Mag-type para maghanap

Data Oras ng Pagbasa: 5 minuto

2020: Isang Adaptation Crash Course

Paggamit ng StoryMaps upang ibahagi ang mga adaptasyon ng programa sa pagpaplano ng pamilya


Ang mga kasosyo sa IBP Network ay gumagamit ng StoryMaps upang mailarawan ang mga pagsubok at paghihirap ng isang pandemya na taon sa pagpaplano ng pamilya.

Ang post na ito ay orihinal na nai-publish sa Research para sa Scaleable Solutions (R4S) blog.

Inangkop namin kung paano kami nagtatrabaho, kung paano kami nakikipag-ugnayan, at kung paano namin ginagawa ang halos lahat sa 2020. Ang pagpaplano ng pamilya ay walang pagbubukod. Sa buong mundo, ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ay patuloy na umaangkop sa mahigpit na mga kalagayan ng COVID-19. Ang mga lockdown at social distancing ay nagpapahirap sa pagpapatuloy ng mga aktibidad gaya ng nakaplano. Ang mga sobrang bigat na sistema ng kalusugan ay dumaranas ng kakulangan ng mga manggagawang pangkalusugan, kama sa ospital, at mga suplay. Ang pag-aatubili na bisitahin ang mga pasilidad ng kalusugan at kakulangan ng impormasyon sa mga provider at kliyente ay lumilikha ng mga hadlang sa pangangalaga. Ilan lamang ito sa mga hamon.

Simula sa Mayo 2020, ang COVID-19 at FP/RH Task Team, na co-host ng IBP Network, Kaalaman TAGUMPAY, at Pananaliksik para sa Scalable Solutions (R4S), itinakda upang idokumento ang mga hindi pa nagagawang hamon at malikhaing solusyon sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pandemya. Ang pangkat ng gawain ay nangolekta ng impormasyon mula sa mga kasosyo tungkol sa kung paano nila iniangkop ang mga aktibidad sa pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng isang spreadsheet at na-visualize ang mga ito sa isang ArcGIS StoryMap. Ang mapa ay nagsasabi sa kuwento ng nakaraang taon sa pagpaplano ng pamilya: mga naka-pause na aktibidad, mga sistema na itinulak sa bingit. Ngunit sa tabi ng bawat hamon, nariyan ang kwento ng katatagan. Ang mga programa ay umikot upang bumili ng personal protective equipment (PPE) para sa mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad at ipinadala sila sa pinto sa pinto upang iwaksi ang mga alamat gamit ang mga iniangkop na tool. Ang iba ay nag-adapt ng content ng pagsasanay para sa virtual at hybrid na mga platform upang magbigay ng pagtuturo sa self-injection at nakahanap ng mga bagong paraan upang maabot ang mga target na audience online at sa telepono.

Noong Pebrero 2021, inilunsad namin ang ArcGIS StoryMap at sinuri ang mga uso sa a webinar kasama ng PSI, na nagpresenta ang StoryMaps dati nilang sinusubaybayan at mailarawan ang kanilang mga programmatic adaptation sa COVID-19 sa panahon ng pandemya. Maaari mong basahin ang tungkol sa ilan sa mga uso sa ibaba. Maaari mo ring tuklasin ang StoryMap ng IBP network at idagdag ito sa pamamagitan ng form na ito (magagamit sa Ingles at Pranses) kung mayroon kang gustong ibahagi. Umaasa kaming makakahanap ka ng inspirasyon sa mga mapa na ito; ang bawat data point ay nagsasabi ng isang kuwento.

Mag-click sa mga naka-highlight na bansa sa mapa upang matuto nang higit pa tungkol sa mga digital adaptation. Gamitin ang mga link sa itaas para ma-access ang buong feature ng mapa.

Anong mga uso ang nakikita natin sa ArcGIS StoryMaps?

