Dati, nagsilbi siya bilang direktor ng komunikasyon para sa Knowledge for Health (K4Health) Project, nangunguna sa komunikasyon para sa Family Planning Voices, at sinimulan ang kanyang karera bilang isang strategic communications consultant para sa Fortune 500 na kumpanya. Nakuha niya ang kanyang MSPH sa health communication at health education mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at bachelor's of arts in Anthropology mula sa Bucknell University.

14.5K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap