Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Recap of “Connecting Conversations” Series: Adolescent Responsive Approaches


Noong Marso 4, na-host ng Knowledge SUCCESS & FP2030 ang unang session sa ikatlong hanay ng mga pag-uusap sa Serye ng Pag-uugnay ng Mga Pag-uusap, Ang Isang Sukat ay Hindi Akma sa Lahat: Ang Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Reproduktibo sa loob ng Mas Malaking Sistema ng Kalusugan ay Dapat Tumugon sa Iba't ibang Pangangailangan ng mga Kabataan. Nakatuon ang session na ito sa kung paano tayo makakalipat sa isang diskarte na tumutugon sa kabataan at kung bakit mahalaga ang diskarte sa mga sistemang pangkalusugan para sa pagtugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan. Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles o Pranses).

Mga itinatampok na tagapagsalita:

  • Valentina Baltag si Dr, Unit Head ng Adolescent and Young Adult Health Department of Maternal, Newborn, Child, Adolescent Health and Aging para sa World Health Organization;
  • Ieva Berankyte, Liaison Officer para sa Sexual and Reproductive Health at Mga Isyu sa Karapatan Kabilang ang HIV at AIDS para sa International Federation of Medical Students' Association; at
  • Dr. María del Carmen Calle Dávila, Bise Presidente ng International Association of Adolescent Health sa Latin American Region.

Isang Diskarte sa Sistemang Pangkalusugan sa Pagtugon sa Kalusugan ng mga Kabataan

Manood ngayon: 13:01

Nagsimula si Dr. Baltag sa pamamagitan ng pagkilala na karamihan sa mga mapagkukunan ay nasa sektor ng kalusugan, kaya kailangan nating gamitin ang mga kasalukuyang mapagkukunan upang pagsilbihan ang mga kabataan. Ang paggastos ay hindi pantay na inilalaan para sa mga nasa hustong gulang, na humahantong sa isang disconnect sa pagitan ng mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga kabataan at ang halagang ginastos sa kanila. Ang mga kabataan ay may ilang hindi pa natutugunan na mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan—kabilang ang kalusugan ng isip, kalusugang sekswal at reproductive, at mga nakakahawang sakit—at ang diskarte sa mga sistema ng kalusugan ay ang tanging napapanatiling paraan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Si Dr. Maria del Carmen ay nagbahagi ng mga pananaw sa grupo tungkol sa kanyang trabaho sa Latin America at ang mga hindi pagkakapantay-pantay na kinakaharap ng mga bansa kapag sinusubukang isulong ang mga pangangailangan ng mga kabataan. Binigyang-diin niya na sa loob ng mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng kabataan, dapat nating palawakin ang ating mga talakayan nang higit pa sa mga serbisyo. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagtalakay din sa mga panlipunang determinant, edukasyon, at mga oportunidad na mayroon ang mga kabataan—nagbibigay-daan ito para sa mga advanced na diskarte sa pagpapabuti ng kalusugan ng kabataan.

Tinalakay ni Ms. Berankyte ang kalusugan ng kabataan mula sa pananaw ng isang medikal na estudyante, na binibigyang-diin ang papel ng mga mag-aaral sa pagbabago ng paraan ng pagtingin natin sa mga kabataan sa loob ng sistema ng kalusugan. Ibinahagi niya na ang mga mag-aaral sa medikal na paaralan ay maaaring maghanap ng impormal na edukasyon—halimbawa ang pagsali sa mga pagsusumikap sa adbokasiya—na makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng kaalaman na kulang sa kurikulum kung paano tugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga kabataan.

From left, clockwise: Dr. Valentina Baltag, Cate Lane (moderator), Ieva Berankyte, Dr. María del Carmen Calle Dávila
Mula sa kaliwa, clockwise: Dr. Valentina Baltag, Cate Lane (moderator), Ieva Berankyte, Dr. María del Carmen Calle Dávila

Ano ang Mga Elemento ng Isang Pamamaraan ng Mga Sistemang Tumutugon sa Kabataan?