Paghahatid ng Serbisyo

Para sa mga uso sa mga adaptasyon ng COVID-19 sa paghahatid ng serbisyo ng FP, nakikita ng PSI at iba pang IBP Partners ang:

 • Isang pagtaas sa mga huling-milya na diskarte sa paghahatid ng serbisyo, gamit ang hindi kinaugalian na mga diskarte (mga motorsiklo, mga digital na tool) upang ilapit ang mga serbisyo ng FP sa mga kliyente,
 • Paggamit ng mga digital na platform para suportahan at sanayin ang mga provider sa pag-iwas sa COVID-19 kabilang ang mga grupo ng suporta sa kalusugan ng isip, at
 • Madiskarteng pagpili ng mga pamamaraan o pagbibigay ng karagdagang mga supply upang mabawasan ang paglalakbay sa mga pasilidad ng kalusugan.

Sa Pakistan, sinanay ng Palladium ang mga provider sa pag-iwas sa impeksyon at isinasama ang pagpaplano ng pamilya sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang pagpaplano ng pamilya pagkatapos ng panganganak.

Sa Zimbabwe, ang Zimbabwe Association of Church-Related Hospitals (ZACH) ay nagsimulang magbigay ng maraming pill pack upang matiyak ang pagpapatuloy ng oral contraceptive sa mga kliyente nito.

Ang Pathfinder at ang Ministry of Health, kasama ang mga kasosyo sa pribadong sektor, ay naglunsad ng pagsasanay para sa mga tagapagsanay ng sentral na pamahalaan at NGO provider sa self-injection ng DMPA-SC na sumusunod sa mga paghihigpit sa paglalakbay at social distancing ng COVID-19 sa Democratic Republic of Congo. Sila ay:

 • pagpapadali sa mga sesyon ng pagsasanay sa maliit na grupo (5-10 kalahok/session),
 • pagbibigay ng distansyang pagsasanay sa pamamagitan ng mga teleconference kasama ang online na kursong eLearning ng PATH, at
 • pagpapatupad ng onsite na pagsasanay para sa ilang provider na nakabatay sa pasilidad.

Bago ang pandemya, ang Adolescent360 (A360) na proyekto ng PSI sa Nigeria ay nagta-target sa mga kabataang may edad na 15-19 na may mga produkto at serbisyo ng FP sa pamamagitan ng kanilang libreng modelo ng pasilidad na 'hub and spoke'. Habang lumalaganap ang COVID-19, pinigilan ng lockdown na pinasimulan ng gobyerno ang mga kabataan na maglakbay upang ma-access ang mga klinika ng FP. Pinondohan ng Children's Investment Fund Foundation (CIFF), ang A360 ay inangkop sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga spokes facility sa 'mini hub,' sa pamamagitan ng paglalaan ng mas maraming araw na pangkabataan na mas malapit sa mga komunidad ng mga batang kliyente. Ang resulta: Nakita ng PSI ang pagdami ng mga kabataang babae (15-19), may asawa at walang asawa, na nagpatibay ng FP sa unang pagkakataon.

Pagbabago sa Panlipunan at Pag-uugali

Ang mga kasosyo sa IBP at PSI ay nakakakita ng mga adaptasyon sa mga programa sa pagbabago ng gawi sa lipunan na kinabibilangan ng:

 • Mabilis na paggamit ng social media (Facebook, Twitter, Instagram) upang i-promote ang paglikha ng demand ng FP at palawakin ang abot ng kliyente,
 • Radio show at hotline FP/COVID-19 prevention integration messaging para sa mga kababaihan ng reproductive age na naninirahan sa mga rural na lugar, at
 • Pakikipag-ugnayan sa grupo ng komunidad upang i-diffuse ang pagmemensahe sa pag-iwas sa COVID kasama ng pagmemensahe sa FP.

Sa Mali, binago ng Conseils et Appui pour l'Education à la Base (CAEB) ang malalaking community health fair para magbigay ng mas maliliit na sesyon ng edukasyon tungkol sa social distancing, probisyon ng mga kit (handwashing kit, hydroalcoholic gel, sabon, bleach, washable mask, atbp.) .

Mula noong 2015, itinaguyod ng Social Enterprise (SE) ng PSI sa India ang pangangalaga sa sarili ng FP para sa mga kabataang babae sa pamamagitan ng mga malikhaing kampanya sa social media ng impormasyon ng FP. Gayunpaman, pinababa ng COVID-19 lockdown ang demand para sa mga produkto at serbisyo ng FP sa India. Pinondohan ng Bill at Melinda Gates Foundation, mabilis na pinabilis ng SE India ang kanilang digital na diskarte upang mas mahusay na ma-target ang mga kababaihang nasa edad 18-30 na may impormasyon sa pangangalaga sa sarili ng FP sa pamamagitan ng artificial intelligence at chatbots. Mula Hulyo-Nobyembre 2020, 9035 na kliyente ang nakipag-ugnayan sa chatbot at 1512 na e-referral ang naibigay.

Upang isulong ang pag-access sa mga serbisyong sekswal at reproductive na kalusugan, lalo na sa mga kabataan at kabataan, at gawing mas nakikita ng mga miyembro ng komunidad at mga gumagawa ng patakaran ang mga epekto ng COVID-19 ayon sa kasarian, pinagsama ng Myanmar Partners in Policy and Research (MPPR) ang pagpapakalat ng impormasyon na may materyal na suporta, kabilang ang pamamahagi ng mga dignity kit na naglalaman ng mga suplay para sa kalusugan at kalinisan. Nagbigay sila ng pagsasanay sa mga organisasyong nakabase sa komunidad, mga kampeon sa komunidad, at mga boluntaryo sa sektor ng pampublikong kalusugan at serbisyong panlipunan.

Sa Francophone West Africa, ang Breakthrough ACTION ay bumuo ng mga radio spot na nagpo-promote ng kumpiyansa sa mga pamamaraan at serbisyo ng FP, kabilang ang mga call to action sa:

 • isulong ang komunikasyon ng mag-asawa tungkol sa FP,
 • kumuha ng dagdag na supply ng napiling paraan ng FP kung maaari,
 • maghanda para sa isang pag-uusap sa isang provider tungkol sa mga pagpipilian sa paraan ng FP, at
 • tumawag sa mga kasalukuyang hotline na mayroong impormasyon sa mga pamamaraan ng FP.

Ang isang pag-aaral mula sa Breakthrough RESEARCH ay nagpakita na ang pagkakalantad sa kampanya ay makabuluhang nauugnay sa mas mataas na self-efficacy upang makipag-usap sa kapareha tungkol sa pagpaplano ng pamilya at higit na intensyon na makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya mula sa isang malapit na sentrong pangkalusugan.

Adbokasiya

Para sa mga uso sa pag-aangkop sa adbokasiya para sa pagpaplano ng pamilya, ang mga kasosyo sa IBP at PSI ay nakakaranas ng mga bagong partnership ng gobyerno, mga pagkakataon sa pamumuno ng technical working group at mga pagpapaunlad ng FP taskforce.

Sa Nigeria, ang Balanced Stewardship Development Association (BALSDA) ay gumagawa ng mga produkto ng kaalaman para makipag-ugnayan sa mga gumagawa ng patakaran, service provider, at community gatekeeper.

Ang HP+ ay nag-uugnay sa mga pulong ng Family Planning Committee sa Madagascar upang tugunan ang pagbaba ng paggamit ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya mula noong simula ng pandemya at upang matiyak ang supply chain para sa mga contraceptive.

Ang IntraHealth International ay nagbibigay ng teknikal na tulong sa gobyerno ng Burkinabe para sa pag-aangkop ng WHO Essential services guide sa isang pambansang plano sa pagpapatuloy ng mga serbisyo. Bumubuo sila ng anim na teknikal na brief para i-operationalize ang national continuity plan sa sub-national at facility level at ibinahagi ang mga ito sa West African Health Organization at iba pang regional platform para mapadali ang katulad na gawain sa ibang mga bansa sa buong Francophone West Africa.

Gamit ang StoryMap Insights

Pagkatapos ng mga presentasyon sa webinar, ang mga kalahok ay nakikibahagi sa isang mayamang talakayan. Lumitaw ang ilang mga katanungan tungkol sa pagsukat ng mga adaptasyon - itinatampok ang kahalagahan ng pagbabahagi ng mga tagapagpahiwatig at kung ano ang hindi gumagana kasama ng kung ano ang gumagana. Kasama sa IBP StoryMap ang mga indicator kung kailan ibinahagi ang mga iyon at ang susunod na pag-ulit ng mapa ay isasama kung plano ng mga kasosyo na ipagpatuloy ang adaptasyon o hindi at mag-link out sa mga pormal na pagsusuri, kapag available ang mga ito. Ilang kalahok ang nakapansin ng interes sa paglikha ng katulad na mapa para sa mga adaptasyon sa kalusugan ng reproduktibo.