Manood ngayon: 21:30

Binigyang-diin ni Dr. Baltag na ang mga serbisyong pangkalusugan na tumutugon sa kabataan ay isang elemento lamang ng diskarte sa mga sistema ng kalusugan. Ang iba pang mga pangunahing pag-andar ay:

  • Pamamahala (suporta mula sa mga pangunahing ministeryo na sensitibo sa mga pangangailangan ng mga kabataan kapag ginawa ang mga desisyon)
  • Pagpopondo (kung paano ipinamamahagi ang mga mapagkukunan)
  • Pamamahala ng kalusugan at mga sistema ng impormasyon (isang sistema na sumusubaybay sa mga kabataan na pinaglilingkuran sa sistema ng kalusugan, kabilang ang mga puwang at kalidad ng pangangalaga)
  • Mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na may kakayahan sa kabataan (na may pagsasanay sa pangangalaga sa kabataan); at
  • Paghahatid ng serbisyo (upang maabot ang lahat ng kabataan, kabilang ang mga grupong kulang sa serbisyo).

Kapag sabay nating tinugunan ang lahat ng elementong ito, masasabi nating gumagamit tayo ng diskarte sa mga sistemang pangkalusugan. Ang paggamit ng diskarte sa mga sistemang pangkalusugan ay tinitiyak na ang mga provider ay sapat na suportado upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan.

Ano ang ginagawang posible para sa mga bansa na maglapat ng komprehensibong pag-iisip, at nakakita ba sila ng mas magandang resulta sa kalusugan ng kabataan?

Manood ngayon: 25:28

Ipinaliwanag ni Dr. Maria del Carmen na kapag ang mga nasa kapangyarihan ay nagpasiya na ang kalusugan ng kabataan ay mahalaga, sila kalooban maglagay ng pera sa pagpapabuti ng mga serbisyo/kinalabasan. Nanawagan siya sa mga indibidwal na tumingin sa kabila ng klinikal na aspeto ng pagbibigay ng pangangalaga at mag-isip sa labas ng kahon. Higit pa sa pakikipagtulungan sa mga provider, mahalagang tingnan ang katarungan at gayundin ang pakikipagtulungan sa ibang mga sektor (halimbawa, edukasyon at seguridad) upang matugunan ang karahasan at iba pang mga isyu ng mas mahinang kabataan. Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng paggalang at pagiging kumpidensyal kapag nagtatrabaho sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay may kaalaman at impormasyon, ngunit kailangan nating nasa tabi nila at suportahan ang kanilang mga holistic na pangangailangan—na mas mahalaga ngayon sa panahon ng pandemya ng COVID-19.

Paano natin mas maaakit ang pribadong sektor upang maging tumutugon sa kabataan?

Manood ngayon: 32:28

Binanggit ni Ms. Berankyte na kapag tinitingnan ang papel ng pribadong sektor sa pagtulong sa kabataang kabataan, kailangang magkaroon ng mas madaling paraan para sa mga kabataan na makisali. Inamin niya na karamihan sa mga kabataan ay walang sariling pinansiyal na paraan, at bagama't maaaring gusto nilang pumunta sa pribadong sektor para sa tulong, ang kanilang kawalan ng access ay maliwanag. Kailangan nating gumamit ng mas sistematikong diskarte upang matugunan ang mas mahinang populasyon.

Espesyal na mga puwang/sulok ng kabataan—ang mga pamamaraang ito ay gumagana, o dapat ba tayong tumingin sa iba pang mga diskarte?

Manood ngayon: 34:00

Binigyang-diin ni Dr. Baltag na ang mga puwang/sulok ng kabataan ay epektibo lamang kasabay ng pagbibigay ng serbisyo ng isang sinanay na tagapagkaloob. Ang pagbibigay lamang ng impormasyon ay hindi gumagana, ngunit makakamit namin ang mga resulta kapag pinagsama namin ang pagbibigay ng impormasyon sa mga naa-access na serbisyong ibinigay sa site. Binanggit din ni Dr. Baltag ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip at pagsusuri. Itinatag ang mga sulok ng kabataan na may magandang hangarin, ngunit kailangan nating tiyakin ang pagsusuri ng programa upang matiyak na kung ano ang nilalayon nating makamit ay kung ano ang aktwal na naabot natin.

Ano ang nagpapadali sa inter-ministerial na pakikipagtulungan?

Manood ngayon: 38:22

Ibinahagi ni Dr. Maria del Carmen ang ilang mga insight mula sa kanyang trabaho sa Latin America tungkol sa teenage pregnancy. Binanggit niya na kung walang malinaw na layunin, ang kinakailangang badyet, mga pagbabago sa panlipunang determinant ng kalusugan, at patuloy na pagtataguyod para sa mga sumusuportang patakaran sa mga nagbabagong prayoridad ng gobyerno, ang ninanais na mga resulta ay hindi matutugunan.