Ilan lamang ito sa mga adaptasyon at aktibidad na naka-highlight sa ArcGIS StoryMaps. Nilalayon naming gamitin ito bilang isang buhay na tool upang ipakita ang katatagan at pangako sa komunidad ng pagpaplano ng pamilya at patuloy na mangolekta ng mga bagong entry sa pamamagitan ng isang Google form (magagamit sa Ingles at Pranses). Inaasahan din namin na mapapaunlad nito ang direktang pag-aaral at pagpapalitan ng peer-peer. Ibinahagi ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa bawat entry, kaya makipag-ugnayan para sa higit pang impormasyon para suportahan ang pag-aangkop at pagkopya ng pinakamahuhusay na kagawian.

Sarah Brittingham

Teknikal na Opisyal, Pananaliksik para sa Mga Nasusukat na Solusyon, FHI 360

Si Sarah Brittingham ay nagsisilbi bilang isang teknikal na opisyal sa unit ng paggamit ng pananaliksik sa FHI 360. Ang kanyang kasalukuyang portfolio ay nakasentro sa pagpapalawak ng access sa pagpaplano ng pamilya at impormasyon at serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive sa pamamagitan ng mga digital na teknolohiya at pangangalaga sa sarili. Bago ituon ang kanyang karera sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo, pinangasiwaan ni Sarah ang isang intercountry adoption agency, nagsilbi bilang bisita sa bahay ng mga bagong ina, at nagturo ng sex ed sa kabataan. Nakuha niya ang kanyang MPH sa University of North Carolina sa Chapel Hill at ang kanyang MA sa Development Studies sa International Institute of Social Studies sa The Hague, Netherlands.

Ameya Sanyal

Fellow, FHI 360

Si Ameya ay isang undergraduate na estudyante sa Duke University na nag-aaral ng Global Health and Psychology. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay nakasalalay sa pagpapabuti ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip at sekswal na reproduktibo ng kabataan. Nitong nakaraang tag-araw, nagtrabaho siya para sa FHI 360 bilang isang 2020 Stanback Research Utilization Fellow. Higit pa sa fellowship na ito, nag-intern si Ameya sa National Library of Medicine at isang non-profit na sexual at reproductive health.

Lola Flomen

Technical Learning Consultant, PSI

Si Lola Flomen ay isang Technical Learning Consultant para sa PSI na nagtatrabaho sa isang hanay ng mga proyekto sa paggamit ng pananaliksik sa kanilang Sexual & Reproductive Health at Digital, Health & Monitoring Department. Natanggap niya ang kanyang BA sa Global Public Health mula sa George Washington University.

Nandita Thatte

IBP Network Lead, World Health Organization

Pinangunahan ni Nandita Thatte ang IBP Network na matatagpuan sa World Health Organization sa Department of Sexual and Reproductive Health and Research. Kasama sa kanyang kasalukuyang portfolio ang pag-institutionalize sa papel ng IBP upang suportahan ang pagpapakalat at paggamit ng mga interbensyon at alituntunin na nakabatay sa ebidensya, upang palakasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga kasosyong nakabase sa larangan ng IBP at mga mananaliksik ng WHO upang ipaalam ang mga agenda sa pagsasaliksik sa pagpapatupad at pagyamanin ang pakikipagtulungan ng 80+ miyembro ng IBP mga organisasyon. Bago sumali sa WHO, si Nandita ay isang Senior Advisor sa Office of Population and Reproductive Health sa USAID kung saan siya ay nagdisenyo, namamahala, at nagsuri ng mga programa sa West Africa, Haiti at Mozambique. Si Nandita ay mayroong MPH mula sa Johns Hopkins School of Public Health at isang DrPH sa Prevention at Community Health mula sa George Washington University School of Public Health.

Kristen Little, PhD

Sr. Strategic Research Advisor, PSI

Si Kristen Little, PhD, ay isang Sr. Strategic Research Advisor sa Population Services International (PSI) at nangunguna sa gawain ng PSI sa proyektong Research for Scalable Solutions.