Tinalakay ni Dr. Baltag ang isang inisyatiba sa kanyang trabaho upang gawing isang paaralan na nagsusulong ng kalusugan ang bawat paaralan. Sa pamamagitan ng inisyatiba, nanawagan si Dr. Baltag sa mga ministro ng edukasyon na bigyang-diin ang kalusugan at kagalingan bilang pangunahing salik sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa panahon ng talakayang ito, lahat ng tagapagsalita ay sumang-ayon na madalas ay may disconnect sa pagitan ng mga programa sa kalusugan ng paaralan at kung ano ang ipinatutupad ng ministry of health.

Paano natin matutugunan ang mga isyu sa kalusugan ng isip ng mga kabataan sa pagsasanay bago ang serbisyo sa mga medikal na estudyante?

Manood ngayon: 47:10

Ang talakayang ito ay nagtapos sa isang tanong tungkol sa kalusugan ng isip ng mga kabataan, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Binigyang-diin ni Ms. Berankyte na mula sa pananaw ng medikal na estudyante, ang kasalukuyang diskarte sa kalusugan ng isip sa mga kabataan ay hindi sapat, at ang mga mag-aaral ay madalas na naghahanap ng impormasyon sa labas upang makuha ang kaalamang ito. Bilang karagdagan, sina Ms. Berankyte at Dr. Maria del Carmen ay sumang-ayon na ang pakikinig sa magkakaibang grupo ng mga kabataan ay nagbibigay-daan sa amin upang mas mahusay na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Binigyang-diin ni Dr. Baltag na ang pagsasama ng pangangalaga sa kalusugan ng kabataan sa mga taon ng pagbuo ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan (halimbawa, mga nursing at medikal na paaralan)—pati na rin ang patuloy na edukasyon—ay maaaring magbigay-daan sa mga indibidwal na matuto ng mga pangunahing kakayahan upang makapaghatid ng mga serbisyong tumutugon sa kabataan na magpapahusay sa resulta ng kalusugan.

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na pinangungunahan ni FP2030 at Kaalaman TAGUMPAY. Nagtatampok ng 5 module, na may 4-5 na pag-uusap bawat module, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent at Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang 4 Ps ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ikatlong serye, Ang Isang Sukat ay Hindi Akma sa Lahat: Ang Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Reproduktibo sa loob ng Mas Malaking Sistema ng Kalusugan ay Dapat Tumugon sa Iba't ibang Pangangailangan ng mga Kabataan, nagsimula noong Marso 4 at bubuuin ng apat na sesyon. Ang aming mga susunod na sesyon ay gaganapin sa Marso 18 (Paano mas matutugunan ng mga serbisyo ang iba't ibang pangangailangan ng mga kabataan?), Abril 8 (Ano ang hitsura ng pagpapatupad ng isang adolescent responsive approach?), at Abril 29 (Paano ang ating mga sistema ng kalusugan maglingkod sa mga kabataan habang sila ay lumalaki at nagbabago?). Sana ay samahan mo kami!

Gustong Mahuli sa Unang Module?

Ang aming unang module, na nagsimula noong Hulyo 15 at tumakbo hanggang Setyembre 9, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang mga nagtatanghal—kabilang ang mga eksperto mula sa mga organisasyon tulad ng World Health Organization, Johns Hopkins University, at Georgetown University—ay nag-aalok ng isang balangkas para sa pag-unawa sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan, at pagpapatupad ng mas malalakas na programa kasama at para sa mga kabataan. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng session para makahabol.

Gustong Makibalita sa Unang Dalawang Serye ng Pag-uusap?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 4 hanggang Disyembre 18, 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Emily Young

Intern, Pagpaplano ng Pamilya 2030

Si Emily Young ay kasalukuyang senior sa University of Massachusetts Amherst na nag-aaral ng Public Health. Kasama sa kanyang mga interes ang kalusugan ng ina at anak, pagkamatay ng mga itim na ina, at ang racialization ng reproductive justice. Siya ay may nakaraang karanasan sa kalusugan ng ina mula sa kanyang internship sa Black Mamas Matter Alliance at umaasa na buksan ang kanyang sariling pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga ina na may kulay. Siya ay intern sa Spring 2021 ng Family Planning 2030, at kasalukuyang nagtatrabaho kasama ng team na gumagawa ng content ng social media at tumutulong sa proseso ng paglipat sa 2030.